You are here

Розробка теоретичних основ і широка практична реалізація цифрових методів автоматизації виготовлення складнофасонних виробів на верстатах з числовим програмним управлінням

1979 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1979 року(від 9 грудня 1979р. №555)

1979 National Award / State prizes