You are here

За підручник “Історія держави і права України. Академічний курс”. У 2-х томах, К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000