Офіційний веб сайт

Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки

р5

Представлено публічним акціонерним товариством "Науково-виробниче об’єднання "Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського".

Автори: Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.

Приладові комплекси стабілізаторів (КС) озброєння призначені для автоматичного наведення блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах при стрільбі по наземних і повітряних цілях, які швидко маневрують, та на знижених швидкостях при стрільбі.

Уперше в Україні створено повний цикл розробки, випробування, серійного виробництва комплексу наведення та стабілізації озброєння, що дозволило розв’язати актуальну проблему підвищення боєготовності. За тактичними характеристиками розроблений та впроваджений новий КС значно розширює бойові можливості легкої броньованої техніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшує можливості екіпажу з управління баштою, а також не вимагає перенаведення на ту ж ціль після пострілу. Використано компоненти та вузли, виготовлені в Україні, мінімізовано закордонні постачання.

Забезпечено переваги перед закордонними аналогами – більшу у 2 рази точність та меншу у 2,5 рази вартість, досягнуто високий коефіцієнт корисної дії системи, який становить 67%. Розроблено і впроваджено в Україні та за кордоном 250 нових комплексів, в т.ч. в зоні АТО у складі БТР-4 понад 100 нових комплексів стабілізаторів озброєння

.Кількість публікацій: 7 монографій, 9 підручників, 285 статей (65 - у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 118 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 29 листопада 2016 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28 (зала засідань).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Гордієнко В.І.

Робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» має суттєві переваги і відмінності від відомих технічних рішень: стабілізатор є більш точним (у 2 рази) з меншими габаритами , а собівартість у 2,5 рази менше, ніж у відомих аналогів. За показниками створений комплекс стабілізатора є найкращим у порівнянні із закордонними, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського стабілізатора у різних кліматичних і бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані. Всі ці фактори, а також значна кількість наукових публікацій, патентів та монографій свідчить про те, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.
В. І. Гордієнко, д.т.н., лауреат Державної премії, заступник генерального директора з науки, головний конструктор НВК «Фотоприлад»

Бабіч О.О.

Створення нових класів стабілізаторів є дуже важливим завданням, особливо в сучасних умовах України. Колективу авторів, у даній роботі, вдалось значно покращити точність, керованість, інтелектуальність та надійність процесів наведення та стабілізації озброєння рухомих об’єктів. Дана робота заслуговує на присвячення їй Державної премії України.

директор Житомирського бронетанкового танкового заводу Бабіч О.О.

Логвиненко М.Д.

Колектив авторів у даній роботі вирішив поставлену науково технічну проблему на найвищому рівні. Про це свідчить велика кількість патентів та публікацій. Проте, особлива актуальність представленої роботи підтвердилась у ході реального впровадження досягнутих у ній результатів, які суттєво підвищили боєздатність Збройних Сил України, що є вкрай важливим в умовах ведення АТО.

Головний інженер державного підприємства «Київський бронетанковий завод» Логвиненко М.Д.

Самойлов В.Д. д.т.н., професор

Сьогодні важливим є створення нових класів стабілізаторів, які дозволяють значно покращити точність, керованість, інтелектуальність та надійність процесів наведення та стабілізації озброєння рухомих об’єктів. Авторами роботи розроблено стабілізатор, що задовольняє всі сучасні вимоги. Що, в свою чергу, дозволило розширити бойові можливості легкої бронетехніки. Тому, вважаю, що висунута робота заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Самойлов В.Д. д.т.н., проф., головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України

Трахтенберг І.М.

Результати експлуатації представлених у роботі розробок у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги нового приладового стабілізатора озброєння над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному планах. Точність КС у 2 рази вище, а вартість – у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Я вважаю, що за видатний внесок у розвиток науки і техніки України висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Трахтенберг І.М., д.м.н, проф.,
академік НАМН України, чл.-кор. НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
лауреат премії ім. А.А. Богомольця

Коломієць Л. В., д.т.н., професор,

Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки»заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки. Адже в сучасних умовах є надзвичайно важливим питання покращення озброєння України. А стабілізатор, розроблений авторами роботи, значно точніший та забезпечує стабілізацію блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах, що дозволяє розширити бойові можливості всієї легкої бронетехніки. До того ж, новизна роботи підтверджена патентами.

Коломієць Л. В.д.т.н., професор,
ректор Одеської державної академії технічного регулювання та якості
Заслужений працівник сфери послуг України,
Почесний працівник Держспоживстандарту України,
Відмінник освіти України,
перший віце-президент Міжнародної Академії Стандартизації.

Клочко Т. Р., к.т.н., с.н.с.

Мета роботи «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» авторів Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.: створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ, є надзвичайно актуальною.
Робота має суттєві переваги і відмінності від відомих технічних рішень: новий приладовий комплекс є більш точним (у 2 рази) з меншими габаритами , а собівартість у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Наукова новизна роботи є значною: створено новий гіростабілізатор, нову систему вібро – ударозахисту тощо. Підтверджено доцільність використання нової системи ударо – віброзахисту, нового комплексу стабілізатора (КС) озброєння ЛБТ.
Основні положення роботи опубліковано у монографіях; у статтях авторів у фахових, міжнародних, науковометричних виданнях. Новизну отриманих результатів підтверджено патентами на винаходи.
За показниками створений КС є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського КС у різних кліматичних і бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.
Вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Михальов Олександр Ілліч, д.т.н., професор

Сьогодні надзвичайно гостро стоїть проблема підвищення боєздатності збройних сил України. Тому висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» є безумовно актуальною. Сучасний приладовий комплекс засновано на використанні нових методів та засобів підвищення точності. Він забезпечує стабілізацію блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах, що дозволяє розширити бойові можливості легкої бронетехніки. Наукова новизна розробки підтверджується захистами докторських і кандидатських дисертацій, численними публікаціями як в Україні, так і за кордоном. Розробка є конкурентоспроможною, впроваджена як в Україні, так і за її межами, технічні рішення захищені авторськими свідоцтвами та чисельними патентами. При цьому комплекс, що розроблено, дозволяє значно покращити точність, керованість та ще, що найбільш важливе, інтелектуальність процесів наведення та стабілізації озброєння рухомих об’єктів. Запропонований авторами комплексу новий метод автоматизованого врахування ризику відмов у задачах наведення, а також нова система ударостійкості та віброзахисту, забезпечують захист комплексу від впливу ударів та вібрацій у реальних бойових умовах. Важливо, що за показниками у порівнянні із закордонними аналогами, створений авторами розробки комплекс є найкращим.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України,
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Михальов Олександр Ілліч

Мельник Вікторія Миколаївна, д.т.н., проф, зав.каф. НТУУ КПІ

Новизна результатів роботи є значною: нові способи та методи підвищення точності приладового комплексу стабілізації (КС) озброєння, новий метод автоматизованого врахування ризику відмов у задачах наведення, нова система ударостійкості та віброзахисту та інш. Наукову новизну висунутої роботи підтверджено 17 патентами на винаходи. З тематики роботи захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій. З тематики роботи опубліковано7 монографій, 9 підручників, 285 публікацій у наукових фахових виданнях, 65 міжнароних публікацій.
Результати експлуатації представлених у роботі розробок у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги нового приладового стабілізатора озброєння над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному планах. Точність КС у 2 рази вище, а вартість – у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Вважаю, що за визначний внесок у розвиток науки і техніки України робота (р.5 «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки») заслуговує присудження їй Державної премії України.

Петренко С.Ф., директор МНВП "Лілея", д.т.н., професор

Мале науково-виробничого підприємство «ЛІЛЕЯ» підтримує висування ПАТ “Науково-виробничий комплекс” “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” спільно з Національним технічним університетом України “КПІ” м. Київ, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» м. Київ роботи “ Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки” авторів Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р.
Робота виконана на високому науковому та інженерно-технічному рівні і вирішує ряд проблем, актуальних для народного господарства незалежної України. Представлена робота є визначним внеском у розвиток науки і техніки України і заслуговує присудження їй Державної премії України.

