Офіційний веб сайт

Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту

м66

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Вербицький Є.В., к.т.н. Миколаєць Д.А., к.т.н. Осипенко К.С., Павлюченко В.Л.

Створено основи високоефективного керування системою електроживлення міського електротранспорту як розосередженої системи. Отримано низку фундаментальних результатів при вирішенні задач підвищення ефективності міського електротранспорту, а саме: запропоновано засоби поліпшення маневрових характеристик електротранспорту;  запропоновано методи усунення перетоків енергії між джерелами.

 Теоретично обґрунтовані та реалізовані системи динамічної компенсації реактивної потужності.

 Запропоновано нові підходи керування системами електроживлення, складених з ряду різнотипних джерел енергії. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач, а саме, вперше в Україні в міському електротранспорті використано систему сумісного керування трьома джерелами живлення: дизель-генератором, акумуляторною батареєю та центральною мережею в комбінованому режимі роботи з забезпеченням високоефективного використання електроенергії, запропоновано здійснювати динамічну компенсацію електричної енергії в перехідних режимах.

Результати дослідження мають значення для проектування систем розподіленої генерації при побудові систем на електротранспорті та централізованої мережі, нових методів формування та супроводження тролейбусів з можливістю їх руху поза лінією електропередач на коротких та середніх дистанціях.

Кількість публікацій: 86, у т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 54 статті (1 – у зарубіжному виданні), 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 27 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5. Отримано патент України на винахід та 3 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Представлена інформація про спільний індекс Хірша претендентів у Scopus не відповідає дійсності, вони просто пододавали (!!!) свої хірші, замість порахувати, там навіть немає жодної публікації, яка би мала 5 цитувань. Насправді тут загальний h-index = 3

От id номінантів у Scopus (посилання тут не можна ставити), всі зацікавлені можуть перевірити: 55327819100, 55819951200, 55327912400

Не кажучи вже про те, що майже всі ці скопусівські публікації - це тези (!) конференцій і український Technical Electrodynamics, тож, вочевидь, там переважно самоцитування і взаємні цитування.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.