You are here

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2022 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року

За Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з’єднання у суднобудуванні
За Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки
За Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки енергетичного обладнання
За Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій
За Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту
За Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур
За Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії

Pages