Офіційний веб сайт

Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини

м65

Представлено Інститутом фізики конденсованих систем НАН України

Автор: Пацаган Т.М., к.ф.-м.н., Кравців І.Я., к.ф.-м.н.,  Гайдуківська Х.А., к.ф.-м.н.

Метою роботи є вирішення низки фундаментальних задач у галузі фізики м’якої речовини, вивчення властивостей класичних плинів при наявності просторового обмеження.

Основну увагу присвячено розрахунку структурних, динамічних та термодинамічних властивостей плинів, а також проведенню аналізу впливу просторових обмежень на ці властивості у порівнянні із об’ємним випадком.

 Авторами розвинуто існуючі та розроблено нові теоретичні підходи в рамках теорії рідин. Запропоновані методи реалізовані у вигляді аналітичних викладок та числових алгоритмів, за допомогою яких проведено ґрунтовні розрахунки для досліджуваних систем та отримано результати, що суттєво розширюють розуміння таких явищ як фазові переходи газ-рідина в простих, сіткоутворюючих, нематичних та іонних плинах; переходи між ізотропною і нематичною фазами в плинах із орієнтаційною взаємодією; розшарування та структурне впорядкування в полімерних розплавах; конформаційні переходи в полімерах; процеси дифузії в простих, молекулярних та металічних рідинах.

Числові результати дозволяють зробити кількісну оцінку зміни критичних параметрів у простих та іонних рідинах в залежності від пористості та морфології невпорядкованого пористого середовища; передбачати вплив просторового обмеження на формування нематичних фаз в плинах із анізотропною взаємодією; прослідкувати залежність універсальних конформаційних характеристик полімерів в анізотропному середовищі замороженого безладу матриці.

 

Кількість публікацій: 98, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 37 статей (22 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 136 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 8 та 166 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8.

Надіслати коментар

Коментарі

Oleg Derzhko

I have read with interest the materials of the research work "Theory development and computer simulations of confined soft matter objects". Although I had a possibility to hear some pieces of this work previously, being put together they look really nice. Effects of porous media on the properties of ionic liquids, molecular liquid or polymers is a hot topic nowadays with many challenges as well as many potential applications. The authors have made a nice contribution in this field elaborating further few analytical methods (scaled particle theory, field theoretical approach etc) as well as adopting for their purposes some numerical methods (molecular dynamics and Monte Carlo simulations, algorithms for simulation of flexible chain polymers etc). Furthermore, the authors look intelligent, greatly interested in science, ambitious, trying to solve really hard problems, ready to explain their papers to referees and editors of top journals. I have no doubt at all that this work deserves to get the award.

Dung di Caprio

I strongly support and recommend this work.
Applicants have performed extensive calculations and numerical simulations of different types of soft matter systems under confinement. Many important results have been obtained. By studying different properties of fluids and considering different kinds of confinement, authors have contributed considerably to the understanding of complex behaviour of soft matter at interfaces, a key area of modern condensed matter science. Note that the authors employ microscopic description of the considered models, establishing links between microscopic parameters of pair interaction and macroscopic properties of respective systems, such as thermodynamics or phase behaviour. Such approaches open possibilities for controlling various micro-processes in confined soft matter systems with potentially numerous applications in fields like colloid engineering and nanoscience. In my opinion, the applicants did an excellent job addressing these challenging problems.
I would like to emphasize their international implication and network.

Dr. hab. Dung di Caprio,
CNRS researcher at Chimie ParisTech
Paris, France

Мудрий С.І.

Представлене дослідження справляє враження грунтовної та цілісної праці. У роботі адресовано цілу низку проблем на перетині таких галузей фізики як статистична механіка, теорія складних плинів, фізика поверхневих явищ. Предметом досліджень виступив широкий спектр властивостей плинових систем. Зокрема, вивчалася динаміка, термодинаміка, фазова поведінка, структура, а також конформаційні і пружні властивості різноманітних модельних плинів. Внаслідок складних аналітичних і чисельних розрахунків отримано багато цікавих результатів, достовірність яких підтверджується порівняннями із даними комп’ютерного моделювання, яке проводилося авторами самостійно із застосуванням різних технік.

Об'єктивним показником високої якості цієї праці є її цитованість. Зверну увагу, що згідно баз даних Scopus колективний індекс Гірша представленої роботи h = 8, а загальна кількість цитувань складає відповідно 136.

Я без вагань рекомендував би дану роботу на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Мудрий С.І.

Професор, доктор фіз.-мат. наук,
завідувач кафедри фізики металів
Львівського національного університету ім. Івана Франка

Лебовка М.І.

Фізика м’якої речовини – цікавий і актуальний напрям сучасної науки, який знаходить багато застосувань у різноманітних прикладних галузях починаючи від медичної діагностики і закінчуючи полімерними технологіями. Авторами проведено, безумовно, великий обсяг роботи по цій тематиці. Досліджено велику кількість моделей м’якої речовини, при цьому враховано присутність різних типів просторового обмеження. Останній аспект робить моделі більш реалістичними, оскільки будь-яка речовина знаходиться в обмежуючому середовищі, яке неминуче впливає на її властивості. Водночас, цей аспект суттєво ускладнює розрахунки. У цьому контексті хочу відзначити, що для вирішення поставлених задач автори не лише застосували велику кількість теоретичних підходів, але й розвинули низку власних оригінальних теорій. Також, поряд із результатами теорій, значна частина розрахунків в цій роботі була зроблена із використанням методів комп’ютерного моделювання.

На високий рівень проведеної роботи і важливість знайдених результатів вказують публікації претендентів. За темою роботи опубліковано 37 статей у журналах, які індексуються в базі даних Scopus. Майже всі статті написані англійською мовою. Високою є кількість посилань на працю (166 згідно бази даних Google Scholar). За даними Scopus, колективний індекс Гірша представлених до премії статтей становить h=8. Це свідчить про актуальність проведеної роботи. Крім того, якщо прослідкувати публікації авторів впродовж останніх років, то можна зауважити ріст не лише в цитованості їхніх робіт, але й в кількості самих статей. В тому числі по темі роботи. Зокрема, лише за попередній 2016 рік, ними опубліковано 8 статей у журналах, що входять в список Thompson Reuters.

Я вважаю, що дана робота повністю заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

М.І.Лебовка

доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів
Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, м. Київ
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.