Офіційний веб сайт

Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію

р12

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори: чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

Метою роботи є визначення ефективних ядро-ядерних взаємодій та характеристик структури атомних ядер, з використанням яких можна достовірно описати та передбачити величини, які спостерігаються в ядерних реакціях різного типу з різними механізмами перебігу.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено характеристики різних ядерних реакцій за допомогою знайденої ядерно-ядерної взаємодії, проаналізовано властивості колективних збуджень в ядрах та їхній вплив на різні характеристики ядерних реакцій, виконано експериментальні дослідження пружного та непружного розсіяння та реакцій передач кластерів при взаємодії легких ядер.

Створено наукові основи для аналізу астрофізичних процесів і досліджень розповсюдження атомних ядер у Всесвіті, отримання надійних ядерних даних, необхідних в ядерній медицині, матеріалознавстві та реакторобудуванні. Сформовано базові концептуальні засади для дослідження взаємодії різних ядер (від легких до надважких) з ядрами. Запропоновано нові підходи щодо кількісного опису широкого кола явищ, що спостерігаються при взаємодії нуклонів, легких ядер, нейтронів і заряджених частинок з атомними ядрами, а також усереднених характеристик γ-переходів між ядерними станами. Розроблені теоретичні підходи добре узгоджуються з численними експериментальними даними та дають їхню фізичну інтерпретацію.

Розроблені авторами підходи стимулювали постановку низки експериментів і проведення спільних досліджень з багатьма міжнародними науковими центрами

Кількість публікацій: 5 монографій, 16 підручників, 446 статей (385 - у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з  базами даних складає відповідно: Web of Science– 4787/36; Scopus – 5149/34; Google Scholar –7597/38. За даною тематикою захищено 17 докторських та 39 кандидатських дисертацій.

 

  Громадське обговорення роботи відбулося 06 вересня 2018 р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України за адресою:  м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Rauch Helmut

V.F.Kharchenkov and his team did fantastic work in theoretical nuclear physics, expecially for the understanding of few Body nuclear physics. In this Connection they formulated integral equations for three and four identical particles and calculated binding enegies, scattering amplitudes and scattering cross sections. These values are important quantities for fundamental nuclear physics but also for technical applications in fission and fusion systems. In this Connection they become in contact with our Group where we measured scattering lengths of light elements (d, t, He-3, He-4). This gave a very fruitful cooperation between our group working at ILL in Grenoble and their group working at Kiev. The related papers become highly cited and justified further activities in this field. Such papers are: V.F. Kharchenko et al. Nucl.Phys.A183(1972)606 and S. Hammerschmied, H. Rauch et al. Z.Physik A302(1981)232.
Thus I can recommend Mr. Kharchenkov and his colleagues strongly for the Ukrainian State Price in Science and Technology.
I am Dr.h.c. of the Ukrainian Academy of Sciences and appreciated the cooperation with Unkrainian colleages.

Карнаухов І.М., д.ф.-м.н., академік НАН України

Експериментальні та теоретичні дослідження ядерних реакцій являють собою могутній інструмент для виявлення структури мікросвіту та механізму ядерної взаємодії. Авторами роботи проведені дослідження різноманітних ядерних реакцій поблизу бар’єра, дифракційних та інтерференційних процесів, що спостерігаються при взаємодії адронів з ядрами, розроблено новий підхід для аналізу райдужного розсіяння в ядро-ядерному розсіянні, розвинуто нову модель макроскопічного оптичного потенціалу, запропоновано оригінальну альфа-кластерну модель з дисперсією легких ядер, уперше узагальнено метод інтегральних рівнянь Фадєєва для опису систем трьох нуклонів як у зв’язаному стані, так і у випадку розсіяння нуклонів на дейтронах, розроблено нові підходи для аналізу реакцій за участю фотонів, проведені експериментальні дослідження різних ядерних реакцій за участю легких ядер.
Роботи авторів добре відомі спеціалістам, що працюють в галузі ядерної фізики, на них є численні посилання в науковій літературі. Отже, вважаю, що розглянута робота виконана на високому науковому рівні і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Andrei Afanasev

