You are here

За розробку новітніх електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого управління

2006 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 2006 року №1103/2001

2006 State prizes