You are here

Розробка теорії, принципів побудови і впровадження в серійне виробництво магнітовимірювальної апаратури з гальваномагнітними перетворювачами

1978 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1978 року(від 19 грудня 1978 р. №573)

1978 National Award / State prizes