You are here

Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання