You are here

2001 Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №1250/2001. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року

За цикл робіт "Створення запасів кріоконсервованої органної культури адренокортикальної тканини і ксенотрансплантація її у клініці".
За цикл робіт “Нескінченновимірний та симетрійний аналіз в задачах математичної фізики”.
За цикл робіт “Вивчення структурно-динамічних властивостей компонентів біополімерів та їх комплексів - ключ до розуміння фізико-хімічних механізмів біомолекулярного впізнавання”.
За розробку методів інтелектуалізації інтерфейсу інформаційних технологій.
За цикл робіт “Вивчення антигенних та імуногенних властивостей факторів патогенності і вірулентності збудників кашлюка та дифтерії з метою вдосконалення діагностики і профілактики цих захворювань”.
За цикл робіт “Термоконтактний піроліз кам’яного та бурого вугілля в киплячому шарі”.
За створення матеріалів із заданими фізико-хімічними властивостями на основі нанорозмірних гетерогенних кластерно-зібраних систем.
За розробку методів проектування багатошарового ударостійкого оскління високошвидкісних транспортних засобів.
За розробку методів оцінки опору руйнуванню металічних матеріалів в умовах дії змінних навантажень та температурних полів, а також воденьмістких і корозійних середовищ:
За цикл робіт "Фізичні властивості динамічних та топологічних нелінійних збуджень у конденсованих середовищах".