You are here

Створення нового класу полегшених авіаційних конструкцій з полімерних композиційних матеріалів, наукових основ їх проектування, ефективних технологій і сучасної промислової бази з впровадженням розробок у виробництво

1998 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 грудня 1998 року №1256/98

1998 National Award / State prizes