Ви є тут

Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Р39

Автори:

Кузьмичов В.М., Кокодій М.Г., Латинін Ю.М., Перепечай М.П.,

Катрич О.Б., Яременко Р.Г., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В.,

Балкашин В.П., Приз І.О.

 

Представлена Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна  МОН України.

 

Разработка методов и средств измерения параметров интенсивного и широкоапертурного лазерного излучения

Авторы: Кузьмичев В.М., Кокодий Н.Г., Латынин Ю.М., Перепечай М.П.,

Катрич А.Б., Яременко Р.Г., Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А.

Development of methods and means of measurements of intense and wide-aperture laser radiation parameters

Authors: V.M. Kuzmichov, M.G. Kokody, Y.M. Latynin, M.P. Perepechay, O.B. Katrich, R.G. Yaryomenko, S.V. Pogoryelov, B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.O. Priz

 

         Авторами запропоновано, теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено способи вимірювання тонкодротяними болометрами параметрів і характеристик інтенсивного й широкоапертурного лазерного випромінювання, що досягає у неперервному режимі до десятків кіловатів, а в імпульсному режимі до десятків кілоджоулів. Запропоновані болометричні вимірювачі здатні працювати в широкому спектральному діапазоні.

         У даних способах використовуються болометричні решітки, що споживають мало енергії інтенсивності і є пристроями прохідного типу, а розмір вхідної апертури в них зверху необмежений. Вимірюваними параметрами випромінювання є неперервна потужність, енергія однократних імпульсів, кут напрямку лінійної поляризації, параметри еліптичної поляризації, коефіцієнт нерівномірності розподілу інтенсивності, узагальнена площа, діаметр оптичного пучка й координати його енергетичного центру, а характеристиками - розподіл інтенсивності й фази в перерізі пучка, профільні розподіли уздовж певних напрямків. Досліджено нелінійності характеристик перетворення болометра, поява за рахунок них систематичних похибок параметрів, що визначаються, проведено їх оцінку й виключення з результатів вимірювань. Проведено метрологічний аналіз результатів вимірювань.

         Розв'язано важливу науково-метрологічну проблему вимірювання тонкодротяними болометрами параметрів інтенсивного й широкоапертурного лазерного випромінювання в широкому спектральному діапазоні.

Результати наукових досліджень відображено у 72 статтях, а новизна досліджень підтверджується 30 авторськими свідоцтвами й патентами на винаходи, за тематикою роботи  захищено докторська  та 6 кандидатських дисертацій.