I strongly support the work submitted to the Committee on State Prizes of Ukraine in the field of science and technology "Nuclear processes as a source of information about the structure of nuclei and nuclear interaction" is related to one of the most important fundamental and applied problem of modern relativistic and non-relativistic nuclear physics. The results obtained by authors of this project are widely used in the world in the analysis of various astrophysical processes and studying of propagation of atomic nuclei in the Universe. I am familiar with authors of the work presented (Prof. Yu.A. Berezhnoy, Dr. V.P. Mikhailiuk, Dr. V.V. Pilipenko) for several decades, and I am conviced that they made a significant contribution to the development of theoretical and applied nuclear physics. Their developed and proposed approaches for investigation of nuclear-nuclear interaction, structural characteristics of atomic nuclei and nuclear reactions involving different nuclei have received a high level of support in the world, as evidenced by a significant number of references to their publications.
Because of significant contribution of the authors of this work to the development of world science, I strongly support the nomination for the award of the State Prize of Ukraine.

Andrei Afanasev,
Professor and Endowed Chair of Theoretical Physics
The George Washington University, Washington, DC, USA

Pascal Naidon

I know Prof. V. F. Kharchenko, a member of this group, from his early works on few-nucleon problems. Not only these works enabled the predictions of few-nucleon properties confirmed by experiments, but the approaches he used at the time have also found interesting applications to the description of universal few-body states recently observed with atoms. The progress that has been accomplished since then by Prof. V. F. Kharchenko and his co-workers to characterize nuclear interactions and nuclear reactions is remarkable and I am happy to support their nomination for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Pascal Naidon
Senior Research Scientist
Quantum Hadron Physics Laboratory, RIKEN Nishina Centre
Wako, Japan

Stephane Goriely

I hereby would like to give my full support to the work entitled “Nuclear processes as a source of information on nuclear structure and nuclear interaction” by V.Yu. Denisov, V.F. Klepikov, Yu.A. Berezhnoy, O.A. Ponkratenko, V.A. Plujko, V.P. Mikhailyuk, V.V. Pilipenko and V.F. Kharchenko, nominated for the State Prize of Ukraine.
Most particularly, such a proposal includes a thorough study of the gamma-ray strength function that remains a key ingredient in nuclear reactions. There has been many attempts in the past to improve our predictions of the gamma-ray strength function, but such attempts were essentially related to phenomenological or empirical expressions fitted on experimental data. The gamma-ray strength function derived by Prof. V. Plujko for the last decades stems from microscopic derivation of the electromagnetic interaction with the nucleus and is consequently anchored in much sounder and robust physics that can also improve the extrapolation towards experimentally unknown nuclei. This specific feature is of particular importance in some nuclear applications, such as nuclear astrophysics.

For this reason, I strongly support the nomination of V.Yu. Denisov, V.F. Klepikov, Yu.A. Berezhnoy, O.A. Ponkratenko, V.A. Plujko, V.P. Mikhailyuk, V.V. Pilipenko and V.F. Kharchenko for the State Prize of Ukraine.

Dr. Stephane Goriely
Institute of Astronomy and Astrophysics
Free University of Brussels
Belgium

Roberto Capote Noy

I would like to strongly support awarding the State Prize of Ukraine in Science and Technology to the project "Nuclear Processes as a Source of Information on the Structure of Nuclei and Nuclear Interaction." The project is composed of a quite unique set of ground-breaking scientific contributions by a collective of authors. Personally, I am most familiar with the work of Prof. Plujko and his team.

Prof. Plujko contributed importantly to our understanding of nuclear reaction mechanisms with emission of photons, especially from states in the continuum, and is the leading world expert on photon strength functions. He also led the efforts to systematize parameters for calculation of gamma-ray strength functions within the IAEA project "Recommended Input Parameter Library (RIPL)" for nuclear reaction modelling. The strength functions which he developed and maintains for the IAEA are key ingredients in description of gamma-ray emission.

I have been interacting with Prof. Plujko and his colleagues for the last 20 years, and we have implemented his research results on gamma-ray strength functions and photon-preequilibrium emission into the computer code system EMPIRE which is broadly used for nuclear reaction modelling, and especially for nuclear data evaluation. Without contribution from Prof. Plujko team we would not be able to produce high-quality nuclear data evaluations, which are the key input data needed for computer simulations of nuclear reactions needed for many applications, and in particular for nuclear energy and medical applications.

