You are here

За розробку і впровадження у виробництво новітніх біотехнологій відтворення, розмноження та поліпшення сільськогосподарських тварин

2004 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 9 грудня 2004 року №1458/2004

2004 State prizes