You are here

За комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських та виробничих робіт зі створення та впровадження модернізованої цифрової міської кінцевої ЕАТС-ЦА системи С-32 на телефонних мережах загального користування України

2000 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 5 грудня 2000 року №1302/2000

2000 National Award / State prizes