Dr. Roberto Capote Noy, IAEA
Deputy Section Head Nuclear Data Section
Division of Physical & Chemical Sciences
Department of Nuclear Science & Applications
International Atomic Energy Agency

Boris Pritychenko

Dear Committee Members:

I am writing this letter in support of the nomination of the work “Nuclear processes as a source of information on nuclear structure and nuclear interaction” by V.Yu. Denisov, V.F. Klepikov, Yu.A. Berezhnoy, O.A. Ponkratenko, V.A. Plujko, V.P. Mikhailyuk, V.V. Pilipenko and V.F. Kharchenko, for the State Prize of Ukraine. An analysis of nuclear bibliographies and databases indicates that many scientists have tackled individual problems in this field over the years, but a complete and comprehensive study was missing. The contribution of V.Yu. Denisov, et al. fills this void in nuclear science and provides a unique and unbiased picture of nuclear interactions, built on theoretical and experimental results.
During my career in nuclear physics and data science, I have had firsthand experience with a Unified Model for Alpha-Decay and Alpha-Capture (UMADAC) and statistical theory of emissions of nucleons and gamma-rays from equilibrium and pre-equilibrium states of atomic nuclei by Profs. V.Yu. Denisov and V.A. Plujko, respectively. These theoretical findings and numerical results represent a cutting edge for modern physics, and they have been extensively published in leading scientific journals, including the Atomic Data and Nuclear Data Tables Journal that I also represent.
I strongly support the nomination of V.Yu. Denisov, V.F. Klepikov, Yu.A. Berezhnoy, O.A. Ponkratenko, V.A. Plujko, V.P. Mikhailyuk, V.V. Pilipenko and V.F. Kharchenko for the State Prize of Ukraine. These scientists are extraordinary individuals who dedicated their lives to nuclear science, broke new ground in physics, and deserve worldwide recognition.

Sincerely,

Boris Pritychenko, Ph.D.

Scientist
National Nuclear Data Center
Brookhaven National Laboratory
Upton, NY 11973-5000

Editor-in-Chief
Atomic Data and Nuclear Data Tables
Elsevier, Inc.

ANTON ANTONOV,PROFEESOR, INRNE BAS, SOFIA,BULGARIA

I acquainted with the work of Ukrainian scholars, submitted for the State Prize of Ukraine in the field of science and technology. Many of the authors' works are well known for publications in various scientific journals with high impact factors. For many years, the authors have been researching a wide range of nuclear physics problems and have gained numerous new and valuable results.
The work of the authors is made on a high scientific level, well known to many scientists working in this field of science, are widely cited in the scientific literature. The authors of the work have created in Ukraine a powerful scientific school of nuclear physicists known in the scientific center of the leading nuclear research centers of many countries of the world. Proceeding from the above, I strongly recommend the work considered for the award of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.

Prof. Dr. Anton N.Antonov
Institute for Nuclear Research
and Nuclear Energy,
Bulgarian Academy of Sciences
(associated member; retired)
Sofia, Bulgaria

Pavel Oblozinsky

Pavel Obložinský, Brookhaven National Laboratory, USA (retired)

I am very much in favor of awarding the Ukrainian State Award in Science and Technology to the project “Nuclear Processes as a Source of Information on the Structure of Nuclei and Nuclear Interaction.”

The project is composed of a unique set of important scientific contributions of which I am most familiar with the work of V.A. Plujko. I was attracted by his creative ideas on nuclear reactions early on and followed his numerous achievements since then. My interest started when I worked in the Slovak Academy of Sciences, continued in my position of a deputy head of the IAEA Nuclear Data Section and still later in my position of a head of the US National Nuclear Data Center.

Prof. Plujko contributed importantly to our understanding of nuclear interactions and nuclear reaction mechanisms. He primarily studied pre-equilibrium and equilibrium emission of particles and gamma-rays. More generally, his works deal with development of early stages of highly excited non-equilibrium states of atomic nuclei into statistical equilibrium. His contributions were instrumental for understanding of these intriguing nuclear processes.

Prof. Plujko commands strong respect in the international nuclear reaction community and is the leading world expert on photon strength functions. The strength functions which he developed and maintains for the IAEA are key ingredients in description of gamma-ray emission. They are used widely in nuclear reaction cross section calculations, including academic studies on nuclear interactions as well as nuclear data libraries for nuclear technology applications.

