You are here

За Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці

2014 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

2014 State prizes