You are here

За наукове обгрунтування, розробку та впровадження у практику новітніх біотехнологій очищення стічних і природних вод гідробіонтами, що розвиваються на волокнистих насадках

2000 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 5 грудня 2000 року №1302/2000

2000 National Award / State prizes