Guy ROYER, Pr. Dr., Subatech Laboratory, Nantes, France

It is a great pleasure for me to support the theme “Nuclear processes as a source of information on the structure of nuclei and nuclear interaction” presented by V. DENISOV and his colleagues for the Ukrainian State Award in Science and technology.
I know particularly V. DENISOV since, knowing a part of his works, I have invited him to collaborate with me during two stays (7 months in 1993 and 1996) in my laboratory ‘Subatech’ in Nantes (France). I have greatly appreciated his efficiency and large knowledge in nuclear physics and the facility to communicate with him due to his simplicity and kindness.
His passion for physics and his dedication to perform advanced scientific research is remarkable. I can say without any doubt that he is an expert in the field of Nuclear Physics with international reputation. He has worked with great nuclear physicists such as V. M. Strutinsky, S. Hofmann, W. Nörenberg, T. Moyobayashi,…
The spectra of his studies is very wide : nuclear structure, fission, fusion, cluster and alpha emissions, spectroscopy, metal clusters, superheavy elements, … His lists of publications in international reviews and conference proceedings are impressive as well as the lists of invited seminars. I am pleased to remark, besides his deep understanding and proper manipulation of advanced notions and concept of nuclear physics, he has great ability in numerical and symbolic computing, an ambition and efficiency in solving important problems.
By taking all these facts into account as well as the important and outstanding results obtained so far by him, I recommend the project of V. DENISOV and co-workers for this Ukrainian State Award in Science and Technology.

Guy ROYER
Senior Researcher in nuclear physics of the French Laboratory Subatech (Subatomic technology, IN2P3/CNRS: National Institute of Nuclear Physics and Particle Physics),
Professor of Physics (Exc. Cl.) at the Faculty of Sciences of Nantes,
Former associate director of the physics department,
Former responsible of the Bachelor’s degree and Master of Physics.

Макара В.А.,д.ф.-м.н., член-кор. НАН України

Результати робіт представленого циклу є вагомим внеском в світовий розвиток ядерної фізики. Були отримані фундаментальні наукові результати, які були опубліковані в провідних міжнародних журналах і доповідались на багатьох міжнародних конференціях, що підтверджує їх актуальність та новизну.
Виконані дослідження стимулювали постановку нових цікавих експериментів як в Україні, так і за кордоном. Вони дозволяють визначити ядерні данні необхідні в багатьох енергетичних і неенергетичних застосуваннях ядерної фізики надійніше ніж раніше. Важливим є також те, що досягнуті результаті є застосовними у різних напрямах фізики, наприклад, у радіаційному матеріалознавстві для покращення точності теоретичних передбачень взаємодії матеріалів з потоками нейтронів і заряджених часток, які необхідні при створенні нових радіаційно-стійких конструкційних матеріалів для реакторобудування.
Всі дослідження виконані на світовому рівні і забезпечують конкурентоспроможність наукових досліджень України у ядерній фізиці та її практичних застосувань. Вважаю, що роботи даного циклу, безперечно, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Макара Володимир Арсенійович,
член-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
Завідувач кафедри фізики металів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Sigurd Hofmann, GSI Darmstadt, Germany

Prof. Vitali Yu. Denisov and colleagues have applied for the „Ukrainian State Award in Sci-ence and Technology“ with the theme „Nuclear Processes as a source of Information on the Structure of Nuclei and Nuclear Interaction“.

Professor Denisov is a world-renowned scientist in the field of theoretical nuclear physics. A large number of special articles in prestigious scientific journals prove this statement. In addi-tion, Prof. Denisov presented his research work in numerous conference contributions. A deep understanding of various requests in nuclear physics he also received as invited guest at sever-al major research laboratories worldwide. He passes on his knowledge as a Professor to stu-dents in physics, and he guided young scientists during their work up to completion of their Ph.D. thesis.

Prof. Denisov has wide experience in theoretical studies of collective phenomena in nuclei. In his work he was dealing with giant resonances, subbarrier fusion, octupole vibrations, and nuclear decay phenomena. In his models he also took macroscopic as well as single particle effects into account which occur, e.g., in quasielastic and transfer reactions. On the basis of this wide experience he made farseeing predictions for future theoretical as well as experi-mental investigations.

Of particular interest for our studies on superheavy nuclei at GSI in Darmstadt are his model calculations of the fusion process of heavy ions. This rather complex reaction process is well described by his theoretical model covering reactions with spherical lead nuclei, the so called cold fusion reactions, up to hot fusion reactions based on well deformed nuclei of actinide isotopes as target. In particular, these latter reactions are now in the center of interest of exper-imental studies after superheavy nuclei up to element 118 could be produced in the laboratory.

