Офіційний веб сайт

Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях

р25

Представлено Радіоастрономічним інститутом НАН України.

Автори: ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А.

Метою роботи є проведення надчутливих комплексних спостережень та досліджень низькочастотного радіовипромінювання декаметрових хвиль повної вибірки астрономічного населення Всесвіту.

Відкрито нові об'єкти та явища у сонячній системі, Галактиці та Метагалактиці, зокрема, невідомі раніше магніто-активні плазмові утворення в атмосферах Сонця, планет, зірок, а також у міжпланетному та міжзоряному середовищах; блискавки на Сатурні; нові пульсари та невідома галактична популяція джерел спорадичного радіовипромінювання; холодні хмари галактичних рукавів з нейтральним воднем, але з повністю іонізованими гігантськими атомами вуглецю з розмірами близько 0,1 мм, які мають рекордно високі збуджені стани на квантових рівнях, більших за 1000; протяжні гало та космологічні явища для далеких радіогалактик та квазарів. Усі ці утворення генерують невідоме раніше низькочастотне радіовипромінювання з різноманітними просторово-частотно-часовими та еволюційними особливостями.

Доведено, що у сучасній всехвильовій астрономії найбільш довгохвильовий діапазон – декаметровий за своїми важливістю та інформативністю є одним з найцікавіших. На тлі бурхливого розвитку світової низькочастотної радіоастрономії вітчизняні експериментальні засоби та результати залишаються неперевершеними, які добре відомі і визнані у науковому світі, є незамінними та максимально затребуваними. Проведені дослідження та їх результати закріплюють пріоритет України та забезпечують її інтеграцію у європейський та світовий науковий простір, включаючи приєднання до сучасних світових мереж наземних та космічних радіотелескопів.

Кількість публікацій: 129 статей (83 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1335 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 19 та 3242 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 28. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Шевелев Микита

Радіотелескоп УТР-2 є унікальним національним надбанням, нам варто пишатися тим, що таке обладнання є в нашій країні. Завдяки УТР-2 можна спостерігати радіовипромінювання різних космічних об'єктів в діапазоні частот від 8 до 33 МГц, чого не може робити жоден телескоп світу. Найнижча частота є найближчим значенням до частоти іоносферної відсічки з усіх існуючих в світі. Найбільша ефективна площа та вузька діаграма спрямованості є відмінними особливостями конструкції. Ціла низка відкриттів зроблена за допомогою системи ГУРТ. Ці відкриття мають найвищу цінність, адже їх визнано міжнародною спільнотою. Варто відзначити, що ще більше результатів буде і надалі, адже проект розвивається, існують величезні перспективи щодо модернізації обладнання та нових відкриттів, що здатні пролити світло на момент утворення нашого Всесвіту. Це є особливо важливим в ключі міжнародної співпраці України з іншими державами, які займають провідні позиції в науковій галузі, зокрема - в радіоастрономії, дослідженні дальнього космосу та ін. Це дозволяє підняти престиж та налагодити наукову співпрацю між вченими різних країн, які займаються астрономічними дослідженнями в радіодіапазоні.
Вважаю, що ця робота заслуговує найвищої нагороди та присудження Державної премії.

З повагою, співробітник ХНУ імені В. Н. Каразіна,
Шевелев Микита

Dr. Mykhaylo Panchenko

I would like to express my support for the nomination of the project “The Universe radio emission at decameter wavelengths" for the Ukrainian State Award in Science and Technology. The group from Kharkiv Institute for Radio Astronomy has an immense expertise in ground-based low-frequency radio astronomy including development of modern antenna systems and receiving equipment. It is one of the world leading groups in the study of decametric radio emission from the Sun and Jupiter, as well as radiation from various galactic and extra-galactic radio sources such as flare stars, pulsars, galaxies, quasars etc. The team operates the largest in the world radio telescope UTR-2 in decameter frequency range (10-30 MHz) and URAN network. Recently the new generation telescope GURT has been developed. Many interesting and unique research results have been published in various national and international high-impact journals. The nominated team plays a major role in development of radio astronomy in Ukraine and beyond.

Dr. Mykhaylo Panchenko
Space Research Institute
Austrian Academy of Sciences, Graz, Austria

Анастасия Запорожченко

Несколько лет назад услышала от своих знакомых о радиотелескопе УТР-2, тогда же нам удалось его посетить. Была приятно удивлена, что такой обьект находится у нас в Украине,и что он дейсвующий.Видела интересные изображения, которые он получает, измеряя радиоизлучение разных космических объектов: Солнце, Юпитер, пульсары и др. Радиотелескоп позволяется залянуть туда, куда не могут заглянуть оптические телескопы, давая нам представление о космических телах,процессах и явлениях, протекающих в космическом пространстве.
Я считаю, что именно такая работа заслуживает быть нагржденной государственной премией.

Ігор Кравцов

УТР-2 працює на найнижчих частотах радіодіапазону, доступних для наземних спостережень (8-33 МГц). Цей факт, а також його широкосмуговість і дуже велика ефективна площа роблять УТР-2 абсолютно унікальним інструментом. Ці його характеристики дають можливість досліджувати величезну кількість астрофізичних об"єктів і явищ, що і було зроблено у даному циклі робіт.
Тому, на мою думку, цикл робіт "Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях" має бути нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки.

Світлана Коломієць

Радіотехнології в астрономії надали людству надзвичайні можливості дослідження Всесвіту. Низькочастотна радіоастрономія спроможна давати спеціальну унікальну інформацію про Всесвіт. Автори циклу робіт “Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях” Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України зробили вагомий внесок в світову науку у низькочастотній астрономії. Ці досягнення поязані з надзвичайною українською експериментальною базою, унікальними спостережними даними, які були на ній отримані, обробкою великих об’ємів експериментальних даних, астрофізичною інтерпретацією та теоретичним аналізом спостережної інформації.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Коломієць Світлана Володимирівна
к.ф.-м.н.
Завідувач науково-дослідної лабораторії радіоастрономії ім. Б.Л. Кащеєва, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Проф. Юрий Любарский

Построенная в Украине система телескопов декаметрового диапазона УРАН-УТР2-ГУРТ уникальна; с ее помощью сделаны многие первоклассные открытия. В последние годы в мире резко возрос интерес к длинноволновой астрономии, были построены и строятся новейшие системы, такие как нидерландский LOFAR и американский LWA. Несмотря на это, украинские радиоастрономы успешно выдерживают конкуренцию и продолжают получать результаты мирового уровня. Достигнутая ими чувствительность в диапазоне 10-30 МГц остается непревзойденной. В поле их интересов широчайшее разнообразие источников космического радиоизлучения, от Солнца и планет до далеких квазаров. Среди самых ярких достижений открытие сверхтонкой структуры спорадического излучения Солнца, впервые зарегистрированные молнии в атмосфере Сатурна, открытие высоковозбужденных атомов углерода (n~1000, размер атома ~0.1 mm!) в межзвездной среде, открытие новых пульсаров и тонкой структуры их излучения в декаметровом диапазоне. Каждый из этих результатов заслуживает отдельного описания, они проливают новый свет на физические процессы, протекающие в самых разнообразных условиях, встречающихся во Вселенной, от холодных (Т<100 К) межзвездных облаков до релятивистской плазмы в магнитосферах пульсаров.
Команда Института Радиоастрономии НАНУ - признанный в мире лидер в области низкочастотной радио астрономии, ею получены выдающиеся результаты. У меня нет сомнений в том, что она заслуживает присуждения Государственной премии.

Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф.

Автори роботи «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях» є провідними вченими міжнародного рівня в галузі декаметрової радіоастрономії – одному з небагатьох експериментальних напрямків, де, незважаючи на складні фінансові умови, українська наука посідає провідні позиції у світі. Одним з результатів цієї роботи є підтримка та модернізація системи найбільших в світі українських радіотелескопів декаметрового діапазону, за допомогою якої зроблено чимало яскравих відкриттів. Безсумнівно, колектив авторів роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Леонид Пилюгин

Работы коллектива авторов в декаметровом диапазоне излучения внесли важный вклад в исследования разнообразных астрономических объектов и явлений. Полученные авторами результаты важны и для фундаментальной физики (атом может иметь огромные размеры). Полученные авторами результаты получили признание в Украине и в других странах.
Считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной Премии Украины в области науки и техники.

Л.Пилюгин
Проф., чл.кор.НАНУ,
Зав.лаб. ГАО НАНУ

Володимир Пелих

Дослідження колективу Радіоастрономічного інституту НАН України у галузі декаметрової радіоастрономії привертають увагу з огляду на дві обставини: по-перше, це ефективна, довготривала та великої технічної складності праця з експлуатації і удосконалення апаратної бази – найбільшої у світі і з найкращими параметрами мережі антенно-приймальних комплексів УРАН та ГУРТ. По-друге, довготривалі спостереження, обробка та інтерпретація їх результатів, увінчана поглибленням існуючих та отриманням нових знань про процеси і явища в практично необмеженому діапазоні відстаней – від Сонячної системи до віддалених галактик. При цьому, на мій погляд, особливо цінними є виявлені особливості процесів в околах високоенергетичних об’єктів релятивістської астрофізики та загальної теорії відносності, зокрема, в залишках наднових, пульсарах і квазарах (чорних дірах з акреційними дисками).

Значний обсяг і багатоплановість виконаних досліджень, отримані яскраві результати, визнані і використані міжнародною науковою спільнотою, є переконливими аргументами на відзначення авторів циклу робіт Державною премією України в галузі науки і техніки.

Володимир Пелих, доктор фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

Philippe Zarka

Since the late 1970’s the Institute of Radio Astronomy of Kharkov has brought fundamental contributions to low-frequency radioastronomy by building and exploiting the UTR-2 radiotelescope, still with largest collecting area in the world today in its frequency range (8-32 MHz). For example, it pioneered the study of radio recombination lines. By installing several generations of digital receivers since the 1990’s, UTR-2 has brought very diverse and important additional results about planetary physics (ultra-high resolution observation of Jupiter’s magnetospheric radio bursts, first ground-based detection of Saturn’s atmospheric lightning), solar physics, pulsars (with the pulsar catalog at lowest frequencies), transient radio signals (UTR-2 carried the most prolific blind survey of low-frequency radio transients, much more prolific than for example the equivalent survey of the European LOFAR telescope), and low-frequency sky mapping and spectral measurements. The “Decametric survey of discrete sources in the northern sky” was the subject of a series of ≥13 papers, that constitutes a reference in the field. UTR-2 is certainly one of the existing instruments that may carry on cutting edge search program for radio emissions from exoplanets (many international teams are competing, none has fully succeeded yet, but UTR-2 observations are of very high quality) or studies of flare stars at low-frequencies.

Recently, the team developed GURT – the Giant Ukrainian Radio Telescope, that will expand UTR-2 capabilities up to 80 MHz with imaging capabilities. This will keep them in a leading position in ow-frequency astronomy. We carry in France a similar project called NenuFAR, and great results can be obtained with the joint use of both telscopes, confirming detection of weak sources.

Overall, the advances of the Kharkov group to the study of “The Universe radio emission at decameter wavelengths" are considerable, as proved by the 129 papers – most of which very significant – published in refereed journals. The group is also a driving force that formed many high quality young scientists, and we had the chance in France to host one of them.

It is a pleasure to very strongly support their application.

Dr. Philippe Zarka
Directeur de Recherche de 1ère classe au CNRS
Deputy Director of the Nançay Radioastronomy Observatory, France
Project Scientists of the NenuFAR project.

