You are here

За Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь

2014 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

2014 State prizes