All these theoretical investigations are extremely useful as necessary prerequisites for the preparation of experiments and for a correct interpretation of measured data.

In summary, I can say that Prof. Denisov, on the basis of his internationally recognized work and his comprehensive knowledge in the field of nuclear physics, is an excellent candidate for the advertised State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Гість Vladilen Z. Goldberg, Dr. Prof.

It's my great pleasure to write in support of the project "Nuclear processes as a source of information on the

structure of nuclei and nuclear interaction" for the Ukrainian State Award in Science and Technology. I am familiar

with the high quality papers of the projects members. In my opinion, this study is absolutely remarkable as a

broad scope investigation of various nuclear processes. It means that it is useful for every region of human activity

(besides science) where nuclear methods are used: in industry, medicine, and criminalistics and even in archeology.

The methods of the analysis developed in this work are used by experimentalists and should be broadly presented to educate students.

Arjan Koning

I would like to take this opportunity to send you a recommendation to award "Nuclear processes as a source of information on the structure of nuclei and nuclear interaction" the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Before I justify my case that this award should be granted, I will first introduce myself:
I am Head of the Nuclear Data Section of the IAEA in Vienna, where our Section oversees and coordinates worldwide use of basic nuclear data for scientific and technological applications. My experience in nuclear physics includes basic nuclear reaction theory, computational implementation of nuclear reaction models, and their use in various nuclear applications. My publications have resulted in (currently) about 10 000 citations and an h-index of 42. I am the author of TALYS, which is arguably the most used computer program worldwide for the simulation of nuclear reactions, and contains a large collection of sophisticated theoretical reaction models.
The work of this group is essential for the success of nuclear model codes, not only TALYS, but also other codes used worldwide. Their research on the structure of atomic nuclei leads among others to a formalism for photon strength functions which has impacted computer simulations of nuclear reactions critical for applications. The methods they have developed for that go far beyond the state of the art of the last decades.
The IAEA hosts the Reference Input Parameter Library, RIPL, and from this team, Prof Plujko is leading the effort on photon strength functions. Without his contributions, we would not be able to produce the nuclear data libraries which are asked from us.
With this latest work, the barrier is again put higher and our predictive capabilities for nuclear reactions will increase thanks to the work of this team.

Prof. Dr. A.J. Koning, IAEA
Head of Nuclear Data Section
Div. of Physical & Chemical Sciences
Dep. of Nuclear Sciences & Applications
International Atomic Energy Agency

Василь Івченко

“Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію”
Автори отримали нові фундаментальні наукові результати світового рівня з визначення ефективних взаємодій між мікрочастинками, розробки методів напівкласичного опису електромагнітних переходів в атомних ядрах, із знаходження та опису головних механізмів перебігу ядерних реакцій різного типу з мікрочастинками різних енергій. Ці результати є важливими не тільки для сучасного розвитку ядерної фізики, а і інших напрямків фізики, наприклад, вони мають фундаментальне значення в астрофізиці для визначення та аналізу розповсюдження хімічних елементів у Всесвіті.
Необхідно також відмітити, що результати досліджень увійшли до опублікованих монографій, підручників та навчальних посібників (всього 21 видання), що є дуже важливим для підготовки фахівців вищої кваліфікації у системі освіти. За матеріалами досліджень захищено 17 докторських та 39 кандидатських дисертацій.
Всі дослідження виконані на світовому рівні, дають змогу отримати надійні ядерні дані, необхідні для розвитку різноманітних технологічних галузей суспільства, і забезпечують провідні наукових позиції України у світі в галузі ядерної фізики. Вважаю, що роботи циклу, без сумніву, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри астрономії та фізики космосу
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Івченко Василь.