V.B. Ryabov

In recent years, several very fruitful international research projects in such fields as development of the new generation of digital equipment for low-frequency observations, multiple temporal scale studies of radio emissions from Jupiter, Sun, and Saturn with unprecedented time-frequency resolution, analysis of radio pulses from exoplanets and pulsars, as well as providing a ground-based support for several NASA missions have been carried out by the space research team at the Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine.

The combination of the large Ukrainian arrays UTR-2, URAN, and GURT with the new generation of the digital receiving equipment accomplished within recent decades has put these instruments to the forefront position in the field of the observational radio astronomy and led to a number of results of fundamental importance.

Both the outstanding character of the already obtained results and future perspectives of exploiting these unique instruments for observations in the very low frequency radio diapason provide strong grounds for nominating this group for the award that I definitely would like to support.

Prof. V.B. Ryabov
Future University Hakodate, Japan

Aleksander Weron

Aleksander Weron

It is my pleasure to support application of the famous group of researches from Kharkov Institute of Physics and Technology in their application Р-25 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology.
They have excellent instruments for radio astronomy and provide observations for dozens of years. They are interested in all objects in the Universe: Sun, Jupiter, Saturn, our Galaxy, pulsars, quasars, extragalactic source, remnants of supernova explosions, etc. They have vast experience in such studies at low frequencies (8-32 MHz). Probably more than anyone in the world (in this frequency range). Acording to my knowledge they have made many discoveries in astrophysics and radioastronomy.
They not only observe cosmic objects and phenomena, but also produce advanced (and without extra modesty the most modern in the world) tools in this field. As one can learn from the literature their instruments supported and stil support many international space missions (Cassini, Juna, STEREO, Wind and so on). This work, nominated for this prize, is comprehensive and summing up the final results for three decades.
I had a great pleasure to start my cooperation with Prof. A.A. Stanislavsky and we published an article about FARIMA modeling of solar flare activity in Astrophysical Journal, 693 (2009),1877–1882.
During last 10 years our center intensively cooperated with him on stochastic modeling, anomalous diffusions and relaxation processes in statistical physics.

I strongly support participants of the Application P-25 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology.

Prof. Aleksander Weron
Director of the Hugo Steinhaus Center
Wroclaw University of Science and Technology
Poland

Анатолій Браженко

Ті можливості у декаметровій радіоастрономії, які дає найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2 з глобальною мережею радіотелескопів УРАН та новітній, переважаючий найсучасніші аналогічні інструменти – ГУРТ, автори роботи використала повною мірою. Дослідження радіовипромінювання Сонця, планет-гігантів – Юпітера і Сатурна, пульсарів, об’єктів галактичних та позагалактичних, спектроскопія гігантських міжзоряних атомів, дали можливість отримати унікальні астрофізичні результати. Велика кількість публікацій співавторів у світових та вітчизняних фахових виданнях свідчить про те, що ці результати відомі та визнані науковим співтовариством.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Браженко А.І., кандидат фіз.-мат. наук, ст. наук. співр.,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Dr. Artem Koval

The Ukrainian radio telescopes – UTR-2, URAN, and GURT – explore the Universe in meter-decameter wavelength range. It is important to note that in this range a large number of physical and astrophysical processes and objects prove themselves in a unique way. Thus, the radio observations by means of these radioastronomical facilities allowed to discover a number of spectacular astrophysical phenomena and objects such as Saturnian lightnings, new pulsars, giant carbon atoms, et al.

A significant contribution has been done to the enhancement of our understanding of low-frequency radiation from the Sun. The quiet Sun as well as solar bursts have been observed for many years. In particular, for the first time in decameter wavelength range different solar bursts (e.g., type II, IV, S) have been detected and studied in detail. Besides, the multi-frequency measurements of radio emission from the undisturbed Sun have been carried out with the UTR-2 radio heliograph. This is a unique instrument working at the lowest frequencies available from the ground. With the heliograph, the two-dimensional multi-frequency images of the brightness distribution of the solar corona have been obtained at decameter wavelengths for the first time. The flux densities, brightness temperatures and angular sizes of the equatorial and polar diameters of the solar corona have been established. Also, for the first time the radio heliograph has been used to image the solar stationary type IV burst and dynamical evolution of its source. Undoubtedly, solar observations by the Ukrainian radio telescopes are scientifically important and highly valuable at the world level.