Царюк А.К., к.т.н.,зав.відділом ІЕЗ ім.Є,О,Патона

Робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» авторів Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В. - є надзвичайно актуальною.
Основні положення роботи опубліковано у монографіях; у фахових, міжнародних, науко метричних статтях авторів. Новизну отриманих результатів підтверджено патентами на винаходи.
Робота має суттєві переваги і відмінності від відомих: новий приладовий комплекс є більш точним (у 2 рази) з меншими габаритами , а собівартість у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Наукова новизна роботи є значною: створено новий гіростабілізатор, нову систему вібро-ударо захисту та інш. Підтверджено доцільність використання нової системи ударо- віброзахисту, нового комплексу стабілізатора (КС) озброєння ЛБТ.
За показниками створений КС є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського КС у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.
Вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

О.А. ДАШКОВСЬКИЙ

Досягнуті авторами результати роботи по створенню та впровадженню перших в Україні новітніх вітчизняних засобів приладових комплексів стабілізатора озброєння ЛБТ свідчать про високий науково – технічний потенціал України. Вважаємо, що представлена робота вирішує ряд проблем і задач державного значення, актуальних для народного господарства незалежної України і виконана на високому науковому та інженерно-технічному рівні.
За визначний внесок у розвиток науки і техніки України представлена робота заслуговує присудження їй Державної премії України.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"
к.т.н., член-корр. Академії інженерних наук України О.А. ДАШКОВСЬКИЙ

Володимир Петрович Маслов, д.т.н., проф.

З матеріалів роботи випливає, що за технічними характеристиками розроблений і впроваджений новий КС значно розширює бойові можливості ЛБТ за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, розширює можливості екіпажу з управління баштою, не вимагає перенаведення на ту ж ціль після пострілу. Забезпечує переваги компонентам і вузлам, які виготовляються в Україні, мінімізує закордонні поставки. За економічними характеристиками забезпечує відмову від закупівель дорогих зарубіжних систем; вартість вітчизняного зразка в 2,5 рази нижче зарубіжних аналогів; забезпечується високий коефіцієнт корисної дії системи, який дорівнює 67%, тоді як у інших відомих виробів цей показник дорівнює 23%. Високий науковий рівень розробки підтверджений науковими 285 публікаціями, з яких 7 монографій і 9 підручників, а також 17 патентів на винаходи. Захищено 6 докторських і 12 кандидатських дисертацій.
Можна зробити висновок про те, що представлена ​​робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» внесла суттєвий вклад в розвиток сучасної вітчизняної військової техніки і заслуговує присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки 2016 року

Голуб С.В., д.т.н., професор

Вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.
Робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки», виконана колективом авторів (Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.), є дуже актуальною, та має суттєві переваги і відмінності від відомих: новий приладовий комплекс є більш точним (у 2 рази) з меншими габаритами , а собівартість у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів. Основні положення роботи опубліковано у монографіях; у фахових, міжнародних, науко метричних статтях авторів. Новизну отриманих результатів підтверджено патентами на винаходи. Наукова новизна роботи є значною: створено новий гіростабілізатор, нову систему вібро – удоро захисту та інш. Підтверджено доцільність використання нової системи ударо – віброзахисту, нового комплексу стабілізатора (КС) озброєння ЛБТ. За показниками створений КС є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського КС у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.

Ларін В.Ю., д.т.н., професор

Ринок торгівлі озброєнням є дуже привабливим з точки зору отримання прибутків, тому перед країною гостро стоїть питання виходу та закріплення на цьому сегменті зовнішньої торгівлі. Але досягти цієї мети неможливо без створення сучасної конкурентоспроможної продукції.
Результати наукової роботи “Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки” авторів Малярова С.П., Цірука В.Г., Таланчука П.М., Безвесільної О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченка М.В направлені саме на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного озброєння.
По тактичним характеристикам розроблений авторами новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легких броньованих машин розширює бойові можливості бронетехніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшує можливості екіпажу по управлінню баштою, а також не вимагає перенаведення на ту ж ціль після пострілу
Авторами розроблено, досліджено та впроваджено нові компоненти, нові методи та засоби, нові технології. По своїм характеристикам стабілізатор краще закордонних зразків. А вартість стабілізатора у 3 рази нижче закордонних зразків.
Зважаючи на викладене вище, вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.
Ларін В.Ю., д.т.н., професор