Dan Filipescu

During the last 15 years since I have been actively involved in statistical model calculations of nuclear reactions, the name of Prof. Vladimir Plujko has been identified with an iconic personality in this field. Gamma ray strength functions enter as important ingredients into compound nucleus calculations of total photoabsorption and capture cross sections and gamma ray production spectra, governing the competition between gamma ray and particle emission.
Professor Plujko has invested a tremendous effort into compiling and evaluating the experimental data bases related to this topic. He developed realistic phenomenological models of the Dipole radiative strength functions. Throughout his career, he continuously updated the existing parameters and developed new strength function closed forms in order to take into account new physical assumptions.
His work provides the tool used in all statistical model calculations performed by researchers world wide, being involved in the treatment of both nuclear photon absorption and emission. Also, he is a main contributor to the Reference Input Parameter Data Library (RIPL) developed under the coordination of the International Atomic Energy Agency (IAEA).
I therefore consider that the research work "Nuclear processes as a source of information on the structure of nuclei and nuclear interaction" deserves to be awarded by the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Dr. Dan Filipescu
Senior Researcher
Nuclear Physics Department
"Horia Hulubei" National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)
30 Reactorului, 077125 Bucharest-Magurele, Romania

Забулонов Ю.Л., чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.

ВІДЗИВ
на роботи циклу
“Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію”

Завжди привабливими та важливими є фундаментальні дослідження, результати яких можуть ефективно використовуватися не тільки у різних галузях фундаментальних наук, а і при вирішенні актуальних прикладних задач, що відповідають потребам суспільства. Саме такими є дослідження, які були виконані у роботах даного циклу.
В представлених роботах на світовому рівні були отримана нова фундаментальна теоретична та експериментальна інформація про ядро – ядерні взаємодії, характеристики структури атомних ядер і, на цій основі, розроблено та застосовано нові методи опису перебігу ядерних реакцій за участю різних ядер, нуклонів і фотонів.
Виконані дослідження дозволили визначити характеристики високо-збуджених станів атомних ядер та ймовірностей вильоту мікрочастинок і фотонів. Це дає змогу отримати надійні ядерних дані, необхідні у ядерній медицині, матеріалознавстві та реакторобудуванні, зокрема, для забезпечення контролю навколишнього середовища для радіаційного захисту населення України.
Всі дослідження виконані на світовому рівні та підтримують провідні наукові позиції України в розвитку ядерної фізики у світі. Вважаю, що роботи циклу безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Забулонов Юрій Леонідович:
Завідувач відділу ядерно-фізичних технологій
ДУ «Інститут геохімії навколишнього
середовища НАН України»
чл.-кор. НАН України, д.т.н.проф.,
Член Національної комісії з радіаційного захисту
населення України при Верховній Раді України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф.

У циклі робіт «ЯДЕРНІ ПРОЦЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТРУКТУРУ ЯДЕР ТА ЯДЕРНУ ВЗАЄМОДІЮ» проведено фундаментальні дослідження з ядерної фізики, результати яких є важливими не тільки для наукових потреб, а і для прикладних застосувань ядерних технологій та підготовки фахівців у системі освіти вищої кваліфікації. Зокрема, результати з розробки методів напівкласичного опису електромагнітних переходів в атомних ядрах мають важливе значення для аналізу впливу радіаційного поглинання мікрочастинок на ядерні процеси, що відбуваються у Всесвіті. Публікації авторів у провідних журналах з високим міжнародним рейтингом підтверджують світовий рівень та наукову новизну досліджень. Вважаю, що роботи циклу, без сумніву, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
В.І. Жданов, доктор фіз.-мат. наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кислий П. С., академік НАН України

В роботі "Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну
взаємодію" одержано широкий спектр нових важливих результатів про ядерну
взаємодію,необхідних, зокрема, для розвитку досліджень в області матеріалознавства
і реакторобудування. Запрезентована видатна праця заслуговує високої нагороди
Державною премією в галузі науки і техніки України.

Andrey Chabanov, PhD, Professor

До колективу авторів, які представили подання до Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки роботу «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію», входять Проф. Бережной Ю.А. та Др. Михайлюк В.П. Знаючи їх особисто на протязі декількох десятирічь та слідкуючи за їх науковою діяльністю, вважаю, що вони внесли вагомий внесок у розвиток теоретичної і прикладної ядерної фізики та енергетики. Запропоновані ними різноманітні підходи щодо ядро-ядерної взаємодії, характеристик структури атомних ядер та перебігу ядерних реакцій за участю різних ядер зараз широко використовуються світовою науковою спільнотою. Зважаючи на вищевикладене, вважаю, що представлений цикл робіт заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Among the authors of the research work "Nuclear processes as a source of information on the structure of nuclei and nuclear interaction" submitted to the Committee for State Prizes of Ukraine in the field on science and technology are Prof. Yu. A. Berezhnoy and Dr V.P. Mikhailuk. Having known them personally for several decades and following their scientific work, I am convinced that they have made a significant contribution to the development of theoretical and applied nuclear physics, as well as power engineering. Their various approaches to nuclear-nuclear interaction, characteristics of the structure of atomic nuclei and nuclear reactions involving different nuclei are nowadays widely used in work of other scientists. Thus, I strongly believe that their research work truly deserves to be awarded by the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Chabanov, Andrey
PhD, Professor
Department of Physics and Astronomy
University of Texas - San Antonio

Катрич В.О., д.ф.-м. н., проф.

