You are here

Підвищення надійності систем сільськогосподарської техніки керуванням технічним станом її деталей і сполучень