You are here

За цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач

  • ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • ЛЯШКУ Сергію Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • ГУЛЯНИЦЬКОМУ Леоніду Федоровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • ДОНЦЮ Георгію Панасовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • КНОПОВУ Павлу Соломоновичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • ЛЕВИТСЬКІЙ Аліні Олександрівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • ЛИТВИНУ Олегу Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Української інженерно-педагогічної академії
  • ПАВЛОВУ Олександру Анатолійовичу – докторові технічних наук, деканові факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  • ЄМЦЮ Олегу Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Полтавського університету споживчої кооперації України

2009 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 30 листопада 2009 року №979/2009

2009 National Award / State prizes