You are here

За комплексне дослідження та реалізацію переходу річкового транспорту України на ринкові умови господарювання

1998 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 грудня 1998 року №1256/98

1998 National Award / State prizes