You are here

За Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем