You are here

Structure of the Committee

Проведення  конкурсів зі здобуття

Державної премії України в галузі науки і техніки

та премії Президента України для молодих вчених.

 

Секретаріатом Комітету щороку до 1  квітня  приймаються роботи на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Державна премія), які  висунуті та оформлені відповідно до "Інструкції про порядок висунення та оформлення документів, які подаються для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки", та  до 1 березня приймаються роботи на здобуття премії Президента України для молодих вчених (далі –  премія Президента України) які  висунуті та оформлені відповідно до "Інструкції про порядок висунення та оформлення документів, які подаються для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених".

  Перелік робіт із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії та премії Президента України, а також документи щодо таких робіт оприлюднюються для широкого ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті Комітету.

Комітет розглядає роботи, висунуті для участі у конкурсі, відбирає роботи, які братимуть участь у конкурсі, та приймає  рішення щодо внесення Президенту України пропозицій про присудження Державних премій та премій Президента України особам за відповідні роботи.

З метою об’єктивної та аргументо­ваної оцінки  робіт  Комітет утворює спеціалізовані секції. У складі кожної секції працює до 25 осіб з числа найавторитетніших учених і фахівців відповідних напрямів наукової та науково-технічної діяльності. Секцію очолює голова, який має двох заступників (всі - члени Комітету). 

Спеціалізована секція є дорадчим органом Комітету. Пропозиції та рекомендації   спеціалізованої секції  обговорюються на засіданнях Комітету, де і приймається остаточне рішення з цих питань.

В  Комітеті створено 14 спеціалізованих секцій, а саме:

 Хіміко-біологічних наук

Математичних наук

Фізичних наук

Соціально-економічних наук

Суспільно-політичних наук

Енергетики та енергоефективності

Раціонального природокористування

Медицини

Інформаційних та комунікаційних технологій

Високотехнологічних галузей виробництва

Нових речовин і матеріалів

Аграрно-промислового комплексу

Робіт, що становлять державну таємницю

Робіт молодих вчених

 

 

Порядок  розгляду робіт, які висунуто для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

Цей Порядок розроблено відповідно до "Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", "Положення про президію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Положення про спеціалізовану секцію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Положення про Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки".

Висунення наукових (науково-технічних) робіт, наукових видань, підручників (далі – робіт)для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Державна премія) та оформлення матеріалів робіт здійснюється відповідно до "Інструкції про порядок  висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки" та "Інструкції про порядок  висунення та оформлення документів підручників, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки".

Прийом робіт проводиться Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки щорічно до 1 квітня.

Перелік робіт із зазначенням осіб, яких висунуто на присудження Державної премії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

I. Розгляд робіт, які висунуто для участі у конкурсі

1) Президія Комітету розподіляє роботи за спеціалізованими секціями Комітету (далі – секція).

2) Бюро секції призначає незалежних рецензентів за кожною роботою (для проведення наукової або науково-технічної експертизи).

3) Проводиться засідання секції, на якому заслуховуються та обговорюються висновки рецензентів, проходить таємне голосування робіт. Обговорення підручників відбувається після обговорення  наукових (науково-технічних) робіт, наукових видань. За роботами, які рекомендуються  до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій, визначаються організації для проведення обговорення на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради, призначається експертна комісія (у складі трьох осіб, в т.ч. ученого секретаря секції). 

4) На пленарному засіданні  Комітету обговорюються  пропозиції та рекомендації спеціалізованих секцій і шляхом таємного голосування визначаються роботи, які братимуть участь у конкурсі. 

5) Перелік робіт, відібраних для участі у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, публікується в газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр" та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету.

 

II. Розгляд робіт,які беруть участь у конкурсі

1) Роботи, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій надсилаються  до визначених наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, де відбувається їх обговорення вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами. Після обговорення протокол засідання та матеріали роботи надсилаються до Секретаріату Комітету.

 Крім того до Секретаріату Комітету надсилаються відгуки від установ, організацій, відомих вчених і фахівців, та надходять коментарі  на офіційний веб-сайт Комітету.

Якщо  у ході громадського обговорення роботи  виникла необхідність  включення до складу колективу особи, творчий доробок якої складає значний внесок у здійснення роботи, організація, яка висунула роботу для участі у конкурсі, рішенням вченої ради (прийняте таємним голосуванням) може запропонувати включити зазначену особу до складу колективу претендентів.  Для прийняття рішенням секцією до Секретаріату Комітету  необхідно представити: заяву колективу претендентів висунутої роботи, підписаної кожним претендентом особисто; витяг з протоколу вченої ради щодо включення; довідку про творчий внесок претендента; відомості на претендента; згоду на збір та обробку персональних даних; творчий доробок особи, яку пропонується включити.