Попов Михайло Олексійович

У представленій колективній роботі одержано результати, які мають важливе наукове та прикладне значення. Розроблено: новий спосіб підвищення точності комплексів стабілізації озброєння, новий метод автоматизованого врахування ризику відмов у задачах наведення, нова система ударостійкості та віброзахисту, що забезпечують захист комплексу стабілізації озброєння від впливу ударів та вібрацій у реальних бойових умовах. Всі розробки мають новизну, яка підтверджена багатьма патентами на винаходи.
Високий науковий рівень роботи підтверджується тим фактом, що з тематики роботи захищена низка докторських та кандидатських дисертацій. З тематики роботи також опубліковано7 монографій, 9 підручників, зроблено близько 300 як вітчизняних, так і міжнародних публікацій.
Результати експлуатації різних кліматичних та бойових умовах представлених у роботі розробок у показали явні переваги нового приладового стабілізатора озброєння над існуючими аналогами у тактико-технічному та економічному відношенні. Автори показують, що точність комплексу стабілізації озброєння у 2 рази вище, а вартість – у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує на присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кендзера О.В., к.ф.-м.н., чл.-кор. НАНУ

Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема підвищення боєготовності України, захисту військових та мирного населення. При цьому важливим є підвищення точності зброї, що можна досягнути використовуючи нові класи стабілізаторів. Розроблені стабілізатори дозволяють покращити точність, керованість та надійність процесів наведення і стабілізації боєприпасів у горизонтальній і вертикальній площинах. Це дозволяє розширити бойові можливості легкої бронетехніки. Новизна розробки підтверджується захистами докторських і кандидатських дисертацій, численними публікаціями як в Україні, так і за кордоном. Стабілізатори озброєння є конкурентоспроможними. Вони впроваджені в Україні і за кордоном. Технічні рішення захищені авторськими свідоцтвами і 17 патентами.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кошовий Микола ДмитровичГість

Сьогодні важливим є створення нових класів стабілізаторів, які дозволяють значно покращити точність, керованість, інтелектуальність та надійність процесів наведення та стабілізації озброєння рухомих об’єктів.
Авторами роботи розроблено сучасний стабілізатор, заснований на новому способі підвищення точності та забезпечує стабілізацію блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах. Це дозволило розширити бойові можливості легкої бронетехніки. Новизна розробки підтверджується захистами докторських і кандидатських дисертацій, численними публікаціями як в Україні, так і за кордоном. Комплекси стабілізаторів озброєння конкурентоспроможні, впроваджені в Україні, за кордоном, технічні рішення захищені авторськими свідоцтвами і 17 патентами.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки»заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри
авіаційних приладів та вимірювань
Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
докт. техн. наук, професор М.Д. Кошовий

Іванов Сергій Вікторович

Авторами роботи розроблено сучасний приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки, який заснований на використанні нових методів та засобів підвищення точності та забезпечує стабілізацію блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах. Це дозволило розширити бойові можливості легкої бронетехніки. Новизна розробки підтверджується захистами докторських і кандидатських дисертацій, численними публікаціями як в Україні, так і за кордоном. Комплекси стабілізаторів озброєння конкурентоспроможні, впроваджені в Україні, за кордоном, технічні рішення захищені авторськими свідоцтвами і 17 патентами.
Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема підвищення боєготовності України, захисту життів її синів та мирного населення. При цьому важливим є створення нових класів стабілізаторів, які дозволяють значно покращити точність, керованість, інтелектуальність процесів наведення та стабілізації озброєння рухомих об’єктів.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.
Завідувач науково-дослідного відділу НДІ телекомунікацій НТУУ «Київський політехнічний інститут», к.т.н., доцент., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ІВАНОВ Сергій Вікторович

