Офіційний веб сайт

Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

м14

Представлено державним підприємством "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Автор: к.т.нБас О.А. 

Метою роботи є вирішення наукової задачі з прикладним застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні установки поршневого типу для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу, яка позбавлена більшості недоліків проаналізованих аналогічних установок. Реалізовано паралельне застосування ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний об’єм установки та зменшити випадкову складову невизначеності. Вдосконалено фізичну модель установки шляхом реалізації ущільнення поршня надмірним тиском мастила та застосування вузла електромеханічного приводу в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами та кулько-гвинтовою парою, що забезпечує відсутність перетоків газового середовища, стабільність руху поршневих розділювачів і дає можливість розширити динамічний діапазон установки.

Практична значимість результатів полягає у виготовленні установки поршневого типу для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 4 м3/год до 200 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа та мобільної установки з еталонними лічильниками для передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 50 м3/год до 1000 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, які входять до складу державного первинного еталона.

Створений державний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа отримав позитивний висновок комісії.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи 13 статей, державний стандарт України, 11 тез доповідей. Отримано патент України на винахід та 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Райтер П.М.

За умов постійного зростання вартості природного газу, однією із актуальних складових підвищення точності його обліку є забезпечення можливості контролю метрологічних характеристик лічильників газу на робочому середовищі – природному газі з реальними робочими тисками. Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа" направлена на вирішення науково-технічних задач у вказаному напрямі - розроблення витратовимірювальної установки поршневого типу одиниць об’єму та об’ємної витрати газу для застосування в сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу. Практична реалізація напрацювань в роботі дала можливість використання установки в статусі первинного еталону. Як наукову новизну слід відмітити розроблену в роботі патентозахищену методологію ущільнення поршня надмірним тиском мастила, що в поєднанні з системою електромеханічного приводу дає можливість виключити перетоки газового середовища між поршнем і циліндром і відповідно розширити динамічний діапазон роботи установки.
Завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики ІФНТУНГ, д.т.н, професор Райтер П.М.

Вощинський В. С.

Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа", є актуальною, так вирішує важливу задачу відтворення одиниці обєму та обємної витрати газу з високою точністю при тиску до 1.6МПа.
Результати роботи мають важливе практичне значення для економіки України: створений первинний Державний еталон обєму та обємної витрати газу на газовому середовищі вперше в Україні, розроблені технічні рішення запатентовані в Україні, на базі технічних рішень є можливість створення установок поршневого типу на робочому середовищі з високою точністю, технічні характеристики яких будуть на рівні кращих зарубіжних зразків.
Директор ТОВ "Івано-Франківське спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизаціїї", к.т.н., доцент, член-коресподент УНГА В.С.Вощинський

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.