Офіційний веб сайт

Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях

р25

Представлено Радіоастрономічним інститутом НАН України.

Автори: ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А.

Метою роботи є проведення надчутливих комплексних спостережень та досліджень низькочастотного радіовипромінювання декаметрових хвиль повної вибірки астрономічного населення Всесвіту.

Відкрито нові об'єкти та явища у сонячній системі, Галактиці та Метагалактиці, зокрема, невідомі раніше магніто-активні плазмові утворення в атмосферах Сонця, планет, зірок, а також у міжпланетному та міжзоряному середовищах; блискавки на Сатурні; нові пульсари та невідома галактична популяція джерел спорадичного радіовипромінювання; холодні хмари галактичних рукавів з нейтральним воднем, але з повністю іонізованими гігантськими атомами вуглецю з розмірами близько 0,1 мм, які мають рекордно високі збуджені стани на квантових рівнях, більших за 1000; протяжні гало та космологічні явища для далеких радіогалактик та квазарів. Усі ці утворення генерують невідоме раніше низькочастотне радіовипромінювання з різноманітними просторово-частотно-часовими та еволюційними особливостями.

Доведено, що у сучасній всехвильовій астрономії найбільш довгохвильовий діапазон – декаметровий за своїми важливістю та інформативністю є одним з найцікавіших. На тлі бурхливого розвитку світової низькочастотної радіоастрономії вітчизняні експериментальні засоби та результати залишаються неперевершеними, які добре відомі і визнані у науковому світі, є незамінними та максимально затребуваними. Проведені дослідження та їх результати закріплюють пріоритет України та забезпечують її інтеграцію у європейський та світовий науковий простір, включаючи приєднання до сучасних світових мереж наземних та космічних радіотелескопів.

Кількість публікацій: 129 статей (83 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 523/13; Scopus – 519/12; Google Scholar – 1636/24. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатських дисертацій.

    Громадське обговорення роботи відбулося 19 вересня 2018 р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України за адресою:  м. Київ, вул. ак. Заболотного, 27, актова зала.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Prof. Massimo Capaccioli

This project is of very high interest, for three reasons:
1. the science is intriguing. Not only known objects/phenomena studied in better details, but a survey of new ones spanning a wide range of distances, from the Solar System to cosmology;
2. the involved instrumentation is unique in the world, a flagship of Ukrainian astronomy;
3. the proposers are scientists with an excellent international reputation and a high level of achievements.

Наталія Щукіна

Цикл робіт "Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях вражає як отриманими науковими результатами, так і унікальними можливостями всього наземного спостережного комплексу.
Цей комплекс включає найбільший в світі радіотелескоп УТР-2, радіотелескопи УРАН-1, УРАН-2, УРАН-3, УРАН-4, та додатковий радіотелескоп нового покоління ГУРТ. Його завданням є дослідження Сонця, планет, зір, міжпланетного, міжзоряного, міжгалактичного та
галактичного середовищ в декаметровому (низькочастотном) діапазоні довжин хвиль. У сучасній всехвильовій астрономії цей діапазон є одним з найцікавіших.
Спостереження і дослідження, виконані співробітниками Радіастрономічного Інституту в декаметровом діапазоні, дозволили відкрити нові явища та об'єкти Всесвіту:
1.Вперше в світі наземним радіотелескопом УТР-2 зареєстровані блискавки в атмосфері Сатурна, причому, в блискавках відкриті більш короткі сплески (субмілісекундні та мікросекундні часові маштаби), ніж ті, які досліджувалися космічними апаратами. Одночасно отримана інформація про дисперсійне запізнювання сигналу, яке виникає при
розпосюдженні радіохвиль в міжпланетному середовищі. Ця особливість дає можливість надійно ідентифікувати сигнали від блискавок на різних планетах Сонячної cистеми.
2.В міжзоряному середовищі зареєстровані рекомбінаційні лінії вуглецю з рекордними головними квантовими числами більшими за 1000. Дослідження спектральних параметрів цих ліній − потужний та надійний інструмент для визначення фізичних умов в міжзоряному середовищі.
3. Зареєстрована тонка структура індивідуальних імпульсів пульсарів, які мають аномальну інтенсивність в декаметровому діапазоні та невідомі раніше поляризаційні особливості цих сигналів, що дозволило більш детально досліджувати верхню магнітосферу пульсарів.
Розуміння керівництва Інституту, що астрономія - це перш за все спостереження, спостереження на "межі" технічних можливостей телескопів, матеріального забезпечення реалізації цих можливостей − все це дає змогу харківським радіоастрономам залишатись лідерами світових досліджень в декаметровому діапазоні випромінювання світла. Крім того, це відкриває унікальні можливості для приєднання до сучасних світових мереж наземних та космічних радіотелескопів.
Вважаю, що цикл робіт "Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях" є на передньому краї сучасної науки та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Щукіна Н.Г., зав. відділу фізики Сонця ГАО НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, член-кор. НАНУ

