You are here

2019 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №903/2019 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року

За Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія
За Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст
За Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання
За Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу
За Квантові ефекти взаємодії в наносистемах
За Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах
За Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень
За Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
За Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж
За Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
За Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
За Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах
За Державна фінансова політика суспільного розвитку
За Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів
За Оптимізація конструкцій вантажних вагонів

Pages