You are here

За Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами

2016 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 101/2017 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року

2016 State prizes