Офіційний веб сайт

Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів

м67

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Жученко О.А., к.т.н. Івіцький І.І., к.т.н. Цапар В.С., Івіцька  Д.К.

 Авторами створено математичні моделі для проектування та імітаційного моделювання процесів. Здійснено аналіз факторів, що впливають на технологічний процес, таких як, наявність пристінних ефектів у матеріалах або домішок/модифікаторів. Створено та запатентовано конструкції вузлів переробного обладнання для отримання інтелектуальних матеріалів різними методами.

 Розроблено та запатентовано прилади для контролю положення інтелектуальних датчиків у матеріалі в режимі реального часу. Розроблено методику та технічну реалізацію автоматизації технологічного комплексу. Розроблено програмне забезпечення для керування комплексом.

 Про світовий рівень наукової праці свідчить презентація результатів роботи в університеті Коруни (м. Коруна, Іспанія) в рамках міжнародного гранту за проектом TEMPO  програми Erasmus Mundus та на засіданні міжнародних експертів Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, створеного в рамках проекту UNIDO.

Кількість публікацій: 217, у т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 64 статті, 90 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 3/1;  Google Scholar – 72/5. Отримано 3 патенти України на винахід та 31 патент України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Генеральний директор ТОВ «Оптокон Україна» Дубина О.С.

Вважаю, що робота насамперед цікава створеними технологіями виготовлення інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів та введення інтелектуальних датчиків при формуванні безперервного виробу, які не мають аналогів в Україні та світі. Крім того створена методика отримання інформації про напружено-деформований стан виробів з полімерних та силікатних композиційних матеріалів по всій їх довжині за допомогою електроємнісного сенсору дає змогу значно підвищити швидкість та точність контролю волоконно-оптичних ліній передачі.

Соловйов О. А. (директор ТОВ "КРИПТОН-М")

Розроблені у роботі технологічні засади введення інтелектуальних датчиків у полімерний або силікатний матеріал під час його виготовлення та метод контролю стану матеріалу в режимі реального часу не мають аналогів у промисловості Україні. Більш того, у відкритих джерелах інформації не згадується про існування аналогічних технології серед розробок вчених зарубіжних країн.
До переваг даної роботи слід віднести:
‒ створені у роботі технології та методи не мають аналогів в Україні та світі;
‒ робота має комплексний характер, та охоплює всі технологічні аспекти отримання інтелектуальних полімерних та силікатних матеріалів;
‒ отримані авторами результати мають прикладний характер та можуть бути впроваджені на виробництво без додаткової розробки.
Зважаючи на те, що тематика проекту є важливою для потреб національної безпеки та оборони та робота виконана на високому науково-технічному рівні, її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Директор ТОВ НПП «Інкос», к.т.н. Г. М. Коваленко

Розглянута робота має практичне спрямування на вирішення актуальної проблеми створення нових, інтелектуальних матеріалів, які необхідні у багатьох сферах промисловості. Крім того, у роботі створено міцну теоретичну базу для розробки технологічних комплексів для створення інтелектуальних матеріалів.
Вважаю, шо представлена робота має високу наукову й практичну цінність, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Решетняк М. В.

Одним з важливих питань охорони здоров’я є розробка штучних клапанів серця та штучних суглобів. Можливість контролю напружено-деформованого стану сердечного клапану дистанційно, без проведення оперативного втручання, за допомогою введення у нього інтелектуальних датчиків та дистанційоного зчитування інформації з них дозволить вчасно виявити можливі проблеми та завчасно провести заміну клапану. Це дозволить врятувати людські життя.
Створені у роботі комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси та технології введення інтелектуальних матеріалів у вироби з полімерних матеріалів вже застосовуються на нашому підприємстві при проектуванні технологічних процесів створення біомедичних приладів.
Представлена робота вирішує дуже важливе питання охорони здоров’я в цілому та життя людей зокрема, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Клименко В.М., к.т.н.

Авторами розроблено комплексний підхід до створення комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів, призначених для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів.
У роботі розроблено відповідні математичні моделі, проведено числове моделювання процесу введення в матеріали інтелектуальних датчиків, які застосовуються для моніторингу відповідальних деталей та вузлів, зокрема - їх напружено-деформованого стану.
Одночасно авторами розроблено низку технічних рішень, представлених у вигляді конструкцій переробного обладнання, необхідних для реалізації процесу введення інтелектуальних датчиків у матеріали, та програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого керування конкретним процесом виробництва.
Результати розробки дозволять створювати, на базі вітчизняних підприємств, нові технологічні лінії, призначені для виробництва новітніх інтелектуальних матеріалів.
Вважаю, що робота заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.
В.М.Клименко,
Старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, кандидат технічних наук

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.