Одержані Комітетом за результатами такого обговорення протоколи, висновки, пропозиції, зауваження щодо робіт, коментарі до робіт опрацьовуються експертними комісіями Комітету.

2) Проводиться засідання секції, на якому заслуховуються та обговорюються висновки експертних комісій, аналізується творчий внесок кожного претендента, розглядаються одержані документи, зауваження і пропозиції. 

 За результатами обговорення таємним голосуванням приймається рішення про рекомендацію роботи із зазначенням осіб, яким пропонується присудити Державну премію.  

3) На підсумковому засіданні  Комітету обговорюються  пропозиції та рекомендації спеціалізованих секцій, обговорення підручників відбувається після обговорення  наукових (науково-технічних) робіт, наукових видань.  За  результатами такого обговорення шляхом таємного голосування Комітет приймає рішеннящодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.

4) Прийняте Комітетом рішення у вигляді проекту указу Президента України про присудження Державних премій вноситься в установленому порядку на розгляд Президента України.

 

Указ Президента України про присудження Державних премій  видається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки – Дня науки.

Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному лауреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну.

Опис Диплома і нагрудного знака лауреата Державної премії затверджує Президент України.

Питання щодо Диплома, нагрудного знака та грошової частини Державної премії лауреата Державної премії, який помер або якого нагороджено посмертно, вирішуються відповідно до законодавства.

 

Розгляд робіт, висунутих для участі у конкурсі 

зі здобуття премій Президента України для молодих вчених.

1 етап.

Кожна робота розподіляється за визначеними науковими (науково-технічними) напрямами.  Бюро  спеціалізованої секції (голова секції та його  заступники) визначають кураторів робіт, відповідно до кола їх наукових інтересів.

Куратор роботи приймає рішення щодо проведення наукової,  науково-технічної експертизи. У разі необхідності куратор  має право залучати сторонніх рецензентів - визнаних  фахівців за напрямом  досліджень.

На  засіданні спеціалізованої секції аналізується актуальність роботи, пріоритетність результатів досліджень та їх відповідність світовому рівню, ступінь обґрунтованості наукових положень,  методи  досліджень та висновки сформульовані у роботі, результати її впровадження.При розгляді робіт, які представлені повторно, розглядаються також матеріали попередніх років. За результатами обговорення шляхом таємного голосування роботи рекомендуються  до участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України.

На засіданні  президії Комітету обговорюються  пропозиції та рекомендації спеціалізованої секції і шляхом таємного голосування визначаються роботи, які беруть участь у конкурсі зі здобуття премії Президента України (більшість голосів присутніх на засіданні членів президії Комітету).

Перелік робіт, відібраних для участі у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження премії Президента України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету та публікується в газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

2 етап.

Роботи, які беруть участь у конкурсі обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях вчених (наукових, науково-технічних) рад, зборах трудових колективів, у громадських організаціях. Крім того до Секретаріату Комітету надсилаються відгуки від установ, організацій, відомих вчених і фахівців, та надходять коментарі  на офіційний веб-сайт Комітету.

Одержані Комітетом за результатами такого обговорення протоколи, висновки, пропозиції, зауваження щодо робіт, коментарі до робіт  залишені на офіційному веб-сайті Комітету є обов'язковими для розгляду на засіданні спеціалізованої секції Комітету.

Відбуваються повторне обговорення  робіт та осіб, яким за відповідні роботи пропонується присудити премію Президента України. На засіданні секції здійснюється  ґрунтовний аналіз достовірності одержаних у роботах результатів наукової (науково-технічної) діяльності, аналізується творчий внесок кожного претендента, розгляд отриманих документів та коментарів. За результатами обговорення таємним голосуванням приймається рішення секції про рекомендацію роботи із зазначенням осіб, яким пропонується присудити премію Президента України.

На засіданні президії Комітету обговорюються  пропозиції та рекомендації спеціалізованої секції  та за  результатами такого обговорення  президія Комітету приймає рішення (не менш як трьома четвертими голосів присутніх на засіданні членів президії Комітету)щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження премій Президента України особам за відповідні роботи.

Прийняте  президією Комітету рішення разом із відповідним проектом указу Президента України про присудження премій Президента України для молодих вчених  вносяться в установленому порядку на розгляд Президента України.

Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата премії Президента України для молодих вчених, в урочистій обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис свідоцтва і почесного  знака  лауреата  премії затверджує Президент України.

У разі присудження премії колективу авторів роботи  грошова її частина ділиться між ними порівну.

Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер, залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину в установленому порядку.