You are here

Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість)