You are here

2008 Указ Президента України від 1 грудня 2008 року №1122/2008. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2008 року

За розробку технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені.
За роботу "Селекція гібридів кукурудзи, адаптованих до умов Степу".
За цикл праць "Теоретико-методологічні основи синтезу органічних в’яжучих для отримання довговічних матеріалів для дорожнього будівництва".
За роботу "Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань".
За роботу "Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції".
За цикл праць "Створення нанодисперсних матеріалів і дослідження їх структурних та люмінесцентних властивостей".
За роботу "Наноструктурна характеризація оптоелектронних середовищ на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників: методологічний підхід".
За роботу "Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів":
За роботу "Взаємодія радіовипромінювання з плазмовим потоком в магнітосфері пульсара".
За роботу "Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах".
За роботу "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції".
За цикл праць "Особливості еволюції рослинного і тваринного геному in vitro: дослідження на експериментальних моделях".
За цикл праць "Екологічна складова національної безпеки України".
За розробку та впровадження молекулярно-генетичних методів діагностики спадкових захворювань та поширеної патології людини.
За роботу "Багатозначний аналіз і практична стійкість диференціальних включень".
За цикл праць "Методики аналітико-числового визначення напружено-деформованого стану пружних однорідних та кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного навантаження".
За роботу "Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень".
За роботу "Математичне моделювання процесів гідродинаміки та тепломасообміну в автономних джерелах енергії".
За роботу "Проникні термоелектричні перетворювачі енергії".
За роботу "Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами".