Офіційний веб сайт

Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України)

м64

Представлено Одеським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Теслюк І.О.

Метою роботи є обґрунтування тактичних засад криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні задля розроблення пропозицій і рекомендацій щодо тактики його застосування під час проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій.

Запропоновано власне трактування поняття "криміналістичне прогнозування", визначені риси, рівні застосування, мета, завдання, суб’єкти, об’єкти, предмет, функції, принципи та етапи криміналістичного прогнозування. Розроблено та доповнено класифікацію.

Метою криміналістичного прогнозування є передбачення наслідків об'єкта прогнозування через пізнання минулого та припущення імовірного майбутнього, задля планування та реалізації слідчим тактичних рішень. Основним завданням є розробка закономірностей та механізмів розвитку прогнозованого об’єкта, а також його наслідків, з метою уникнення неточностей та помилок при проведенні слідчих (розшукових) дій для досягнення певного результату.

Автором висвітлено проблемні питання застосування методу криміналістичного прогнозування під час досудового розслідування, а також причини та шляхи усунення причин неефективного застосування методу криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні.

На основі дослідження нормативно-правових актів визначено тактику застосування методу криміналістичного прогнозування під час окремих гласних слідчих (розшукових) дій. Зазначені рекомендації сприятимуть якості та результативності плануванню та проведення необхідних оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, методика, 12 статей, 12 тез доповідей.

Коментарі

Юлия Грищенко

Робота виконана на високому рiвнI, a aвтор заслуговуэ на номiнацiю.

Гість

В умовах сьогодення криміналістичне прогнозування є одним із перспективних напрямів розвитку теорії криміналістики. Результати прогнозування мають велике практичне значення. Отже, з впевненістю можна сказати, що робота Теслюк І.О. є досить цікавою та актуальною. Автор вдало розкриває основні позиції своєї роботи, збагачуючи і теорію, і практику новими знаннями. Тому, к.ю.н. Теслюк І.О. заслуговує на номінування.

Олександр

Робота залуговує на номінацію.

Гість

Тема роботи є актуальною сьогодні. Автор показала високий рівень знань та заслуговує на номінування.

Олена Проценко

Робота заслуговує на увагу, а автор може бути номинований. Запроваджені рекомендації, щодо тактики застосування методу криміналістичного прогнозування під час допиту для роботи практика -слідчого важливі, щоб мати можливість передбачати дії субєктів досудового розслідування.

Лисюк Юрій

Достатньо цікава робота, досить чітко вибрана позиція автора. Заслуговує на увагу актуальність тематики на теперішній час. Взагалі проблематика тактичних дій у будь-якому напрямі уявляє собою серьйозний пласт наукового дослідження та потребує неабиякої уваги. А в напрямі дослідження стосовно досудового розслідування під час проведення гласних (негласних) слідчих дій вважається однією із найсучасніших проблематик, яка потребує розгляду та інноваційного підходу. Автор заслуговує на увагу та він може бути номинований.

Олена Цільмак

Виклад матеріалу характеризується точністю, логічністю, ґрунтовністю та науковістю.
Представлена робота цікава не тільки з точки зору її майбутнього застосування, але й тим, що вона вже використовується у навчальному процесі закладів вищої освіти під час викладання дисципліни "Криміналістика", а також під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Дуже талановитий та перспективний вчений.
До речі, її "Методика щодо тактичних особливостей застосування методу «Криміналістичне прогнозування» під час допиту свідка та підозрюваного за фактом убивства" посіла ІІІ місце у номінації «За кращу науково-практичну презентацію» у Всеукраїнському конкурсі науково-практичних презентацій «Використання методів науки і техніки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень» (про що свідчить диплом к.ю.н. Теслюк І.О., підписаний ректором Одеського державного університету внутрішніх справ генералом поліції третього рангу Катеринчуком І.П.).
На її роботи посилалися також вчені Львівського національного університету внутрішніх справ у підручнику "Криміналістика".
Вважаю, що кандидат може бути номінований.

Ісмайлов Карен

И раньше практики пользовались прогнозированием в разных сферах деятельности. Криминальная среда не является исключением. Однако, работы Теслюк И. дают ответы под совершенно новым, современным углом на уже укоренившиеся проблемы в прогнозирование на стадии досудебного расследования.

Работы интересны широкому кругу людей от курсантов до практических сотрудников Национальною полиции Украины.

Гість

Дійсно цікаві роботи. Відповідають паспорту спеціальності. Містять наукову новизну. Вважаю, що кандидат може бути номінований.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.