You are here

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №659/2021 ​Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року

За Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства
За Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи
За Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького
За Походження людської мови на основі ностратичної теорії
За Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок
За Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент
За Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика
За Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів
За Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні
За Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель
За Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid
За Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика
За Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів
За Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія
За Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення
За Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин
За Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів
За Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ
За Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі
За Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС
За Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів
За Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних
За Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору
За Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих)
За Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу

Pages