Офіційний веб сайт

Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ

р13

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет".

 

Автори: Ступнік М.І., Олійник Т.А., Перегудов В.В., Протасов В.П., Собко Б.Ю., Федін К.А., Короленко М.К.

 

Метою роботи є підвищення ефективності надрокористування на базі створення та впровадження нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ як основи сировинної бази України, її перспективного розвитку в гірничо-геологічних умовах, що ускладнюються.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів розроблено методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси. Установлено закономірності зміни робочої зони кар’єру від показника концентрації гірничих робіт у ньому. Виявлено та встановлено залежності ефективності розробки мінеральної сировини від глибини та гірничо-геологічних умов її залягання. Обґрунтовано та впроваджено раціональні технологічні схеми розробки обводнених розсипних та техногенних родовищ.

Науково обґрунтовано економічно доцільні зони застосування та перспективного розвитку циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту. Запропоновано сфери оптимального використання технології сухої магнітної сепарації. Розроблено наукові основи та впроваджено технології переробки важкозбагачуваних магнетитових кварцитів, флотаційного дозбагачення первинних концентратів з одержанням високоякісних концентратів. Сформовано базові концептуальні засади залучення до видобутку й переробки позаконтурних запасів сировини, окислених залізистих кварцитів, магнетитових кварцитів підземного видобутку, титан-цирконієвих пісків та техногенних родовищ (відходів збагачення). Реалізовано науково-технічні рішення з підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, за рахунок зниження витрат на видобуток і збагачення залізних руд й титан-цирконієвих пісків, підтримки та перспективного розвитку сировинної бази підприємств гірничодобувного комплексу.

Впровадження результатів дослідження призвело до підвищення ефективності надрокористування та конкурентоспроможності продукції підприємств гірничо-видобувного комплексу України на ринках споживання сировини, що забезпечить стале й екологічно безпечне функціонування сировинної бази.

Загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 19 монографій, 282 статті (22 – у зарубіжних виданнях), 3 нормативні документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2. За даною тематикою захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Моргун Олександр Валентинович

Технічні ідеї та наукові дослідження представлені авторами в роботі "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ" мають велике практичне значення для гірничорудних підприємств Криворізького залізорудного басейну. Рекомендовані та впроваджені у виробництво науково обгрунтовані технологічні схеми відпрцювання залізних руд дозволяють збільшити раніше визначені граничні проектні глибини ведення гірничих робіт на кар'єрах і шахтах. Це, наряду із залученням до видобутку окислених і магнетитових кварцитів, залізовміщуючих техногенних родовищ та позаконтурних запасів рудних покладів з використанням розроблених новітніх технологій їх збагачення, забезпечить можливість подальшої економічно-ефективної роботи гірничорудних підприємств Кривбасу на багато десятиліть вперед.

Начальник управління з організації і забезпеченню виробничих процесів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Моргун О.В.

Бойко Віктор Вікторович

Цикл праць, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є важливим доробком українських спеціалістів гірничої справи та збагачення у розробці нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ в гірничо-геологічних умовах, що ускладнюються. До складу циклу праць увійшли добре відомі широкому науковому загалу вітчизняних та зарубіжних фахівців публікації в авторитетних часописах і монографіях, довідникових посібниках, нормативних документах та патентах України на винаходи. У них викладено: технологію відробки обводненого покладу титано-цирконієвої руди з застосуванням земснарядів, що дозволяє відмовитися від осушення родовища. Це має принципово важливе значення в умовах обмеженості водних ресурсів півдня України; методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси; перспективний розвиток циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту; науково-обгрунтовано технологічну можливість, економічну ефективність, екологічну безпечність видобутку та переробки мінеральної сировини із застосуванням найсучасніших технологій із корінних родовищ зі складними гірничо-гідрогеологічними умовами, а також вилучення корисних компонентів із відходів техногенних родовищ. Впровадження результатів дослідження призвело до підвищення ефективності надрокористування та конкурентоспроможності продукції підприємств гірничо-видобувного комплексу України на ринках споживання сировини, що забезпечить стале й екологічно безпечне функціонування сировинної бази. Загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн.
Досвід моєї співпраці з окремими авторами цього циклу праць дає мені змогу засвідчити високу фаховість авторського колективу та світовий рівень опублікованих праць, а також практичну цінність виконаних ними прикладних досліджень. Поданий авторським колективом у складі: Ступніка М.І., Олійника Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. цикл праць, без всякого сумніву, заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор техн. наук, професор В.В. Бойко

Гайдін Анатолій Маркович

Плекаю надію, що присвоєння Вам Державної премії України дасть Вам більші можливості втілити Ваші наукові здобутки в життя і відродити славу гірничої промисловості!

А.М. Гайдін, кандидат геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р., лауреат Державної премії Туркменської ССР за 1976 р., член - кореспондент Академії гірничих наук України, керівник Наукового Центру ТзОВ "Інстит "ГІРХІМПРОМ".

Дяків Василь Олексійович

Актуальність роботи «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ», виконаної колективом відомих фахівців у царині гірничої справи та охорони довкілля зумовлена двома чинниками. З одного боку на сьогоднішній день корінні родовища корисних копалин, які залягають близько від поверхні землі, локалізовані у сприятливих гідрогеологічних умовах, потребують найменших експлуатаційних витрат, вичерпують свої запаси, а з іншого боку на денній поверхні накопичено мільярди тонн відходів видобутку та збагачення корисних копалин, які є джерелами забруднення довкілля, утворюють техногенні родовища, технології розробки яких та вилучення корисних компонентів із відходів далекі від досконалості. У 19 монографіях, 282 статтях, у тому числі 22 у зарубіжних виданнях вперше науково-обгрунтовано технологічну можливість, економічну ефективність, екологічну безпечність видобутку та переробки мінеральної сировини із застосуванням найсучасніших технологій із корінних родовищ зі складними гірничо-гідрогеологічними умовами, а також вилучення корисних компонентів із відходів техногенних родовищ. Враховуючи вищезазначене, підтримую висунення вище Ступніка М.І., Олійника Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Гайдін Анатолій Маркович

Щіро підтримую представлену колективом відомих в Україні спеціалістів гірничої справи та збагачення роботу "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищг" , яка безумовно заслуговує надання державної премії .
На мій погляд особливо цінним є творчий вклад Б.Ю.Собка, який зокрема втілив у дійсність технологію відробки обводненого поладу титано-цирконієвої руди з застосуванням земснарядів. Це дозволяє відмовитися від осушення родовища, що має принципово важливе значення в умовах обмеженості водних ресурсів півдня України.
Підтримую надання колективу державної премії та бажаю подальших успіхів!

Олійник Тетяна

Дякую за підтримку.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.