You are here

За Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі