Офіційний веб сайт

Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій

р30

Представлено державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Автори: Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х.

 Метою роботи є розробка, створення та впровадження високоефективних і надійних конструкцій конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і використовуються  при модернізації обладнання на діючих та при будівництві нових АЕС.

Авторами створено наукові основи підвищення ефективності конденсаторів шляхом розробки нового компонування трубного пучка модульного типу, що визначає оптимальні та ефективні термодинамічні характеристики, при цьому реалізуються сучасні прогресивні технічні рішення. Сформовані основні принципи проектування конденсаторів, які базуються на виборі корозійно-стійких матеріалів для трубних систем та  оптимізації поверхні теплообміну. Запропоновано нові  конструкції конденсаторів, які розроблені та освоєні у виробництві і в експлуатації парових турбін потужністю 1000 МВт для АЕС. Розроблено науково-розрахункові методи проектування та досліджень, які були застосовані при виготовленні конденсаторів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи, створення конструкції окремих модулів в «блочно-модульному» виконанні повної заводської готовності з набраними охолоджуючими трубами на підприємстві-виробнику та установку конденсаторів на існуючі опори фундаменту.

Розробка конструкції конденсаторів не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, є унікальною і раніше не застосовувалась в конструкціях працюючих конденсаторів на АЕС. Результатом роботи є введення в експлуатацію  16 блоків,  з них три - на АЕС України. Впровадження конденсаторів дозволяє підвищити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткового вироблення електроенергії. Економічний ефект від впровадження становить 2,6 млрд. грн.

 Кількість публікацій: 2 монографії, 84 статті (4 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 6/1; Google Scholar – 78/6.

Надіслати коментар

Коментарі

АТ «Турбоатом»

Приведена в коментарі ДП «НДТІ» інформація за підписом директора Р.М. Короля аналогічна інформації, яка була раніше розповсюджена ДП «НДТІ» в деяких ЗМІ та яка рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 28.02.2018 р. (справа №904/10016/16) визнана недостовірною та такою, що не відповідає дійсності та принижує ділову репутацію АТ «Турбоатом». Вказане рішення набрало законної сили та не було оскаржене до апеляційного господарського суду.
Розміщене в коментарі ДП «НДТІ» повністю суперечить змісту та висновкам, приведеним в статті «Технология производства висококачественных сварных труб из коррозионностойкой стали в Украине», Автоматическая сварка, №2/2015, стр.36-41, авторами якої є фахівці цього ж ДП «НДТІ», а також іншим публікаціям в періодичних наукових виданнях та змісту Звітів про НДР ДП «НДТІ».
Інформація в коментарі від Р.М. Короля не містить достовірних фактів чи аргументів, а також суперечить світовій практиці та досвіду використання корозійностійких труб для конденсаторів АЕС.

Генеральний директор
АТ «Турбоатом»
В.Г. Суботін

Державний трубний інститут

Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки

ВІДЗИВ
на роботу Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій”авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х.,
що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

ДП “НДТІ” (раніше ВНИТИ – Всесоюзный научно-исследовательский трубный институт) в грудні 2017 року відзначив своє 80-ти річчя. Інститут - єдина в Україні наукова установа, що атестована за напрямом “Розроблення нових матеріалів, технологій та устаткування для виробництва труб, балонів і трубних заготовок”. В атомній енергетиці нашої країни ДП “НДТІ” має статус Головної спеціалізованої організації за напрямом “Матеріалознавство в напрямку виробництва металопрокату (труб, дроту, сортового та листового прокату, трубної заготовки), що використовується, як напівфабрикат при виготовленні деталей та вузлів в конструкціях АЕС”. Інститу очолює наступні технічні комітети з стандартизації: ТК-8 “Труби сталеві і балони”, ТК-81 “Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних властивостей металопродукції”, а також є членом ТК-79 “Атомна енергія”. ДП “НДТІ” приймав безпосередню участь в якості співвиконавця разом з ВАТ ХНДПКІ “Енергопроект” в роботі “Разработка проекта замены конденсаторов с концевыми трубными досками и охлаждающими трубками турбины К-1000-60/1500 ЮУ АЭС».
Інформуємо Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про наступне. В конструкції конденсаторів АЕС головним конструкційним елементом є труби - їх обсяг складає понад 70% від загальному об’єму конструкції. Вони є єдиним бар’єром між брудною водою з водосховищ і рідиною другого контуру. При корозії конденсаторних труб брудна вода потрапляє в другий контур, що спричинчяє утворення накипу (шламових відкладень) на поверхні труб парогенератора. Під шламовими відкладеннями починаються інтенсивні корозійні процеси, що в свою чергу спричиняють до потрапляння радіаційного теплоносія першого контуру в другий, а потім через конденсатор і до водосховища. Згідно існуючої процедури, в цьому випадку енергоблок повинні зупинити, охолодити парогенератор, методами струмовихрового й бульбашкового контролю знайти парогенераторну трубу з корозійним протіканням, а потім її заглушити. В парогенераторі в середньому знаходиться більше ніж 20000 труб, в конденсаторі їх кількість приблизно така сама. Під час планово-попереджувальних ремонтів технічно не можливо в відведений термін перевірити на предмет корозії всі парогенераторні труби, а про конденсаторні труби мова вже й не йде. Яскравим прикладом вищезазначеного є аварія на Хмельницький АЕС, в розслідуванні якої приймали безпосередню участь фахівці ДП “НДТІ” влітку 2016 року. Таким чином, постійні аварійні зупинки енергоблоків АЕС через корозію конденсаторних труб й наступну – парогенераторних, можуть спричинити в Україні екологічну катастрофу - другий Чорнобиль. Виходячи з вищенаведеного, раніше до обладнання АЕС висувалися вимоги гарантійної роботи не менше 30-35 років, а наразі сучасні вимоги складають термін до 60 років. ДП “НДТІ” з кінця 80-х років проводилися роботи з визначення сучасної марки сталі для конденсаторних труб і формулювання вимог до них. Так, до 2014 року нашим інститутом вже було розроблено і затверджено кілька технічних умов на безшовні конденсаторні труби для АЕС. Українські металургійні і трубні заводи повністю освоїли виробництво металу і готових труб для конденсаторів, ця продукція успішно йшла на експорт.
В 2014 році посадовими особами ДП НАЕК “Енергоатом” і ПАТ “Турбоатом” (де частка державної власності складає 75,22%), співробітники яких претендують на отримання Державної премії в галузі науки і техніки, в рамках роботи Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій” було реалізовано схему з виведення за межі України понад 1 міл’ярда гривень. Схема виведення державних коштів полягала в наступному. Під вигаданим приводом, що нібито “українські трубні заводи не мають технічної можливості виготовляти безшовні труби для конденсаторів АЕС”, в порушення чинного законодавства, під реалізацію роботи Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій” вищезазначеними посадовими особами було прийнято “рішення” використовувати замість безшовних конденсаторних труб - зварні. При цьому зварні труби тільки одного італійського виробника, який нібито чи не “єдиний в світі має можливість виготовляти зварні труби з особливої марки сталі” (сталь TP316L є найпоширеніша серед корозійностійких в світі). Ціна закупівлі італійських зварних труб для виготовлення конденсаторів в роботі Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій” майже в два рази перевищує ринкову і дорівнює вартості безшовних труб українського виробництва.
Звертаємо Вашу увагу також на наступне. Згідно досліджень, проведених самим ДП НАЕК “Енергоатом”, стійкість зварних труб проти корозії більше ніж в 1,6 рази менша аніж в безшовних. Безшовні труби, що раніше використовувалися в конструкціях конденсаторів АЕС, забезпечили 30-річний термін їх експлуатації. Використання зварних труб в роботі Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій”, що подається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р., прогнозовано не забезпечить, на відміну від безшовних, необхідний терміни експлуатації конденсаторів.
В умовах зовнішньої агресії, втрати ринків збуту і торгівельної війни з Росією, українські металурги і трубники, починаючи з 2014 року в середньому скорочували обсяги виробництва майже на 20% кожного року з відповідним скороченням робочих місць. Замовлення в Україні за державний кошт виробництва головної складової кондесаторів АЕС – труб дозволили б пом’якшити втрати вітчизняної промисловості особливо в Запоріжській і Дніпропетровській областях, де знаходяться виробники корозійностійких сталей і безшовних труб з них. При цьому вартість конденсатора не змінилася, а він гарантовано відробив би необхідний термін експлуатації.
Робота Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій”, що подається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р., з січня 2017 року була предметом кримінального розслідування за статтею 364 частина 1 Кримінального кодексу України. З квітня 2017 року ця робота розслідується вже за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу України. Також відповідні слідчі дії, щодо вищезазначеної роботи, проводяться Головним управлінням контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки задля захисту об’єктів критичної інфрастуктури, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Всебічне журналістське розслідування зазначеної афери було проведено також проектом “Наші гроші”. В травні 2018 року представлена робота буде предметом розгляду Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції.
Виходячи з того, що Державна премія України присуджується за:
- за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;
- за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, що відповідають рівню найновіших світових досягнень;
- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Вважаємо, що представлена робота Р30 “Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій” не відповідає вимогам до Державних премій України в галузі науки і техніки. Під час виконання цієї роботи були виведені закордон кошти Держави Україна в особливо великих розмірах, знищені робочі місця тисяч українців і створені умови для соціальної і політичної нестабільності в Дніпропетровській і Запоріжській областях, що межують з зоною проведення АТО, закладені передумови для екологічної катастрофи – другого Чорнобиля для майбутніх поколінь українців.

Директор ДП «Науково-дослідний
і конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості
ім. Я.Ю. Осади», к.т.н. Р.М. Король

Учений секретар ДП «Науково-дослідний
і конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості
ім. Я.Ю. Осади», к.т.н. М.А. Мироненко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.