You are here

За комплекс робіт по розробці теоретичних та технологічних основ створення зносостійких литих сплавів та виробництва з них деталей для різних галузей машинобудування

1999 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 1 грудня 1999 року №1513/99

1999 State prizes