Елена Банникова

Авторы работы «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» безусловно заслуживает присуждения Государственной премии. Данная работа включает в себя развитие и модернизацию приемной аппаратуры УТР2, строительство нового низкочастотного радиотелескопа ГУРТ.
Благодаря большому опыту исследователей удалось добиться высокой чувствительности приемников и получить новые астрофизические результаты
(исследование пульсаров, транзиентов, молний на Сатурне и т.д.). Научные достижения авторов данной работы представлены на мировом уровне.

Банникова Е.Ю., ст.н.с., к.ф.-м.н.

Алла Мірошниченко

На початку 70-х років ХХ століття під керівництвом академіка НАН України С.Я. Брауде був створений унікальний низькочастотний радіотелескоп УТР-2, а також антенна мережа радіоінтерферометра УРАН. І на сьогодні УТР-2 є найбільшим та найдосконалішим у світі інструментом декаметрового діапазону довжин хвиль. За десятки років кропіткої праці харківські радіоастрономи отримали результати світового рівня, в тому числі, низку відкриттів при вивченні декаметрового випромінювання об"єктів Сонячної системи, міжзоряного середовища, Галактики та Метагалактики (галактик і квазарів). Колектив авторів даного циклу робіт гідно представляє харківську радіоастрономічну школу, засновану С.Я. Брауде. Під керівництвом академіка НАНУ Коноваленка О.О. постійно модернізується приймальна апаратура декаметрових радіотелескопів та вдосконалюються методи обробки спостережних даних. Також визначним досягненням колективу наших радіоастрономів є спорудження нового гігантського декаметрового телескопу ГУРТ (і це - в умовах недостатнього фінансування!). Перші дві антенні секції ГУРТу вже успішно працюють, що підтверджується нещодавно опублікованими результатами. Активна співпраця радіоастрономів РІ НАНУ з зарубіжними колегами також свідчить про світове визнання харківської школи декаметрової радіоастрономії.
Безумовно, авторський колектив даного циклу робіт заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 рік.
А. Мірошниченко, к.ф.-м.н., с.н.с. Радіоастрономічного інституту НАН України

Івченко Василь

Декаметрова радіоастрономія є одним із небагатьох світових досягнень української астрономії. Основи були закладені ще в радянські часи, впродовж "буремних" років вдалось не лише зберегти інструменти і колектив, а і плідно працювати. Серед досягнень - рідберговські стани водню (вище 700-х рівнів), спорадичне випромінювання Юпітера, інтерферометрія і спектрометрія пульсарів в декаметрах.Багато досліджень виконано в рамках міжнародної співпраці - Австрія, Швеція, Індія, німеччина та ін. Колектив за виконану роботиу, без сумнівів, заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Аліна Драгунова

Автори роботи - відомі вчені в радіоастрономічних дослідженнях, проведено колосальну роботу, отримані вражаючі результати, які свідчать як про світовий рівень самих досліджень, так і про високий рівень астрономічної науки в Україні. Висунута робота і її автори заслуговують присудження Держпремії України в галузі науки і техніки.

НДІ "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Ірина Вавилова

У циклі робіт колективу авторів Радіоастрономічного інституту НАН України на чолі з академіком НАН України Коноваленком О.О. подано унікальні фундаментальні та прикладні результати світового пріоритетного рівня, які є національною гордістю наукової спільноти України.
Для їх отримання за участі авторів було виконано багатогранну і складну роботу з удосконалення існуючої та створення нової радіоастрономічної інфраструктури, а саме, аналогової та цифрової приймально-реєструючої апаратури, елементів та антен найбільших у світі українських радіотелескопів декаметрових-метрових довжин хвиль УТР-2, УРАН-1, УРАН-2, УРАН-3, УРАН-4. Ця робота стала гідним продовженням новаторських ідей та методів, запропонованих у 1960-х роках академіком С.Я. Брауде в його концепції побудови декаметрового телескопу УТР-2 та створеної разом із його колегами мережі декаметрових радіотелескопів УРАН. Нові технологічні виклики початку ХХІ ст. були підхоплені авторами роботи миттєво, про що свідчить розбудова ще однієї унікальної вітчизняної експериментальної радіоастрономічної бази – телескопу нового покоління ГУРТ. Це дозволило покращити кутову роздільну здатність, чутливість та багатофункціональність низькочастотних радіотелескопів та приймаючої апаратури, забезпечило проведення тривалих моніторингових спостережень і якісну обробку та інтерпретацію великих обсягів отриманих даних, у т.ч. з урахуванням завадових факторів проходження декаметрового випромінювання крізь земну атмосферу та нових ІТ- і телекомунікаційних технологій. А це, у свою чергу, призвело до відкриття нових явищ і процесів, що відбуваються в небесних тілах Всесвіту на різних його масштабах (об’єкти Сонячної системи і Сонце, зорі, міжзоряне середовище, позагалактичні джерела) у діапазоні 10-30 МГц.
Зокрема за дослідженнями міжзоряного середовища авторами відкрито та вивчено монохроматичне низькочастотне поглинання при переходах між надвисокими квантовими рівнями міжзоряних атомів – невідоме до цього астрофізичне явище в холодній космічній плазмі; за результатами багаторічних моніторингових спостережень створено найповніший каталог позагалактичних радіоджерел північного неба, серед 2300 об'єктів якого ототожнено радіогалактики, квазари та інші небесні об’єкти, для яких. Створення цього каталогу, опублікованого авторами у серії робіт потребувало кропіткої роботи з отримання спектрів високої роздільної здатності, визначення їх положення.
Саме дослідження українських радіоастрономів спонукали європейських науковців до розбудови системи LOFAR, при цьому радіотелескопи УТР-2 і ГУРТ залишаються найкращими у спектральному діапазоні 10-30 МГц.
Про вагомість поданої роботи свідчить кількість захищених дисертацій (10 докторських і 42 кандидатських) і висловлених в них новаторських ідей, які на світовому рівні репрезентують наукову школу академіка С.Я. Брауде з низькочастотної радіоастрономії, яку продовжують академік НАН України О.О. Коноваленко та його учні і колеги. На мою думку, за всіма вимогами, які висуваються до таких робіт, авторський колектив заслуговує на присудження їм Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 рік.
Ірина Вавилова, к.ф.-м.н., зав. відділом позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік

Яків Павленко

Автори роботи «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» відомі у світі розробкою, впровадженням нових систем, елементів та антен найбільших в світі українських радіотелескопів декаметрових-метрових довжин хвиль. При цьому варто наголосити, що по суті їх вдосконалення та модернізація проводиться практично постійно з часу створення комплексів УТР-2, УРАН-1, УРАН-2, УРАН-3, УРАН-4, ГУРТ. Така інноваційна по суті робота привела до створенням кількох поколінь унікальної аналогової та цифрової приймально-реєструючої апаратури і принципово нової експериментальної методології. Колектив володіє багатьма know-how поєднання головних спостережних параметрів унікальної вітчизняної експериментальної бази – чутливості, роздільної здатності, завадостійкості, ефективності та багатофункціональності з дуже просунутими методами обробки спостережного матерілу. Вважаю, що саме самовіддана праця колективу сприяла появі “другого дихання” у світовій астрофізиці декаметрових-метрових довжин хвиль. При цьому, незважаючи на несумісні з сучасними реаліями в Україні обсяги фінансування, існуючі (чи навіть перспективні) зарубіжні аналоги поступаються в багатьох аспектах сучасним розробкам і напрацюванням українських радіоастрономів.
Я.Павленко, д.ф.-м.н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р., завювідділом ГАО НАН України.

Юрій Уманський

Вражає той факт, що в такий непростий для української науки час радіотелескоп УТР-2 безперервно модернізується, і автори взялися за будівництво ще більш досконалого і більш масштабного інструменту світового рівня ГУРТ (Гігантський Український Радіотелескоп). Безумовно, робота заслуговує не тільки на державну премію, а й на всіляку фінансову підтримку.

Олександр Бурлака

Робота, представлена Радіоастрономічним інститутом НАН України дозволяє розширити уявлення людства про всесвіт, оскільки за її допомогою було відкрито велику кількість об'єктів та явищ найрізноманітнішої природи. Ключову роль у цій роботі відіграла наявність на території України унікального інструменту - декаметрового телескопу УТР-2. За його допомогою вдалося багато років проводити дослідження у діапазоні, у якому у всьому світі здійснюється небагато досліджень. Крім того, варто відмітити велику роботу колективу щодо обробки даних та їх інтерпретації.

Олександр Бурлака, кандидат технічних наук

Іван Гладкоскок

В 1975 году мне, будучи молодым специалистом, довелось работать на УТР-2. Мы сотрудники ХИРЭ проводили исследования ионосферного распространения радиоволн, используя аппаратуру радиотелескопа. И тогда мы узнали какой это сложный, мощный и уникальный инструмент.
Перечень открытий, результатов многолетних исследований – впечатляет! Приятно отметить и мы гордимся этим, что среди авторов работы 6 из 8 являются выпускниками ХИРЭ.
Считаю, представленная работа достойна Государственной Премии Украины по науке и технике.
Доцент, к.т.н. ХНУРЭ Гладкоскок И.Д.

Олександр Романчук

Важко переоцінити той внесок, який зробили фахівці Радіоастрономічного інституту НАН України у світову науку. Дуже приємно, що у низькочастотній радіоастрономії Україна займає передові позиції, і щорічно наші науковці роблять значну кількість відкриттів у даній галузі. Тому вважаю, що дані роботи заслуговують та державне визнання та усебічну підтримку, в тому числі на Державну премію.

Prof. N. Udaya Shankar

It is an honor and privilege for me to write a letter, in support of the
recommendation of the work on The Universe radio emission at decameter
wavelengths for the award of State Prizes of the Ukraine in Science and
Technology.
Radio astronomy had its origins at low frequencies, and after a successful diversion
to higher frequencies, attention is returning to meter and decameter wavelengths.
The group at UKRAINE in its earlier days pioneered low frequency radio astronomy
and made impressive contributions to study of atoms in very high Rydberg states,
pulsar emission and cataloging and studying discrete radio sources. The new
generation radio telescopes built and operated by the Ukraine institute of radio
astronomy - UTR-2, URAN, GURT incorporate innovatively designed antennas and
interference tolerant high dynamic range stable receivers reconfigurable to carry
out observations in different modes. They provide sensitivity and angular resolution
on par with telescopes elsewhere in the world. It is amazing to note that these lowfrequency
facilities will complement SKA-Low both in frequency and sky coverage.
SKA-Low’s lowest frequency will be 50 MHz where as the operation of Ukrainian
facilities starts all the way from 8MHz. SKA will be in the southern hemisphere,
whereas the Ukrainian facilities are in the northern hemisphere. With such facilities
locally developed and available for use to the radio astronomy community in
Ukraine, studies of emissions from planets in our neighborhood to high redshift
universe will be highly competitive. They will also play a crucial role in designing
and analyzing data from future space probes operating at decameter wavelengths.
With this back ground the Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine by
carrying out observations of different source populations comprising the entire
radio universe at decameter wavelengths, is bound to retain leadership in low
frequency radio astronomy in years to come.
I strongly support the recommendation of the work on The Universe radio
emission at decameter wavelengths for the State Prizes of the Ukraine in Science
and Technology.

Prof. N. Udaya Shankar
Astronomy & Astrophysics Group
C.V. Raman Avenue, Sadashivanagar, Bangalore 560 080, India

apl. Prof. Dr. Gottfried Mann

Ukrainian decameter radio telescopes UTR-2, URAN, GURT are well-known all
over the world. Their apparent qualities are a large effective square and wide
frequency band in the low frequency range. Taking into account high
frequency-time resolution of digital spectrometers these all give an
opportunity to solve unique tasks on detecting different phenomena in radio
emission of such objects as the Sun, Jupiter, Saturn, interstellar medium,
pulsars, quasars, radio galaxies etc.
These instruments are very important for solar physics, since radio
observations of the Sun allow to study all types of sporadic solar activity and
their fine structures at low frequencies. This gives opportunities to construct
adequate models and theories of different processes near the Sun such as
propagation and radio emission of shocks, electron beams, corona[ mass
ejections (CME), and in order to understand the Sun as a whole and its
influence on the Earth. Because of these reasons, I have a long-lasting
collaboration with the Ukrainian colleagues. This fruitful collaboration
resulted in common publications in peer-reviewed journals.
Ukrainian team has very good contacts with scientists from other countries. I
hope that joint observations with Ukrainian radio telescopes and radio
telescopes such as LOFAR, NDA, LWA and others will continue and this give
new invaluable information about phenomena in different cosmic objects.
Even for solar observations with LOFAR, the Ukrainian telescopes provide
important and useful data.
As the PI of LOFAR's key science project "Solar Physics and Space Weather
with LOFAR", it is my pleasure to support vigorously the application of the
Ukrainian team for the State prize of the Ukraine.

apl. Prof. Dr. Gottfried Mann
Head of Physics of the Sun Section
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)

Проф. Дробахін О.О.

Робота «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» авторського колективу у складі: ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А. – безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Автори зробили вирішальний внесок у створення унікального наукового інструментарію, за його допомогою отримали нові результати світового рівня, зокрема, дослідили блискавки на Сатурні. Таким чином, отримано дійсно «блискавичні» результати, які визначають світовий рівень і забезпечують науковий авторитет України. Я особисто голосував за присудження наукового ступеня доктора наук чл.-к. Захаренку В.В., д.ф.-м.н. Калініченку М.М., д.ф.-м.н. Станіславському О.О., тобто мені добре відомий високий науковий рівень цих науковців. З ак. Коноваленком О.О., д.ф.-м.н. Мельником В.М. я співпрацюю багато років, в мене не має ніякого сумніву в особистому внеску всіх цих науковців в цю роботу.
Завідувач кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.-ф.м.н., професор О.О.Дробахін

Анастасія Скорик

Українські вчені мають величезний досвід дослдіджень декаметрової радіоастрономії. Тільки нещодавно світова спільнота радіоастрономів дійшла висновку, що декаметровий діапазон є перспективним та відкриває унікальні явища, недоступні для спостережень на високих частотах. Натомість в Україні вже майже півстоліття роблять відкриття саме на низьких частотах.

Радіотелескоп УТР-2 та наука, яку створюють на його базі, без сумнівів підіймають рейтинг України на світовій арені.

Молодий науковець,популяризатор науки.

Кайдаш В.Г.

Всецело поддерживая работу «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» как несомненно достойную присуждения Государственной Премии Украины по науке и технике, хочу особенно отметить два важных обстоятельства:
1. Комплексный характер работы, связанный как с конструированием и модернизацией уникальной высокочувствительной приемной аппаратуры декаметрового диапазона, так и фундаментальными научными открытиями в области изучения широкого спектра объектов ближнего и дальнего космоса.
2. Данная работа представляет одно из немногих научных направлений в Украине, которые утверждают приоритет украинской науки на международном уровне, т.к. параметры радиотелескопа УТР-2 до сих пор остаются непревзойденными зарубежными научными коллективами, и по сути, задают мировой уровень исследований в этой области.

В.Г. Кайдаш

Директор НИИ астрономии
Харьковского национального университета имени В.Н. Кразина

Наталія Кугай

Низькочастотна астрономія – одна із тих галузей науки, яка гідно представляє Україну у світовому співтоваристві, і якою Україна має пишатися. І все це завдяки самовідданій праці колективу авторів циклу робіт «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях», які часто «не завдяки», а «всупереч» продовжують працювати і отримують результати світового значення і рівня. Вважаю, що представлена робота заслуговує на високу оцінку, а її автори – присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Кугай Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Шкуратов Ю.Г.

Харьковские работы, связанные с исследованиями объектов Вселенной в длинноволновой области, уже давно достойны присуждения Государственной премии.

Оксана Середкіна

УТР-2 це гордість української науки, а інформація, яка отримана на цьому телескопі важлива не тільки для української, але й для світової науки. НАші астрономи визнані іноземними колегами, і та інформація, яку отримано на УТР-2 рухає вперед не тільки вітчизняну, але й всесвітню науку.

Nimisha Kantharia

UTR-2 is a powerful decametre-wave telescope, built and run by the Radio
Astronomical Institute in Ukraine, which has obtained valuable scientific data on
a range of research projects in astrophysics. If one thinks of the recent
interest and discussions on low frequency SKA - the designing and construction of
UTR with such a large collecting area, implemented many years ago, makes it
impressive, instructive and understated. The carbon recombination line data at
low radio frequencies obtained with the UTR-2 remains exemplary. Recombination
lines in absorption arising from transitions near quantum numbers ~1000 i.e. from
the largest detected atoms in the universe which are carbon atoms of radius ~0.1
mm have been extensively observed with this telescope. The first observations
which detected such absorption lines from excited carbon atoms in the interstellar
medium were also conducted with this telescope about 40 years ago. These data
have been instrumental in enhancing our understanding of low density, cool regions
in the interstellar medium in addition to contributing to our understanding of
level populations and other topics in atomic physics. There are several other
interesting problems that the team members study using data from the telescope.
To relevantly persist with a scientific problem and to modify a telescope as and
when required to improve its output, without reducing its scientific data
capability requires people with keen understanding and dedication. I think UTR-2
has managed to keep functioning at a high level and I sincerely hope that it will
continue to contribute to our understanding of the universe. I strongly recommend
the UTR-2 team for the Ukrainian state award in science and technology.

Nimisha G. Kantharia
TIFR, Pune, India

Леонид Черногор

Цикл работ, представленный на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, охватывает обзор основных результатов 30-летних исследований авторов. Остается только удивляться, что авторы открыли столько новых объектов и явлений. Следует отметить, что в бывшем СССР за открытие нового явления, которое регистрировалось Госкомитетом по делам изобретений и открытий, выдавался специальный диплом. Авторы цикла являются пионерами в области декаметровой радиоастрономии. Их исследования значительно опережают исследования зарубежных авторов. Заслуга авторов цикла состоит в том, что они существенно поднимают престиж украинской науки. Их вклад в мировую науку трудно переоценить. Безусловно, цикл работ заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники.

Черногор Леонид Феоктистович,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники,
лауреат премии МВССО СССР,
дважды лауреат премии СМ СССР,
Почетный профессор Харбинского университета,
Заслуженный профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина,
академик АН Высшего образования Украины,
доктор физико-математических наук, профессор.

Брауде И.С.

Авторы работы, представленной на Государственную премию, стояли у истоков создания декаметровой радиоастрономии в Украине. Основателем этого направления был мой отец акад. АН Украины С.Я.Брауде. Прошло 15 лет после его кончины, но созданное им направление продолжает успешно развиваться. Акад. А.А.Коноваленко является преемником деятельности С.Я.Брауде и с группой сотрудников (Захаренко В.В., Калиниченко Н.Н., Мельник В.Н., Сидорчук М.А., Станиславський А.А., Степкин С.В., Ульянов О.М.,) с достоинством продолжает развивать его дело, открывать все новые и новые горизонты. Телескоп в декаметровом диапазоне, созданный под руководством С.Я.Брауде, является и сейчас самым большим телескопом в мире.
Полагаю, что работа «Радиоизлучение Вселенной на декаметровых волнах», выполненная под руководством А.А.Коноваленко, заслуживает всемирного признания и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 г.

К.ф.-м.н. Брауде И.С., ФТИНТ НАНУ

Яков Шифрин

Представленная работа «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» охватывает результаты, полученные коллективом сотрудников Радиоастрономического института НАН Украины за последние 30 лет. Ее уникальность в том, что она выполнена полностью на отечественных радиотелескопах УТР-2, УРАН и ГУРТ низкочастотной радиоастрономии. Основоположником этого направления был академик Семен Яковлевич Брауде. В дальнейшем исследования в области декаметровой радиоастрономии широким фронтом успешно развивались Радиоастрономическим институтом НАН Украины, который занимает в этой области лидирующие позиции в мире.
Результаты, приведенные в работе, поражают своим многообразием. По сути, в ней представлены данные по всем объектам, которые возможно исследовать в декаметровом радиодиапазоне волн с поверхности Земли. Это: все типы вспышек в солнечной короне, межпланетная и межзвездная плазма, радиоштормы на Юпитере, молнии на Сатурне, галактический фон, области ионизированного водорода, спектральные линии углерода, пульсары и др. Результаты по каждому из перечисленных объектов широко публиковались в различных научных изданиях как в Украине, так и за рубежом, докладывались на многочисленных международных конференциях, и поэтому широко известны и признаны в мире. Они вносят фундаментальный вклад в наши знания о Вселенной.
Считаю, что работа «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях», несомненно, заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
лауреат премий им. А.С.Попова АН СССР,
лауреат премии EuMA Outstanding Carrier Award,
лауреат премии IEEE Pioneer Award,
Life Fellow IEEE,
доктор технических наук,
профессор Яков Шифрин

Сергеев Алексей

Телескоп УТР-2 является уникальным инструментом, позволяющим решать множество астрофизических задач. Авторы работы «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» широко известны во всем мировом астрономическом сообществе. Их исследования являются передовыми в области низкочастотной радиоастрономии.

