Офіційний веб сайт

Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур

р26

Представлено Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН України.

 

Автори: Адамчук В.В., Насонов В.А., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.

 

Метою роботи є створення на підставі отримання нових наукових знань та впровадження вагропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.

За результатами проведеної роботи отримані нові закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур.

Розроблена нова теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами таїх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а такожтеорія пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.

Освоєно виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 8 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більш ніж 2,5 тис. тракторів і більше 14,3 тис. технічних засобів сучасного технічного рівня.

Впровадження у виробництво  нових комплексів технічних засобів дало економічний ефект, який становить понад млрд грн.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 50 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 90 патентами України.

Надіслати коментар

Коментарі

Артьомов Микола Прокопович

В представленій роботі сформовано базові концептуальні засади зі створення нових ефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи машинно-тракторних агрегатів на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур в агропромисловому комплексі України, збільшити урожайність при зростанні продуктивності та якості.
Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено нові, оригінальні технологічні процеси формування машинно-тракторних агрегатів, розширення технологічних можливостей за рахунок розробленої нової теорії взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами та їх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, автоматизованих комплексів для обробітку ґрунту, сівби та збирання урожаю.
Артьомов М.П. завідувач кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

Азаров Володимир Максимович

Сільськогосподарські машини, які розроблені за участі авторів , дуже успішно працюють в моєму фермерському господарстві. Машини, які випускаються вітчизняними виробниками мають показники не гірше кращих світових аналогів. Автори даної роботи провели ґрунтовні наукові теоретичні та практичні дослідження, а тому робочі органи вказаних машин не тільки якісно виконують роботу і мають високі технічно-експлуатаційні та мають значно меншу вартість. А тому треба купувати та використовувати с/г машини вітчизняного виробництва. Вважаю, що автори представленої роботи заслуговують на присудження їм Державної премії України.

Азаров В.М. (голова СФГ"Михайлівське" Харківська обл. Шевченківський р-н., с. Борівське)

Igors Zimins

Выдвинутая на соискание премии работа с лучшей стороны представляет Украинских ученых и производителей техники в Украине и других странах бывшего Союза и Западной Европы. Наша фирма "Балттехника" из Латвии занимается реализацией сельхозтехники из Беларуси, а также из Украины: дисковых борон и других агрегатов, входящих в перечень техники из данного списка (как в Латвии, так и соседних странах Сев.Европы). Надо отметить, что экспорт Украинской сельхозтехники в Зап.Европу находится только в начальном этапе и совокупность работ по теме "Разработка и внедрение комплексов технических средств для выращивания зерновых и других культур" является хорошим примером для некогда силной отрасли Украинского сельхозмашиностроения. Только с глубоко научно обоснованными и производимыми с высоким качестовом машинами можно успешно конкурировать на европейском рынке. Считаем, что данная работа достойно представляет Украину в Европе и заслуживает высокой государственной премии.
Директор фирмы "Балттехника" Игорс Зиминс (Улброка, Латвия)

Dainis Viesturs

The work "Development and implementation of a complex technical devices for growing of arable crop" is highly relevant not only for Ukraine, but also for other countries (including the European Union).
Many scientific publications on this subject have been published in prestigious international publishing houses (including English and the Scopus database), they are widely known to foreign scientists and practitioners and their scientific level is highly appreciated.
The results of the developments, introduced into production in the form of specific agricultural machines, have a good technical level and are of great importance for practical agricultural production. Their novelty and uniqueness is confirmed by many patents received by the authors. Some machines have found use and are being successfully implemented not only in Ukraine, but also in the Baltic States and other EU countries.
We believe that the work has an important scientific and practical significance for both Ukraine and other EU countries and it can be awarded the state prize of Ukraine.

Dainis Viesturs, Dr. sc. ing. Semjons Ivanovs, Latvia University of Agriculture

prof. dr hab. inz. Wojciech Tanas

W nawiazaniu do wieloletniej wspopracy naukowej z prof.Wladymirem Bulgakowem oraz doceniajc dotychczasowa dzialanosc prof. na rzecz nauki i praktyki pragne wyrazic, ze przedstaiona praca stanowi cenny i wartosciowy material naukowy. Dotyczy ona opracowania i wdrozenia do praktyki rozwiazan technicznych w produkcji zboz i innych kultur. Zostala ona wykonana na wysokim poziomie naukowo-technicznym. Wedlug mnie zasluguje ona wyroznienie nagroda panstwowa Ukrainy za 2017 rok.

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego
Wydzia Inzynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

Corresp. Member Hristo Beloev

I declare that I review the abstract "Development and implementation of a complex technical devices for growing of arable crops and made the following comments:
1. Academic Adamchuc and acad. Bulgakov are well know high level scientists in the agricultural area in Bulgaria and developed machines have good performance into the practice.
2. Developed technological complex of machines is well known in Bulgaria and are widely used.
3. In my opinion they worth government price for complex work.
Signature:
Corresponding Member Hristo Beloev DSc
Assoc. Prof. Georgi Mitev, PhD

Янович Віталій Петрович

Представлена до розгляду робота на здобуття державної премії України містить ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження, за якими проектована та виготовлена сільськогосподарські машини і знаряддя сучасного технічного рівня. Вважаю, що за досягнутим світовим рівнем наукових досліджень та достатньо високого технологічного рівня виготовлення дана робота в галузі сільськогосподарського машинобудування заслуговує на присудження державної премії України, в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Янович В.П. завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.