Офіційний веб сайт

Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій

р30

Представлено державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Автори: Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х.

 Метою роботи є розробка, створення та впровадження високоефективних і надійних конструкцій конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і використовуються  при модернізації обладнання на діючих та при будівництві нових АЕС.

Авторами створено наукові основи підвищення ефективності конденсаторів шляхом розробки нового компонування трубного пучка модульного типу, що визначає оптимальні та ефективні термодинамічні характеристики, при цьому реалізуються сучасні прогресивні технічні рішення. Сформовані основні принципи проектування конденсаторів, які базуються на виборі корозійно-стійких матеріалів для трубних систем та  оптимізації поверхні теплообміну. Запропоновано нові  конструкції конденсаторів, які розроблені та освоєні у виробництві і в експлуатації парових турбін потужністю 1000 МВт для АЕС. Розроблено науково-розрахункові методи проектування та досліджень, які були застосовані при виготовленні конденсаторів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи, створення конструкції окремих модулів в «блочно-модульному» виконанні повної заводської готовності з набраними охолоджуючими трубами на підприємстві-виробнику та установку конденсаторів на існуючі опори фундаменту.

Розробка конструкції конденсаторів не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, є унікальною і раніше не застосовувалась в конструкціях працюючих конденсаторів на АЕС. Результатом роботи є введення в експлуатацію  16 блоків,  з них три - на АЕС України. Впровадження конденсаторів дозволяє підвищити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткового вироблення електроенергії. Економічний ефект від впровадження становить 2,6 млрд. грн.

 Кількість публікацій: 2 монографії, 84 статті (4 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus– 6/1; Google Scholar – 78/6.

     Громадське обговорення роботи відбулося 27 вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії за адресою:  м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, корпус 1, аудиторія 1319.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Лазаренко Сергій Борисович

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.

Створення конструкції конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання є своєчасним кроком та необхідним для забезпечення енергобезпеки України.
Застосування конденсаторів такого типу на АЕС вирішує багато технічних проблем, які є наявними при експлуатації обладнання.
Робота виконана в період підготовки енергоблоків АЕС України до продовження терміну експлуатації обладнання, визначає технічну новизну і ефективність її використання та вирішує найважливіші завдання забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки.
Суттєвою перевагою цієї розробки є установка конденсаторів на існуючі стрижневі опори фундаменту зі збереженням будівельних конструкцій і без зміни компонувальних рішень по машинному залу.
Крім того, що масштабність розробки з урахуванням масових і габаритних характеристик конденсаторів в повній мірі відображає правильність і готовність використання розроблених конструкцій конденсаторів нового покоління на існуючих АЕС.
Розроблена конструкція модулів конденсаторів з трубами охолоджуючими з урахуванням документації по монтажу дозволяє істотно скоротити термін монтажних робіт і якісно виконати монтаж вузлів конденсаторів в період ППР.
Технологія монтажу конденсаторів є унікальною, раніше не застосовувалася при монтажу існуючих конструкцій конденсаторів на АЕС України та за кордоном.
Важливо також відзначити, що єфективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України – на енергоблоці № 3 ВП «Запорізька АЕС» турбоустановки
К-1000-60/1500-2 та на енергоблоці № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» турбоустановки К-1000-60/1500.
Дана робота «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лазаренко Сергій Борисович ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖЕНІРІНГ», директор, ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

Мазуренко Антон Станіславович

Робота присвячена створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт АЕС
ВВЄР-1000, як для модернізації діючих АЕС, так і для будівництва нових, які відповідають вимогам з енергоефективності та надійності.
Створення нової конструкції конденсаторів «блочно-модульного» виконання є своєчасним кроком, необхідним для забезпечення енергобезпеки України, та виконання Енергетичної стратегії країни.
Робота є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачи забезпечення потреби в електроенергії економіки країни.
Варто підкреслити, що створення конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання з трубними системами із корозійно-стійких матеріалів виконано на базі нових наукових та конструкторських розробок в галузі проектування з високими єкономічними показниками, не має аналогів у світовій практиці проектування і які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт. В представленій роботі відображені сучасні розробки конструкції конденсаторів нового покоління, що дозволяють не тільки забезпечити їх надійність і працездатність, а й досягти високої ефективності.
Єфективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України - на енергоблоці № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» та на енергоблоці № 3 ВП «Запорізька АЕС».
Зважаючи на це, дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Інституту енергетики та комп'ютерно-інтегрованих систем
управління ОНПУ, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки,
д.т.н., проф. Мазуренко А.с.

Клєпов Александр Веніамінович

Створення конструкції конденсаторів для заміни фізично зношених (існуючих) конденсаторів турбоустановок потужністю 1000 МВт на діючих АЕС України, проектування і будівництво нових АЕС, характеристики яких відповідають сучасним вимогам, є необхідним кроком для забезпечення та виконання Енергетичної стратегії країни і дає можливість роботи обладнання АЕС спільно з енергосистемами європейських країн, а також є актуальним завданням з модернізації обладнання турбоустановок потужністю 1000 МВт АЕС України, що діють та при будівництві нових АЕС.
Досвід використання розробленої конструкції конденсаторів «блочно-модульного» виконання дозволяє приєднати їх до ряду сучасного обладнання з високими техніко-економічними показниками.
Робота є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішого завдання забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки, володіє технічною новизною.
Вважаємо, що робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Головний інженер ВП «Хмельницька АЕС»,
Клєпов Олександр Веніамінович

Начальник ТЦ Хмельницької АЕС
Куценко А. Г.

Лавров С.І.

Вважаю, що крім великого значення для збереження та збільшення потужностей енергетичних установок на відремонтованих блоках, завдяки впровадженню конденсаторів нового покоління, не менш актуальним та важливим в даному проекті є інноваційний підхід до виконання робіт з великогабаритним обладнанням в обмеженому просторі машинного залу, у стислі строки ремонтної кампанії. Фахівцями, задіяними в процесі демонтажно-монтажних операцій, були застосовані нестандартні, та більш того унікальні методи робіт.
Впевнений, що здобутий при цьому досвід стане основою для виконання подібних робіт на інших АЕС України.
На мою думку, дана робота виконана на високому науково-технологічному рівні і має теоретичне та практичне значення для атомної енергетики України. Автори проекту, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії.

Головний інженер–
технічний директор ВП «Атоменергомаш»
Лавров С.І.

Ковтонюк Павло Іванович

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткін О.Г., УСС ОГ.М., Пацюк С.Т., Вавілов О.В., д.т.н. Халампіді Д.Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Представлену роботу присвячено створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000МВт, які відповідають сучасним вимогам з енергоефективності та надійності як для модернізації діючих АЕС, так і для будівництва нових.
Слід зазначити, що у роботі врахований світовий досвід. При цьому, у порівнянні з конденсаторами, які створюються різними світовими виробниками, рішення, прийняті у розробці та впровадженні конденсаторів нового покоління для парових турбін атомних електростанцій, відрізняються втіленням нових технологій, які закладені в конструкції конденсатора. Оригінальні конструкторські рішення дозволяють усунути недоліки, що призводять до погіршення експлуатаційної надійності обладнання, зниження показників роботи блоків АЕС. Розроблена конструкція «блочно-модульного» виконання з новою схемою охолоджуючого трубного пучка, дозволяє суттєво підвищити щільність трубної частини, покращити водно-хімічний режим, що, в свою чергу, призведе до збільшення терміну експлуатації обладнання, підвищення надійності, економічності та безпеки енергоблоку в цілому і отримати приріст електричної потужності.
Важливо також відмітити, що за результатами експлуатації конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання на енергоблоці №2 ВП «Южно-Українська АЕС» (турбоустановка К-1000-60/1500) та енергоблоці №3 ВП «Запорізька АЕС» (турбоустановка К-1000-60/1500-2) отримано значний економічний ефект.
Таким чином розробка та втілення в життя конденсаторів нового покоління з «блочно-модульним» виконанням для парових турбін атомних електростанцій є енергоефективною технологією, яка відповідає сучасним реаліям та перспективам енергомодернізації в контексті з забезпеченням енергобезпеки України, виконанням її Енергетичної стратегії.
З огляду на викладене, вважаємо що робота та колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний інженер – перший заступник генерального директора
ВП «Рівненська АЕС», Ковтонюк Павло Іванович.

Єфименко Віктор Миколайович

В представленій роботі відображені сучасні розробки конструкції конденсаторів нового покоління, що дозволяють не тільки забезпечити їх надійність і працездатність, а й досягти високої ефективності.
Робота є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачи забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки.
Авторами на основі теоретичних досліджень і базі сучасних методів прикладної термодинаміки створено методологію системно-структурного аналізу для розв'язання задач підвищення якості інженерних рішень щодо вдосконалення обладнання турбоустановок АЕС.
Створення конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання з трубними системами із корозійно-стійких матеріалів виконано на базі нових наукових та конструкторських розробок в галузі проектування з високими єкономічними показниками не має аналогів у світовій практиці проектування і які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС.
Дана робота володіє технічною новизною, є актуальною, відображає всі технічні аспекти при розробці.
З огляду на викладене, вважаємо що робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Заступник головного конструктора АТ «Турбоатом»,
заслужений машинобудівник України,
В.М. Єфименко

Пащенко Юрій Григорович

Представлена авторами робота виконана в період підготовки енергоблоків АЕС України до продовження терміну експлуатації обладнання, є досить своєчасною, визначає технічну новизну і ефективність її використання.
У цьому випадку робота, яка представлена колективом авторів є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачи забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки та населення України.
Технологія виготовлення конденсаторів є унікальною, раніше не застосовувалася при виготовленні існуючих конструкцій конденсаторів на АЕС України та за кордоном.
До конструктивних заходів, за допомогою яких досягається висока герметичність, відносяться, в першу чергу, застосування охолоджуючих труб і зовнішніх дощок з матеріалів, стійких проти ерозійних і корозійних впливів з боку води і пари, запобігання механічних пошкоджень охолоджуючих труб при їх вібрації і підвищення щільності їх кріплення.
Крім того, що масштабність розробки з урахуванням масових і габаритних характеристик конденсаторів в повній мірі відображає правильність і готовність використання розроблених конструкцій конденсаторів нового покоління на існуючих АЕС.
Робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник головного інженера - головний технолог АТ «Турбоатом»,
заслужений робітник промисловості України,
Ю.Г. Пащенко

Линник Олександр Васильович

Робота присвячена створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт АЕС, як для модернізації діючих АЕС, так і для будівництва нових, які відповідають вимогам з енергоефективності та надійності.
Дана розробка конденсаторів нового покоління дозволяє не тільки використовувати її при заміні існуючих конденсаторів на АЕС, але також дозволяє в перспективі використовувати її при будівництві нових АЕС на Україні.
Розроблена технологія монтажу є унікальною, раніше не застосовувалася при монтажі конденсаторів на АЕС України та за кордоном і не має аналогів при виконанні монтажних робіт.
Ефективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України.
Результати впровадження конденсаторів «блочно-модульного» виконання підтверджують їх високі техніко-економічні показники, які відповідають світовому рівню у цій галузі.
Зважаючи на це, дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний конструктор АТ «Турбоатом»,
заслужений енергетик України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
О.В. Линник

Іщенко Григорій Іванович

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.
В поданій роботі представлена конструкторська та технологічна розробка, технічне і виробниче забезпечення, а також впровадження на атомних електростанціях конденсаторів «блочно-модульного» виконання нового покоління.
Застосування конденсаторів такого типу на АЕС вирішує багато технічних проблем, які є наявними при експлуатації обладнання.
Заслуговує уваги те, що розроблена оригінальна з унікальними рішеннями технологія багатоетапної збірки модулів конденсаторів «блочно-модульного» виконання на різних стадіях виготовлення, включаючи повну заводську контрольну збірку модулів конденсатора з трубами охолоджуючими, дозволяє виконати в умовах підприємства-виготовлювача стикування всіх модулів корпусу між собою з наступним повторенням складання корпусу конденсатора з мінімальними витратами на монтажному майданчику АЕС, що істотно скорочує час на монтажі конденсаторів в період планово-попереджувальних ремонтів на АЕС
Результати впровадження конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання підтверджують їх високі техніко-економічні показники, які відповідають світовому рівню у цій галузі.
Робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний інженер АТ «Турбоатом», заслужений робітник промисловості України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Г.І. Іщенко

Юдін Юрій Олексійович

Будівництво нових енергоблоків АЕС – витратний і тривалий проект. У той же час модернізація наявних потужностей може проходити поступово, вимагає менших коштів, дозволяє скористатися наявною інфраструктурою і не викликає додаткових питань щодо про доцільності експлуатації АЕС. В роботі відображені розробки, що дозволяють виконати модернізацію, яка забезпечує високу ефективність і надійність обладнання.Робота вирішує найважливіші задачі забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей і є безумовно своєчасною.
На основі теоретичних досліджень та сучасних методів прикладної термодинаміки створено методологію системно-структурного аналізу для розв'язання задач підвищення якості інженерних рішень, спрямованих на вдосконалення обладнання турбоустановок АЕС.
Створення конструкції конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання є своєчасним кроком для забезпечення енергобезпеки України. Робота безперечно має науково-технічну новизну, є актуальною, відображає всі технічні аспекти при розробці.
Вважаю, що робота «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., Харлампiдi Д.Х. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 році.

Професор кафедри турбінобудування
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», к.т.н. Юдін Юрій Олексійович

Мамонтов Микола Іванович

Представлена авторами робота виконана в період підготовки енергоблоків АЕС України до продовження терміну експлуатації обладнання, є досить актуальною, визначає технічну новизну і ефективність її використання на діючих енергоблоках АЕС.
Суттєвою перевагою цієї розробки є установка конденсаторів на існуючі стрижневі опори фундаменту зі збереженням будівельних конструкцій і без зміни компонувальних рішень по машинному залу.
Ефект по приростам електричної потужності турбоустановок від впровадження конденсаторів нового покоління не тільки покривають витрати власних потреб енергоблоків АЕС України, а й заощаджують паливо на вироблення одного кВт•год.
Дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Технічний директор-заст.генерального конструктора по турбоагрегатам
Филиала ХЦКБ «Енергопрогрес»
член корреспондент Інженерної академії наук України,
Мамонтов М.І.

Гришин Микола Миколайович

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.
У представленій науково-технічній роботі розглянуті актуальні питання технічного стану та проблемні питання надійної експлуатації обладнання другого контуру атомних станцій України. Показана необхідність модернізації обладнання за рахунок впровадження нових розробок з метою безаварійної роботи при продовженні термінів експлуатації АЕС. Такою новою розробкою є проектування, виготовлення і монтаж конденсаторів нового покоління «блочно - модульного» виконання.
Авторами запропоновані принципи проектування основних вузлів, методологія теплового і гідродинамічного розрахунків конденсаторів різного типу виконання. При проектуванні конденсаторів були розроблені нові, науково-обґрунтовані методи і підходи до комплексної оцінки їх міцності, засновані на досвіді проектування і експлуатації конденсаторів парових турбін великої потужності теплових і атомних станцій.
Саме для турбоустановок К-1000-60/1500 та К-1000-60/1500-2 відповідно Южно-Української та Запорізької АЕС, запропоновані рішення по збереженню закладних елементів фундаментів, пов'язаних з системою опирання, що привело до значної економії коштів при модернізації .
Особливо слід підкреслити факт розробки і постачання конденсаторів парових турбін для АЕС України в рамках завдань імпортозаміщення. Виконано заміну конденсаторів на ряді АЕС України приводних парових турбін виробництва Калузького турбінного заводу на конденсатори виробництва АТ «Турбоатом».
Робота заслуговує на високу оцінку, а її авторський колектив присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Перший заступник головного конструктора
АТ «Турбоатом», кандидат технічних наук,
Заслужений діяч науки і техніки України
М.М. Гришин

Соловей Віктор Васильович,

Роботу присвячено вирішенню актуальної задачі реновації діючих АЕС за рахунок модернізації конденсаційного обладнання. Авторами розроблено конструкцію конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» типу для турбоустановок К-1000-60/1500 і К-1000-60/1500-2. Конструкція конденсаторів є унікальною за своїми техніко-економічними характеристиками. Впровадження конденсаторів на ОП «Запорізька АЕС», блок № 3, дозволило суттєво підвищити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткової генерації електроенергії. Авторами створено наукові основи підвищення ефективності конденсаторів, що базуються на застосуванні методів сучасної прикладної термодинаміки, математичного моделювання, вирішення задач математичної фізики та спряжених задач теплообміну, які у сукупності вирішують питання оптимального проектування конденсаційних пристроїв нового покоління для АЕС.
Враховуючи актуальність роботи та отримані практичні результати вважаю, що колектив авторів у складі Шавлакова О.В., Феофентова М.О., Панченко О.В., Касаткiна О.Г., Усса О.М., Пацюка С.Т., Вавiлова О.В., Харлампiдi Д. Х. заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 рік.

Лауреат державної премії України з науки і техніки,
Провідний науковий співробітник
Інституту проблем машинобудування,
доктор технічних наук, професор
ім. А. М. Підгорного В.В. Соловей

Ромашов Юрій Володимирович

Роботу присвячено створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт для модернізації діючих і для будівництва нових АЕС, які відповідають вимогам з енергоефективності та надійності. Робота, яка представлена колективом авторів є, безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачі забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки та населення України.

Результати впровадження конденсаторів «блочно-модульного» виконання підтверджують їх високі техніко-економічні показники, які відповідають світовому рівню у цій галузі. Отримано економічний ефект від впровадження конденсаторів нового покоління в «блочно-модульному» виконанні в складі турбоустановок потужністю 1000 МВт та результати по приростам електричної потужності турбоустановок не тільки покривають витрати власних потреб енергоблоків, а й заощаджують паливо на вироблення одного кВт•год., тому що підвищення потужності веде до зниження питомої витрати теплоти брутто/нетто. Ефективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України і за кордоном.

Розробка конструкції та технології виробництва конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання безумовно є вагомим внеском колективу авторів в забезпечення енергобезпеки України та виконання Енергетичної стратегії країни. Зважаючи на це, дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри парогенераторобудування,
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
д.т.н. Ромашов Ю.В.

Воєводін Віктор Миколайович,Білоус Віталій Арсентійовичч

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.

В представленій роботі розглянуті питання створення конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт, що становить основу ядерної енергетики України. Створені конденсатори відповідають сучасним вимогам з енергоефективності та надійності і придатні для використання як при модернізації діючих АЕС, так і при будівництві нових.
При виконанні роботи, з метою підвищення якості інженерних рішень, авторами на базі сучасних методів прикладної термодинаміки створено методологію системно-структурного аналізу, яка була використана при розробці ряду конструкцій конденсаторів.
Використовуючи науковий підхід в області сучасної прикладної термодинаміки і теплотехніки при оптимізації конструктивних елементів, а також досвід проектування і експлуатації конденсаторів, колективом авторів була відпрацьована методика проектування і створена унікальна конструкція конденсаторів «блочно-модульного» виконання, які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт.
Термоекономічний підхід надав можливість розглянути всі зміни, що відбуваються з ексергетичним потоком, а також виконати оптимізацію конструкції конденсатора за результатами якої знайдено геометричні параметри трубної системи конденсатора, з мінімумом витрат.
Запропоноване авторами компонування конденсаторів раніше не застосовувалося в конструкціях існуючих конденсаторів та не має аналогів у світовій практиці проектування. Нове «модульне» компонування трубного пучка з урахуванням вимог по зварюванню модулів між собою на монтажі має оптимальну теплову ефективність і оптимальні габарити по поверхні теплообміну. Застосування такого компонування трубного пучка дозволило спроектувати конденсатор в «блочно-модульному» виконанні, що забезпечило виготовлення «блоків-модулів» повної заводської готовності, зручність їх транспортування і виконання монтажних робіт на АЕС.
Представлена авторами робота містить елементи технічної новизни і заснована на передовій технології виготовлення, актуальна з урахуванням забезпечення гарантованої сумісності з існуючим обладнанням турбоустановок потужністю 1000 МВт.
Особлива увага в роботі характеризує фактор масштабності виконаних розробок, зокрема, габаритні розміри конденсаторів, включаючи модулі, для яких необхідний значний обсяг в тоннажі і розмірах труб охолоджуючих великої довжини із забезпеченням високої якості виготовлення. Тобто, розроблені та реалізовані трубні системи конденсаторів з урахуванням їх великогабаритних розмірів і масових характеристик забезпечують надійність і працездатність конденсаторів в режимах нормальної експлуатації турбоустановок потужністю 1000 МВт.
Ефективність конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання була підтверджена експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України. Так енергоблоці № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» турбоустановки К-1000-60/1500 та на енергоблоці № 3 ВП «Запорізька АЕС» турбоустановки К-1000-60/1500-2 в результаті використання нових конденсаторів отримано приріст електричної потужності 19 та 10 МВт відповідно на кожному і значний сумарний, понад 2,6 мільярдів гривень економічний ефект.
Вважаємо, що робота «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» є актуальною, вносить свій внесок у енергетичну безпеку держави, та не поступається кращим зарубіжним розробкам, безумовно заслуговує на високу оцінку, а її авторський колектив присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
.

Директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій, член-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
Воєводін Віктор Миколайович

Заступник директора Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій з наукової роботи, член-кор. НАН України, доктор технічних наук, старший науковий працівник.
Білоус Віталій Арсентійович

Єфіменко Микола Григорович

Конденсатори "блочно-модульного" виконання відносяться до вузлів нового покоління, високоефективних і надійних, які відповідають вимогам Енергетичної стратегії країни і відкривають можливості роботи обладнання атомних АЕС спільно з енергосистемами Європейських країн.Слід відмітити, що для вирішення одно з важливих питань зварювання авторами впроваджено сучасне зварювальне обладнання і технологія, які дозволяють забезпечити високу якість і надійність в роботі зварних з'єднань.
В цілому робота виконана на високому науково-технічному рівні, має технічну новизну та практичну значимість, а колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор, доктор технічних наук, професор кафедри "Зварювання" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" - Єфіменко Микола Григорович.

Кобзар Костянтин Олександрович

Проектування та виготовлення конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання з трубними системами із корозійно-стійких матеріалів, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками з високою ефективністю та надійністю і використанням сучасних наукових досягнень, є дуже актуальним завданням з модернізації обладнання турбоустановок потужністю 1000 МВт АЕС України, що діють та при будівництві нових АЕС.
В представленій роботі відображені сучасні розробки конструкції конденсаторів нового покоління, що дозволяють не тільки забезпечити їх надійність і працездатність, а й досягти високої ефективності.
Робота є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачі забезпечення потреби галузей економіки в електроенергії необхідної якості.
Авторами на основі теоретичних досліджень, а також на базі сучасних методів прикладної термодинаміки створено методологію системно-структурного аналізу для розв'язання задач підвищення якості інженерних рішень щодо вдосконалення обладнання турбоустановок АЕС.
Створення конструкції конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання є своєчасним кроком, що дає можливість роботи обладнання АЕС спільно з енергосистемами європейських країн, поліпшивши якість електроенергії, яка виробляється енергосистемою України.
Дана робота володіє технічною новизною, є актуальною, відображає всі технічні аспекти при розробці.
З огляду на викладене, вважаю, що робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Головний конструктор з турбогенераторів ДП «Завод «Електроважмаш», кандидат технічних наук, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
К.О. Кобзар.

Гонтаровський Павло Петрович

Коментар до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О. В., Феофентов М. О., Панченко О. В., д-р техн. наук Касаткiн О. Г., Усс О. М., Пацюк С. Т., Вавiлов О. В., д-р техн. наук Харлампiдi Д. Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Електроенергія, вироблена атомними електростанціями України, складає близько 50 % від загального об’єму, причому її частка в подальшому буде зростати, що сприяє підвищенню ролі атомної енергетики. Конденсатори є одними з вузлів, які визначають ефективність і надійність роботи енергоблоків АЕС, тому створення і впровадження ефективних конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» типу є актуальним і важливим.
Запропоновані авторами конструкції конденсаторів (К-38080 і К-57330) для турбоустановок потужністю 1000МВт дозволяють підвищити надійність і збільшити термін їх служби, здійснити їх установку на існуючі опори фундаменту та підвищити потужність енергоблоків до 107 %, що дає значний економічний ефект.
Вперше створено комплексну методологію розрахунку теплогідравлічних характеристик та термоекономічну оптимізацію конденсаторів нового покоління, які не мають аналогів у світовій практиці.
Високоефективні та надійні конструкції конденсаторів, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками, відзначаються науковою новизною, і можуть бути з успіхом використані при модернізації діючих та будівництві нових АЕС України.
Зважаючи на це, дана робота та колектив авторів заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
кандидат технічних наук Гонтаровський П.П.

Лактіонов Михайло Олександрович

Коментар до роботи Р3О «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій».
Представлена робота присвячена створенню конденсаторів для АЕС. Працездатність такого устаткування найбільше залежить від надійності з’єднання «труба-дошка зовнішня», для якого пред’являються особливі вимоги. Впроваджена авторами роботи технологія автоматичного орбітального зварювання дозволяє отримати належну якість такого з’єднання. Цьому сприяє застосування зварювального обладнання провідної світової фірми, атестація технології зварювання згідно міжнародних стандартів та впровадження сучасних методів контролю якості. Ціла низка технологічних рішень дозволила вирішити також проблеми збирання вузлів, якісного розвальцювання труб в дошках ,отримання деформацій зварних вузлів в допустимих межах. Сталі типу 316L широко використовуються в атомні й енергетиці в світовій практиці. Застосування електрозварних труб з таких сталей для виготовлення конденсаторів не викликає жодних проблем для зварювання та розвальцювання, якщо вони відповідають вимогам міжнародних стандартів.
В цілому робота виконана на високому науково-технічному рівні, має практичну значимість, а колектив авторів заслуговує присудження премії України в галузі науки і техніки.

Начальник відділу зварювання ПАТ "Сумське НВО" (Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання). Міжнародний інженер-зварник, Міжнародний інспектор якості, Експерт УАКС, к.т.н., М.О.Лактіонов

Юрлов Б.В

В сучасному світі ознакою економічного стану країни є наявність власних наукоємних високотехнологічних виробництв зокрема енергомашинобудування, які базуються на науково-технічних можливостях дослідних центрів та виробничих потужностях підприємств. Україна входить до п’ятірки країн світу які володіють науково-дослідним та виробничим потенціалом для створення та впровадження обладнання для енергогенеруючих станцій, зокрема, атомних. Безсумнівно, надійність та економічність експлуатації АЕС є запорукою сталого розвитку країни та суспільства.
Представлена робота підтверджує, що українські фахівці здібні створювати інноваційне енергетичне обладнання яке за своїми технічними та економічними показниками не має аналогів у світі. Особливістю даної роботи є її наукова обґрунтованість та виробнича завершеність, що дозволило створити значну кількість «блочно – модульних» конденсаторів які успішно експлуатуються на атомних станціях України та за кордоном. Застосований системний підхід на всіх етапах дослідження, проектування та виробництва, використання сучасних матеріалів та технологій металообробки і зварювання дозволили запропонувати світовому ринку конкурентну продукцію яка підвищує інвестиційну привабливість України.
Зважаючи на це робота «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» та колектив авторів Шавлакова О.В., Феофентова М.О., Панченка О.В., Касаткiна О.Г., Усса О.М., Пацюка С.Т., Вавiлова О.В., Харлампiдi Д.Х. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головний редактор журналу «Зварювання та металоконструкції», канд. техн. наук, міжнародний інженер зварник Б.В.Юрлов

Ганжа Антон Миколайович, завідувач кафедри, НТУ "ХПІ"

Представлену роботу присвячено створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт, які відповідають сучасним вимогам з енергоефективності та надійності як для модернізації діючих АЕС, так і для будівництва нових.
Тому, в представленій роботі відображені сучасні розробки конструкції конденсаторів нового покоління, що дозволяють не тільки забезпечити їх надійність і працездатність, а й досягти високої ефективності.
У цьому випадку робота, яка представлена колективом авторів є безумовно, своєчасною для вирішення найважливішої задачи забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки та населення України.
Варто підкреслити, що створення конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання з трубними системами із корозійно-стійких матеріалів виконано на базі нових наукових та конструкторських розробок в галузі проектування з високими єкономічними показниками не має аналогів у світовій практиці проектування і які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт.
Створення конструкції конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання є своєчасним кроком, необхідним для забезпечення енергобезпеки України, виконання Енергетичної стратегії країни.
Важливо також відзначити, що єфективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України - на енергоблоці № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» та на енергоблоці № 3 ВП «Запорізька АЕС».
Вважаю,що ця робота та колектив авторів неодмінно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри теплотехніки
та енергоефективних технологій
Національного технічного університету
"Харківський політехнічни інститут"
д.т.н., професор, А.М.Ганжа

Дмитрик Віталій Володимирович, зав.каф."Зварювання" НТУ"ХПІ

Конструкція конденсаторів "блочно-модульного" виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт є на 80% зварною конструкцією.
Розроблена технологія виготовлення та збирання не застосовувалася раніше при виготовленні вузлів конденсаторів для турбоустановок АЕС.
Збирання та зварювання деталей і вузлів конденсатору виконується за розробленою технологією відповідно до вимог конструкторської та технологічної документації, плану якості, стандартам і нормативно-технічній документації, які діють на підприємстві-виробнику. Технологія зварювальних робіт атестована згідно з ISO 9001: 2008, ISO 3834-2 і відповідає програмі атестації технологічного процесу зварювання, включаючи атестацію зварників.
Виробнича технологічність забезпечується в умовах виготовлення вузлів конденсаторів, монтажу, експлуатації та ремонту.
Збирання і зварювання модулів конденсатору в стапелі дозволяє витримати розстановку проміжних дощок з розрахунковою відстанню між ними, виконати до 90% зварювання (крім установки і зварювання дошки зовнішньої через особливості матеріалу дошки зовнішньої), що дозволяє істотно зменшити деформацію модуля при зварюванні і зберегти геометричні розміри. Застосування проміжного контрольного збирання модулів без труб охолоджуючих з установкою окремо дощок зовнішніх в модулях, що дозволяє зібрати модулі і забезпечити габаритні розміри для виконання вимог стикування між модулями. Застосування остаточного контрольного збирання конденсатора з охолоджувальними трубками дозволяє оцінити взаєморозташування модулів між собою після зварювання трубок і, при необхідності, виконати корекцію.
Основною технічною новизною є виготовлення корпусу конденсатору в «блочно-модульному» виконанні, тобто виготовлення окремих модулів повної заводської готовності з набраними і обвареними трубами охолоджуючими в дошках зовнішніх за новою технологією. Готові модулі конденсаторів поставляються на монтажний майданчик АЕС, зварюються між собою за технологією монтажу без додаткових робіт по конструкції, що є істотною перевагою в порівнянні з попередніми конструкціями, різко скорочує час монтажу і спрощує технологію збирання.
Вважаю, що представлена робота і колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.

Суботович Валерій Петрович

Робота спрямована на забезпечення енергетичної безпеки України шляхом створення, впровадження у виробництво та експлуатацію нової техніки – високоефективних і надійних конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які відповідають вимогам Енергетичної стратегії країни і відкривають можливості роботи обладнання АЕС спільно з енергосистемами європейських країн. Робота є своєчасною і актуальною.
Для проектування конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання авторами розроблено методи і підходи до комплексної оцінки їх конструктивної міцності, які базуються на досвіді проектування, виробництва, експлуатації та випробувань конденсаторів парових турбін великої потужності теплових і атомних електричних станцій.
Розроблено єдиний підхід щодо методики розрахунку конденсаторів та програмного забезпечення для турбоустановки К-1000-60/1500 з конденсаторами бокового розташування і для турбоустановки К-1000-60/1500-2 з конденсаторами підвального розташування. Вважаю доцільним використання у розрахункових дослідженнях методу кінцевих елементів, який дозволяє представити суцільне тіло у вигляді сукупності окремих кінцевих елементів, що взаємодіють між собою в кінцевому числі вузлових точок.
В результаті розрахунків визначено напружено-деформований стан елементів конденсатора «блочно-модульного» виконання і перехідних патрубків турбоустановки під дією силових та температурних факторів, а також максимально можливі напруження в елементах цієї зварної конструкції.
При створенні конструкції конденсаторів ураховано підвищені вимоги до якості проектування та виготовлення, що пред'являються до такого устаткування, а також використано сучасні технології та засоби контролю, які поліпшують експлуатаційні характеристики конденсаторів.
Застосовані у конденсаторах зварні труби із корозійностійкої сталі аустенітного класу марки ТР 316L забезпечують розрахункові характеристики конденсаторів та корозійну міцність для тривалого періоду експлуатації.
Ефективність та надійність нових конденсаторів підтверджена їх експлуатацією як за межами України на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС, так і на ВП «Запорізька АЕС», блок № 3 та ВП «Південно -Українська АЕС», блоки № 1 та № 2.
Вважаю, що робота «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлакова О.В., Феофентова М.О., Панченка О.В., Касаткiна О.Г., Усса О.М., Пацюка С.Т., Вавiлова О.В., Харлампiдi Д.Х. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Суботович В.П., професор кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Костіков Андрій Олегович

Конденсатори парових турбін є одними з ключових вузлів, що визначають ефективність та надійність роботи як другого контуру так і всього енергоблоку АЕС. Тому безумовно є актуальною робота, мета якої полягає в розробці, створенні та впровадження високоефективних і надійних конструкцій конденсаторів нового покоління, які перевершують аналоги за техніко-економічними показниками.

Використовуючи науковий підхід в області сучасної прикладної термодинаміки і теплотехніки при оптимізації конструктивних елементів, а також досвід проектування і експлуатації конденсаторів колективом авторів була відпрацьована методика і створена унікальна конструкція конденсаторів «блочно-модульного» виконання, які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС.

Результати роботи впроваджено на 16 енергоблоках, зокрема трьох вітчизняних. Це дозволило поліпшити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткового вироблення електроенергії. Також слід відмітити значний економічний ефект від впровадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що колектив авторів роботи «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Костіков Андрій Олегович,
д-р техн. наук, член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заступник директора з наукової роботи
Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

Царюк А.К., к.т.н.,зав.відділом ІЕЗ ім.Є,О,Патона

Представлена робота присвячена створенню конденсаторів нового покоління для турбоустановок потужністю 1000МВт для модернізації діючих і будівництва нових АЕС. Основними проблемами підвищення надійності конденсаторів турбін АЕС України є:
-низька якість та підвищена температура охолоджуючої води і як наслідок підвищена швидкість утворення карбонатних відкладень на внутрішній поверхні теплообмінних труб;
-низька ефективність і значна трудомісткість методів очистки на АЕС, вплив їх на залишковий ресурс конденсаторів;
-відсутність систематизованої технічної політики при визначенні шляхів реконструкції та підвищення надійності роботи конденсаторів;
-конструктивні недоліки конденсаторів і їх вплив на надійність основного технологічного обладнання АЕС.
Для теплообмінних труб великогабаритних конденсаторів парових турбін потужністю 1000 МВт на АЕС застосувався сплав МНЖ 5-1. Труби з цього сплаву завольцьовані у трубні дошки. При експлуатації на внутрішній поверхні цих труб утворюються значні карбонатні відкладення. Діючі методи очистки конденсаторів сприяють зменшенню залишкового ресурсу. Схильність до утворення карбонатних відкладень, а також швидкість деградації труб зі сплаву МНЖ 5-1 значно вища, ніж на трубах з нержавіючих сталей або титану. Крім того, трубні системи існуючих конденсаторів (сплав МНЖ 5-1) містять мідь. Це є головним джерелом надходження міді в парогенератори, що призводить до корозійного пошкодження металу теплообмінних трубок парогенераторів і зниженню ККД енергоблоку АЕС. За кордоном в теплообмінному устаткуванні, зокрема в конденсаторах турбін широке застосування отримали зварні труби із корозійностійких сталей типу 316 L по діючим стандартам. В конденсаторах АЕС практично у всьому світі давно здійснено заміну безшовних труб на зварні з корозійностійкої сталі з вмістом молібдену.
Використовуючи науковий підхід в області сучасної прикладної термодинаміки і теплотехніки при оптимізації конструктивних елементів, а також досвід проектування і експлуатації конденсаторів, колективом авторів була відпрацьована методика і створена унікальна конструкція конденсаторів «блочно-модульного» виконання. Такі конденсатори можуть працювати в різних кліматичних умовах експлуатації енергоблоків потужністю 1000 МВт. При цьому здійснюється підвищення теплової потужності реакторної установки енергоблоків на 7%. Треба також відзначити, що запропоноване авторами компонування конденсаторів раніше не застосовувалося в існуючих конструкціях і не має аналогів у світовій практиці проектування. Сумарний економічний ефект від впровадження конденсаторів нового покоління в «блочно-модульному» виконанні у складі турбоустановок потужністю 1000 МВт становить більше 2,5 млрд. грн. В цілому робота виконана на високому науково-технічному рівні, має технічну новизну і практичну значимість, а колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
к.т.н., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Царюк А. К.

Бойко Анатолій Володимирович

Суттєвою перевагою цієї розробки є установка конденсаторів на існуючі стрижневі опори фундаменту зі збереженням будівельних конструкцій і без зміни компонувальних рішень по машинному залу.
Досвід використання розробленої конструкції конденсаторів «блочно-модульного» виконання дозволяє приєднати їх до ряду сучасного обладнання з високими техніко-економічними показниками.
Виключення з обладнання другого контуру матеріалів, що містять мідь, і повна відсутність протікання охолоджуючої води в конденсаторах забезпечують надійну та безпечну роботу обладнання турбоустановки 2-го контуру.
До конструктивних заходів, за допомогою яких досягається висока герметичність, відносяться, в першу чергу, застосування охолоджуючих труб і зовнішніх дощок з матеріалів, стійких проти ерозійних і корозійних впливів з боку води і пари, запобігання механічних пошкоджень охолоджуючих труб при їх вібрації і підвищення щільності їх кріплення.
Установка труб охолоджуючих в модулях конденсаторів по типу «лук» виконується вперше за технологією підприємства-виробника (розробника конструкції) – АТ «Турбоатом», є технічною новизною конструкції і технології, та не застосовувалася раніше в аналогічних конструкціях конденсаторів, розроблених АТ «Турбоатом», а також не застосовується в конденсаторах зарубіжних конструкцій.
Установка труб охолоджуючих таким чином дозволяє знизити термічні напруги в місцях з'єднання «труба – дошка зовнішня», а також знизити в елементах конденсатора температурні і компенсаційні напруги за рахунок оптимального співвідношення жорсткістних характеристик сполучених елементів конструкції і виключити стояночну корозію в трубах.
Все це враховується при оцінці міцності елементів конструкції у визначенні розмахів наведених напруг (σ)RV і компенсаційних напруг, а також при визначенні амплітуди наведених напруг (σаF)V і компенсаційних напруг з урахуванням концентрації напружень.
Тобто, установка труб охолоджуючих по типу «лук» забезпечує статичну і циклічну міцність в елементах конструкції.
Технологічність конструкції вузлів конденсатора при виготовленні та монтажі підтверджується технологією виготовлення, а геометрична сумісність модулів конденсатора один з одним при виготовленні і монтажі забезпечується поетапною контрольною збіркою модулів без охолоджуючих труб і з ними.
Повна збірка вузлів конденсаторів виконується згідно з інструкцією по монтажу конденсаторів і здійснюється на монтажі під технічним керівництвом
АТ «Турбоатом».
Розроблена технологія монтажу є унікальною, раніше не застосовувалася при монтажі конденсаторів на АЕС України та за кордоном і не має аналогів при виконанні монтажних робіт.
Отримано економічний ефект від впровадження конденсаторів нового покоління в «блочно-модульному» виконанні в складі турбоустановок потужністю 1000 МВт та результати по приростам електричної потужності турбоустановок не тільки покривають витрати власних потреб енергоблоків, а й заощаджують паливо на вироблення одного кВт•год., тому що підвищення потужності веде до зниження питомої витрати теплоти брутто/нетто.
Висока ефективність конденсаторів нового покоління була підтверджена експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України і за кордоном.
Вважаю, що представлена робота і колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р.

Доктор технічних наук, професор,
Лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки А. В. Бойко

Черноусенко Ольга Юріївна

Стратегія розвитку атомної енергетики України обумовлює підвищення долі атомної енергетики в енергозабезпеченні. За виробництвом електроенергії на АЕС Україна входить в десятку, а за вкладом отриманої електроенергії в загальному обсязі електроенергії – в п'ятірку країн світу. Виробництво електроенергії на АЕС України складе близько 50 % від загального об’єму.
В роботі представлено науково-технічні засади високоефективних і надійних конструкцій конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і можуть бути використані при модернізації обладнання на діючих і при будівництві нових АЕС.
Підвищено ефективність конденсаторів шляхом розробки нового компонування трубного пучка модульного типу, що визначає оптимальні та ефективні термодинамічні характеристики, при цьому реалізуються сучасні прогресивні технічні рішення. Основні принципи при проектуванні конденсаторів полягають у застосуванні корозійно-стійких матеріалів для трубних систем; оптимізації поверхонь теплообміну, кількості проміжних дощок, кількості модулів в корпусах конденсаторів і масових навантажень на опори стержневі фундаменту.
Розроблено науково-розрахункові методи проектування та досліджень, які були застосовані при виготовленні конденсаторів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи, створення конструкції окремих модулів в «блочно-модульному» виконанні повної заводської готовності з набраними охолоджуючими трубами на підприємстві-виробнику та установку конденсаторів на існуючі опори фундаменту.
Розробка конструкції конденсаторів не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, є унікальною і раніше не застосовувалась в конструкціях конденсаторів на АЕС України та світу.
Результатом роботи є введення в експлуатацію конденсаторів в «блочно-модульному» виконанні на блоці № 3 «Запорізька АЕС», на блоках №№ 1, 2 «Южно-Українська АЕС», на блоках №№ 1,2,3,4 «Балаковська АЕС», на блоках №№1,2 «Калінінська АЕС», на блоці №3 «Ростовська АЕС», на блоці № 5 «Нововороніжська АЕС», в Індії - АЕС «Кайга-3,4» та «Раджастан-5,6».
Економічний ефект від впровадження конденсаторів конденсаторів в «блочно-модульному» виконанні дозволяє підвищити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткового вироблення електроенергії та складає 2 628,14 тис. грн.
Дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор, докт.тех.наук.

Швецов Виктор Леонидович

Коментар до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д-р. техн. наук Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В.,
д-р. техн. наук Харлампiдi Д.Х.

