You are here

За цикл робіт "Дослідження структурних, електронних та люмінесцентних процесів у сцинтиляційних кристалах та плівках, розробка нових типів детекторів іонізуючих випромінювань.