Офіційний веб сайт

Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління

м20

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.е.н. Мурована Т.О.

Автором удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС.

Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком «зеленого» бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення.

Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.

Кількість публікацій: 57, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальні посібники, 20 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 11 навчально-методичних праць, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Л.В. Деримедведь

Поєднання математичних розрахунків з новітніми медико-інструментальними розробками дозволяють отримати нові перспективи в покращенні лікувально-діагностичного процесу хірургічних хворих. Означені інтелектуальні технології створили умови для успішного рішення багатьох проблем, що виникають при проведенні хірургічного лікування хвороб головного мозку та верхніх дихальних шляхів. Розроблена аеродинамічна модель функціонування верхніх дихальних шляхів дозволяє об’єктизувати характер патологічних процесів, що в свою чергу забезпечують значне покращення ефективності лікування. Заслуговує найвищої оцінки концепція атравматичного траєкторного нейрохірургічного доступу до глибинних структур головного мозку. Даний комплекс технічних та біомедичних розробок відповідає світовому рівню досліджень і заслуговує присудження державної прем
Хї України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.