В поданій роботі представлена конструкторська розробка, технічне і виробниче забезпечення, а також впровадження на атомних електростанціях конденсаторів «блочно-модульного» виконання новітнього типу.
Застосування конденсаторів такого типу на АЕС вирішує багато технічних проблем, які є наявними при експлуатації.
Це, в першу чергу, можливість підтримання необхідного водно-хімічного режиму, водяна і парова щільність вакуумної системи і конденсато-живильного тракту.
При цьому зростає потужність, яку виробляє енергоблок, та надійність конденсаційної системи і блоку в цілому.
Всі ці переваги досягнуті за рахунок впровадження в конструкції конденсатора новітніх рішень:
– компоновка трубного пучка;
– оптимальна площа охолодження з урахуванням сортаменту охолоджуючих труб;
– наявність необхідних пристроїв конденсатора, які забезпечують високі показники роботи;
– оптимізація роботи конденсатора з вихлопним відсіком турбіни та інші.
Результати впровадження конденсаторів «блочно-модульного» виконання підтверджують їх високі техніко-економічні показники, які відповідають світовому рівню у цій галузі.
Вищеназвана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний конструктор АТ «Турбоатом»,
кандидат технічних наук,
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
Заслужений енергетик України В.Л. Швецов

О.Л. Шубенко

Коментарі до роботи Р30 «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» авторів Шавлаков О. В., Феофентов М. О., Панченко О. В., д-р техн. наук Касаткiн О. Г., Усс О. М., Пацюк С. Т., Вавiлов О. В., д-р техн. наук Харлампiдi Д. Х., що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Для виконання вимог щодо забезпечення економіки України електроенергією до 2035 р. необхідно провести реновацію діючих АЕС з модернізацією обладнання, що дозволить підвищити вироблення електроенергії в країні.
Значний приріст електричної потужності на АЕС може бути досягнуто модернізацією допоміжного теплообмінного обладнання турбоустановок – конденсаторів парових турбін. В Україні таке обладнання виробляє підприємство – АТ «Турбоатом», що дозволяє зменшити імпортну залежність необхідних проектів з модернізації.
Конденсаційні пристрої паротурбінних установок значною мірою визначають надійну і економічну роботу енергоблоків АЕС. У деяких випадках порушення в їх роботі призводять до вимушеного зниження електричної потужності енергоблоку і погіршення надійності, а також до істотного недовиробітку електроенергії.
Концепція модернізації конденсаторів, полягаю в наступному:
– забезпечення вакуумної і водяної щільності конденсатора і вимог, пов'язаних з деаерацією конденсату;
– забезпечення розрахункового значення тиску відпрацьованої пари турбіни в процесі її експлуатації;
– надійність роботи в стаціонарних, змінних і перехідних режимах експлуатації;
– приріст електричної потужності турбоустановки на затискачах генератора;
– установка нового конденсатора на існуючі опори фундаменту без зміни його конструкції і збереження компонувальних рішень по машинній залі;
– забезпечення заданого терміну експлуатації.
Метою роботи є створення та впровадження високоефективних і надійних конструкцій конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і можуть бути використані при модернізації обладнання на діючих та при будівництві нових АЕС України.
Створення конструкції конденсаторів є своєчасним кроком, необхідним для забезпечення енергобезпеки України, виконання Енергетичної стратегії країни і дає можливість роботи обладнання АЕС спільно з енергосистемами європейських країн.
У представленій роботі розроблена вперше конструкція конденсаторів, яка не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, науково обгрунтована, має практичне застосування з високими економічними показниками, відображає всі технічні аспекти, володіє технічною новизною.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, член кореспондент НАН України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
О.Л. Шубенко

Усатий Олександр Павлович

З доповненнями.

Представлену роботу присвячено створенню конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт, які перевищують сучасні вимоги з енергоефективності та надійності та призначені, як для модернізації діючих АЕС, так і для будівництва нових.
Використовуючи науковий підхід в області сучасної прикладної термодинаміки і теплотехніки при оптимізації конструктивних елементів, а також досвід проектування й експлуатації конденсаторів, колективом авторів була відпрацьована методика і створена унікальна конструкція конденсаторів «блочно-модульного» виконання, які можуть працювати в різних кліматичних умовах і при різних умовах експлуатації енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт, включаючи підвищення теплової потужності реакторної установки енергоблоків до 107 %.
При виконанні роботи авторами на базі сучасних методів прикладної термодинаміки створено методологію системно-структурного аналізу для розв'язання задач підвищення якості інженерних рішень щодо вдосконалення обладнання енергоперетворюючих установок.
Запропонована авторами методологія дозволила оцінити вплив на ефективність енергетичної установки всіх основних джерел незворотності, знайти розподіл і характер складових ексергетичних втрат в установці, визначити відносну ексергетичну вагу кожного елемента в системі, встановити характеристику зв'язків між втратами в елементах.
Викладений в рамках методології термоекономічний підхід надав можливість розглянути всі зміни, що відбуваються з ексергетичним потоком з моменту введення в систему і до отримання кінцевого продукту з урахуванням ціни кожного внутрішнього потоку.
Це дозволило визначити вартість ексергетичних втрат для заданої структури технологічної схеми енергоустановки і виконати її термоекономічну оптимізацію, за результатами якої знайдено геометричні параметри трубної системи конденсатора, що відповідають мінімуму зведених витрат.
Запропоноване авторами компонування конденсаторів раніше не застосовувалося в конструкціях існуючих конденсаторів, не має аналогів у світовій практиці проектування.
Нове «модульне» компонування трубного пучка з урахуванням вимог по зварюванню модулів між собою на монтажі має оптимальну теплову ефективність і оптимальні габарити по поверхні теплообміну.
Застосування такого компонування трубного пучка дозволило спроектувати конденсатор в «блочно-модульному» виконанні, що забезпечило виготовлення «блоків-модулів» повної заводської готовності, їх транспортування і зручність виконання монтажних робіт на АЕС.
Ефективність нових конденсаторів було підтверджено експлуатацією їх на енергоблоках потужністю 1000 МВт АЕС України - на енергоблоці № 2
ВП «Южно-Українська АЕС» турбоустановки К-1000-60/1500 та на енергоблоці № 3 ВП «Запорізька АЕС» турбоустановки К-1000-60/1500-2.
Дана робота з наукової точки зору є актуальною, відображає всі технічні аспекти при розробці, володіє технічною новизною.
Зважаючи на це, дана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри турбінобудування
Національного технiчного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
доктор технічних наук, професор О.П. Усатий

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.