You are here

2003 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 23 грудня 2003 року №1480/2003

За цикл наукових робіт "Теоретичні основи та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення інформаційних технологій".
За роботу "Синаптична передача сигналів в нервовій системі: клітинні і молекулярні механізми та шляхи корекції їх порушень.
За підручник "Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія". - К.: Гала, 1998.
За цикл наукових праць "Дослідження фундаментальних механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань".
За цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики.
За розробку та впровадження в медичну практику науково обґрунтованих методів профілактики, лікування та заходів з упередження ускладнень артеріальної гіпертензії в Україні.
За цикл праць "Наукові дослідження, розробка та впровадження низькоенергоємних технологій і техніки у будівництві".
За цикл робіт \"Розробка теоретичних основ та унікальної спостережної бази в Голосієві та на Терсколі для досліджень Сонця та тіл Сонячної системи\"
За розробку і впровадження техніко-технологічних та організаційно- економічних рішень при активній інвестиційній політиці, що забезпечують найвищу продуктивність видобутку вугілля.
За цикл робіт "Розвиток теорії, розробка та впровадження ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної металопродукції".
За цикл монографій "Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування".
За розробку та впровадження в серійне виробництво сімейства вітчизняних систем життєзабезпечення – апаратів штучної вентиляції легенів та інгаляційного наркозу для задоволення нагальних потреб медичних закладів України
За роботу "Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки та медицини":
За цикл наукових праць "Каталіз. Кластерні підходи, механізми гетерогенного та гомогенного каталізу"
За науково-технічні основи створення і освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та морозильників з високою енергетичною ефективністю.