Дослідження, які виконані в представленому циклу робіт, присвячені розробці, вдосконаленню та застосуванню методів надійного опису різних ядерних процесів і є вагомим внеском в розвиток ядерної фізики низьких енергій.
Дуже цікавою є частина, в якій представлені нові вирази для ймовірностей електромагнітного випромінювання атомними ядрами. При їх отриманні використані фундаментальні співвідношення статистичної механіки, які широко застосовуються в різних розділах фізики (ядерна фізика, радіофізика тощо). Це дозволило достовірно описати та передбачити спостережувані характеристики процесів випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль атомними ядрами. Це також дало змогу авторам вперше отримати значення характеристик високо-збуджених колективних станів ядер, які визначають ймовірності електромагнітних переходів. Важливою є реалізація отриманих результатів для опису ймовірностей електромагнітних переходів у вигляді, створеного авторами, комплексу програмних модулів для обчислення гамма-переходів в атомних ядрах. Ці модулі увійшли у різноманітні комп'ютерні коди з розрахунків характеристик ядерних реакцій з частинками різного типу і в реакціях поділу. Результати таких обчислень широко використовуються міжнародною науковою спільнотою в багатьох прикладних та фундаментальних застосуваннях для отримання характеристик вильоту гамма-квантів для визначення надійних ядерних даних, які, зокрема, необхідні для знаходження дозових навантажень у медичній фізиці.
Авторами роботи зроблено вагомий внесок у розвиток методів з розв’язання задач щодо виявлення властивостей надважких ядер, уточнення та розширення фундаментальних уявлень про структуру ядер, механізми ядерних реакцій та їх взаємодії. Показово, що теоретичні, розрахункові, модельні результати підтверджені й узгоджені з експериментальними даними.
Представлені в циклі робіт дослідження виконані на світовому рівні. Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Катрич В.О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Азарєнков М.О., д.ф.-м.н.,академік НАН України

Одним із основних результатів роботи є створення цілісної теорії ядро-ядерних зіткнень, яка узгоджується з сучасними уявленнями про структуру важких іонів. Базуючись на нуклон-нуклонних силах, автори розрахували густини нуклонів в ядрах, а потім, визначили ядро-ядерні потенціали взаємодій. За допомогою обчислених потенціалів та запропонованих механізмів ядерних процесів, в роботах циклу були розраховані перерізи різноманітних ядерних реакцій, які добре описують експериментальні величини.
Автори циклу робіт зробили значний внесок в сучасну ядерну фізику. Представлений цикл досліджень «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію» містить визначні теоретичні та експериментальні результати, які широко використовуються та увійшли в різноманітні бази даних. На мою думку, представлений цикл досліджень, безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ігор Гаркуша

Автори представленого циклу робіт зробили вагомий внесок в сучасну ядерну фізику. Так, зокрема, на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено характеристики різних ядерних реакцій за допомогою знайденої ядерно-ядерної взаємодії. Крім того проаналізовано властивості колективних збуджень в ядрах та їхній вплив на різні характеристики ядерних реакцій. Розроблені в даній роботі підходи дозволили стимулювати постановку низки нових експериментів, в тому числі і в рамках міжнародної співпраці. Представлений цикл досліджень «ЯДЕРНІ ПРОЦЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТРУКТУРУ ЯДЕР ТА ЯДЕРНУ ВЗАЄМОДІЮ» поєднує визначні наукові здобутки представників чотирьох наукових інститутів НАН України та двох провідних університетів і ,на мою думку, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гаркуша Ігор Євгенійович,
член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
заступник генерального директора
Національного Наукового Центру
Харківський Фізико-технічний Інститут,
науковий керівник Інституту Фізики Плазми ННЦ ХФТІ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.