Пальчевський Богдан Олексійович

Мета роботи «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» авторів Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.: створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ, - є надзвичайно актуальною.
Робота має суттєві переваги і відмінності від відомих: новий приладовий комплекс є більш точним (у 2 рази) з меншими габаритами , а собівартість у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Основні положення роботи опубліковано у монографіях; у фахових, міжнародних, науко метричних статтях авторів. Новизну отриманих результатів підтверджено патентами на винаходи.
За показниками створений КС є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського КС у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.
Наукова новизна роботи є значною: створено новий гіростабілізатор, нову систему вібро – удоро захисту та інш. Підтверджено доцільність використання нової системи ударо – віброзахисту, нового комплексу стабілізатора (КС) озброєння ЛБТ.
Вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Зав.кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету,
д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ Богдан Олексійович

Подчашинський Ю.О., д.т.н., професор

Удосконалення боєздатності Збройних Сил України вимагає створення нових приладових комплексів стабілізації озброєння легкої броньованої техніки та покращення їх характеристик, включаючи показники точності, швидкодії та максимальної мінімізації собівартості апаратури.

Тому поставлена та вирішена колективом авторів (Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В) у роботі «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» науково технічна проблема надзвичайно актуальна. Особлива актуальність представленої роботи підтвердилась у ході реального впровадження досягнутих у ній результатів, які суттєво підвищили боєздатність Збройних Сил України, що є вкрай важливим в умовах ведення АТО.

Новизна результатів роботи є значною. Слід відзначити розроблені: принципово новий спосіб підвищення точності комплексів стабілізації озброєння, новий метод автоматизованого врахування ризику відмов у задачах наведення, нову систему ударостійкості та віброзахисту, які забезпечують захист комплексу стабілізації озброєння від впливу ударів та вібрацій у реальних бойових умовах. Новизну результатів підтверджено патентами на винаходи України та закордонними.

Цінними практичними результатами є розроблені авторами оригінальні технологічні пристрої для проведення випробування блоків та стабілізаторів озброєння у цілому.

Результати експлуатації представлених у роботі розробок у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги нового приладового стабілізатора озброєння над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному планах. Точність КС у 2 рази вище, а вартість – у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.

Наукову новизну висунутої роботи підтверджено у 6 докторських та 12 кандидатських дисертаціях, а також у великій кількості апробованих в Україні та за кордоном наукових публікаціях (7 монографій, 9 підручників; 285 публікацій у наукових фахових виданнях) та доповідях на міжнародних наукових конференціях.

Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Грабар І.Г., д.т.н.,професор

Збройні Сили України надзвичайно потребують створення нових приладових комплексів стабілізації озброєння легкої броньованої техніки та покращення їх характеристик, включаючи показники точності, швидкодії та максимальної мінімізації собівартості апаратури.
Поставлена та вирішена колективом авторів (Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В) у роботі «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» науково технічна проблема надзвичайно актуальна. Особлива актуальність представленої роботи підтвердилась у ході реального впровадження досягнутих у ній результатів, які суттєво підвищили боєздатність Збройних Сил України, що є вкрай важливим в умовах ведення АТО.
Цінними практичними результатами роботи є розроблені авторами оригінальні технологічні пристрої для проведення випробування блоків та стабілізаторів озброєння у цілому.
Новизна результатів роботи є значною: це розроблені: принципово новий спосіб підвищення точності комплексів стабілізації озброєння, новий метод автоматизованого врахування ризику відмов у задачах наведення, нову систему ударостійкості та віброзахисту, - які забезпечують захист комплексу стабілізації озброєння від впливу ударів та вібрацій у реальних бойових умовах. Новизну результатів підтверджено патентами на винаходи України та закордонними.
Результати експлуатації представлених у роботі розробок у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги нового приладового стабілізатора озброєння над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному планах. Точність КС у 2 рази вище, а вартість – у 2,5 рази менше, ніж у відомих стабілізаторів.
Наукову новизну висунутої роботи підтверджено у 6 докторських та 12 кандидатських дисертаціях, а також у великій кількості апробованих в Україні та за кордоном наукових публікаціях (7 монографій, 9 підручників; 285 публікацій у наукових фахових виданнях) та доповідях на міжнародних наукових конференціях.
Вважаю, що висунута авторами робота «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки» заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.