Дмитро Лупішко

Досягнення колективу науковців Харківського РАІ НАНУ в декаметровій радіоастрономії не тільки вражають своїми численними відкриттями, але і дивують їх багатогранністю. Це один із тих напрямів досліджень, який дає можливість Україні інтегруватися в світову науку на рівних правах. Наукові дослідження саме цього колективу визначають так званий світовий рівень досліджень в низькочастотній радіоастрономії, на який рівняються наукові колективи радіоастрономів за кордоном. Вважаю, що ця робота безперечно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лупішко Д.Ф., ХНУ імені В. Н. Каразіна, д.ф.-м.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Николай Руженцев

На протяжении полувека по своим основным техническим параметрам радиотелескоп УТР-2, а затем созданные на его основе СДБ интерферометры превосходят зарубежные аналоги, которые работают в диапазоне дкм волн. На протяжении этого периода научно-техническому коллективу удается находиться на передовых позициях, проводя своевременную модернизацию наблюдательных инструментов и методик, осуществлять генерацию и реализацию передовых идей в своей области знаний. Результаты декаметровщиков РИНАН находят глобальное признание в среде радиоастрономов мира. Сотни бывших студентов радиотехнических, радиофизических, астрофизических и др. специальностей Харькова хранят яркие воспоминания от посещения обсерватории под Граково, от работ и общения в высоко профессиональной среде этого научного коллектива.
Нет сомнений, что выдвинутая работа заслуживает присуждения Государственной Премии Украины в области науки и техники

Николай Руженцев

д.т.н., в.н.с. каф. аэрокосмических РЭС, ХАИ
проф.каф. РТИКС, ХНУРЭ

Олександр Цопа

Ще в далекому 1972 році мені, ще випускнику інституту, довелось попрацювати на радіотелескопі УТР-2 і почати наукову роботу у відділі радіоастрономії, яким керував проф. С.Я. Брауде. Технічно УТР-2 це унікальна споруда та інструмент, який дає можливість вивчати джерела та параметри випромінювання у діапазоні частот від 8-33 МГц. Сучасна модернізація радіотелескопу та впровадження нового покоління цифрової вимірювальної апаратури дозволили провести авторам роботи великий обсяг наукових досліджень та отримати наукові результати світового рівня. Вважаю, що представлена робота та ії автори заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки.

Олександр Цопа, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехнологій Харківського національного університету радіоелектроніки

Анатолій Лучанінов

Низькочастотна радіоастрономія спроможна давати унікальну інформацію про Всесвіт, що спричинило відкриття принципово нової сторінки в існуванні та розвитку декаметрової радіоастрономії. Лідируючі позиції в цій галузі мають науковці Радіоастрономічного інституту НАН України, що подали на здобуття Державної премії України цикл робіт “Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях”. Цей цикл робіт вражає своєю багатогранністю, яка полягає в тому, що є поєднанням розробок інструментальних засобів декаметрової радіоастрономії та використанням їх для проведення довготривалих складних радіоастрономічних спостережень. Апаратні розробки дозволили авторам розробити вітчизняні декаметрові радіотелескопи, які на цей час є найкращими в світі. В подальшому це дало можливість отримати велику кількість пріоритетних астрофізичних результатів і зробити низку наукових відкриттів, що добре відомі та визнані у світі і, окрім того, стимулювали активний розвиток цього актуального наукового напряму за кордоном.
Вважаю, що автори безперечно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

А. Лучанінов, д.ф.-м.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

Виктор Тишковец

Коллектив авторов данной работы хорошо известен как в Украине, так и за рубежом своими первоклассными работами в области низкочастотной радиоастрономии. Несмотря на финансовые трудности, фактически благодаря энтузиазму авторов, поддерживаются в эксплуатации и совершенствуются радиотелескопы УРАН и УТР2, разработан, создается и уже эксплуатируется уникальный радиотелескоп ГУРТ, который по своим параметрам значительно превосходит ближайшего зарубежного конкурента – LOFAR. Благодаря этому получены уникальные результаты мирового уровня, такие, как обнаружение гигантских атомов, молний в атмосфере Сатурна, новых пульсаров и ранее неизвестных объектов.
Несомненно, эта работа заслуживает присуждения Государственной Премии Украины в области науки и техники.
Тишковец В.П, зав. отделом,д.ф.-м.н., лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.