You are here

Розробка та впровадження комплексу нової газозахисної апаратури для вугільної промисловості

1977 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1977 року(від 13 грудня 1977р. №620)

1977 National Award / State prizes