You are here

За комплекс підручників "Інформатика" у семи книгах

  • ПАНКРАТОВІЙ Наталії Дмитрівні – докторові технічних наук, заступникові директора Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  • ТОМАШЕВСЬКОМУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  • КОВАЛЮК Тетяні Володимирівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  • ШЕХОВЦОВУ Володимиру Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
  • ФЕЛЬДМАНУ Леву Петровичу – докторові технічних наук, професорові Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"
  • ДМИТРІЄВІЙ Ользі Анатоліївні – кандидатові технічних наук, доцентові Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"
  • ПАСІЧНИКУ Володимиру Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"
  • НІКОЛЬСЬКОМУ Юрію Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"
  • ЩЕРБИНІ Юрію Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені І.Франка
  • РЕЗНІЧЕНКУ Валерію Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту програмних систем НАН України

2009 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 30 листопада 2009 року №979/2009

2009 National Award / State prizes