You are here

2008 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 1 грудня 2008 року №1121/2008

За комплекс підручників "Двигуни внутрішнього згоряння"
За підручник „Комп’ютерна дискретна математика”. – Видання друге, доп. і випр. – Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с.
За цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування"
За роботу „Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації”
За розробку та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта
За цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз"
За розробку та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени
За розробку та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі
За роботу „Система управління фінансами в галузі освіти і науки”
За роботу „Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників”
За роботу „Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації”
За розробку та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів
За роботу „Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування”
За роботу „Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів”
За розробку та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском
За роботу „Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі”
За розробку та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)
За цикл праць "Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво"