You are here

1978 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1978 року(від 19 грудня 1978 р. №573)

Створення і впровадження нової ефективної техніки, високопродуктивних технологічних процесів, освоєння нових серій великопанельних будинків
Розробка теорії, принципів побудови і впровадження в серійне виробництво магнітовимірювальної апаратури з гальваномагнітними перетворювачами
Розробка та освоєння серійного виробництва удосконалених тракторів ЮМЗ-6
Створення і промислове впровадження принципово нового способу одержання литих заготовок з властивостями поковок /електрошлакове лиття/
Комплексне дослідження фізіології органа слуху і вестибулярного апарата, розробку та впровадження в медичну практику методів і засобів діагностики та реабілітації функцій слухової системи людини
Розробка та організація серійного випуску ряду уніфікованих бортових метеонавігаційних радіолокаторів "Гроза", оснащення ними цивільних літаків всіх типів і класів, організація їх експлуатації на території СРСР та в зарубіжних країнах
Розробка та впровадження ефективної технології виготовлення валків холодної прокатки та підвищення їх експлуатаційної надійності і довговічності
Підручник "Металлургия стали", опублікований у 1973 році
Підручник "Експлуатація машинно-тракторного парку", опублікований у 1975 році /4-е видання/
"Енциклопедія кібернетики" в двох томах, опублікована в 1973-1974 рр.
Робота \"Теорія загальних граничних задач для лінійних еліптичних систем\"
Цикл робіт з теорії неідеальних кристалів
Розробка та впровадження в народне господарство високоефективної проблемно-орієнтованої системи для автоматизації випробувань окладних зразків нової техніки
Робота "Теоретичні основи і технології промислового виробництва та застосування високоочищених ферментів глюкозооксидази і каталази та освітлення крові як додаткового джерела харчового білка"
Робота "Патогенез і лікування опіків очей та їх наслідків"