The group of authors is known by its prominent scientific achievements as well as outstanding contribution in development of low-frequency radio astronomy in Ukraine and beyond.

I highly recommend this work for the awarding by State prize of the Ukraine in Science and Technology.

Dr. Artem Koval
Institute of Space Sciences, Shandong University, Weihai, China

Dr. Teimuraz Zaqarashvili

Radio observations on Ukrainian large telescopes are invaluable importance for scientific society over the world. For example, URAN observes the outer solar corona in extremely important wavelength range, which covers the active region magnetic loops, initial phase of CME propagation etc. The nominated team has significantly contributed into the problem of coronal heating and space weather predictions. Breakthrough scientific results are obtained in estimations of physical parameters in the solar corona (coronal seismology) and in dynamics of active region plasmas.

I fully support the nomination and beleive that Ukrainian radio colleagues will continue their invaluable contribution in science.

Dr. Teimuraz Zaqarashvili
Space Research Institute of the Austrian Academy of Sciences, Graz, Austria

Eduard Kontar

URAN provides valuable data to the Community of European Solar Radio Astronomy (CESRA, cesra.net/?page_id=187) and worldwide. These observations have already played an important role in a number of exciting discoveries. For example, the polarization and flux observations by URAN have helped to address a major challenge in solar physics: whether the intrinsic properties of the emitting sources or the effects of radio wave propagation dominate the observed spatial characteristics of solar plasma emission sources. The current and future observations strengthened by the space-based missions are opening new opportunities for quantitative study of the mechanisms that create the turbulent coronal medium through which the emitted radiation propagates.

I would hereby like to express interest and support for the nomination and to note that the proposal for the state prize merits careful consideration by the prize committee, as the current and future observations at decameter wavelengths are highly valuable to the international solar radio physics community.

Dr Kontar,
President, CESRA
University of Glasgow, United Kingdom

Jean-Mathias Griessmeier

UTR-2 has long been and still is one of the world's most powerful low-frequency radio telescopes. Even in the era of LOFAR, NenuFAR and SKA, it explores a unique frequency range, which, combined with its huge collecting area, allows observations not possible elsewhere. Of particular interest are simultaneous observations using UTR-2 in combination with other ground-based radio telescopes. Indeed, adding UTR-2 to multi-frequency studies greatly enhances the fractional bandwidth, thus allowing a better understanding of, for example, pulsar magnetospheres. Finally, UTR-2 covers the frequency range in which exoplanetary radio emission is supposed to occur. For this reason, and because of its high sensitivity, UTR-2 is one of the major telescopes involved in the search for exoplanetary radio emission.
The team is known for its scientific and instrumental expertise, and has major plans for instrument upgrades (e.g. GURT), improvements, and scientific studies.
You have my recommendation for this prize.

Dr. Jean-Mathias Griessmeier
LOFAR FR606 instrument scientist
LPC2E - Université d'Orléans / CNRS & Station de Radioastronomie de Nançay, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Université Orléans, OSUC

Dr. Georg Fischer

The radio observations of various targets with the Ukrainian radio telescopes have unsurpassed time and frequency resolutions. These observations have already led to important discoveries in the past, and I am sure will lead to many more also in the future. Especially the combination of ground- and space-based observations are invaluable, like they have been done with UTR-2 and the Stereo or the Cassini mission. UTR-2 is still the only radio telescope on Earth that has unambigously detected the radio emissions from Saturnian lightning flashes. Since Cassini has now burned up in Saturn's atmosphere only UTR-2 will now be able to tell us if there are active thunderstorms going on at Saturn or not.
So keep up the good work and have my recommendation for this prize!

Dr. Georg Fischer
Cassini RPWS Co-Investigator
Space Research Institute of the Austrian Academy of Sciences, Graz, Austria

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.