You are here

Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів