Офіційний веб сайт

Підручник "Педіатрія"

р6

Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

Автори: д.м.н. Крючко Т.О., д.м.н. Абатуров О.Є., к.м.н. Кушнерева Т.В., к.м.н. Агафонова О.О., к.м.н. Несіна І.М., к.м.н. Герасименко О.М.

Педіатрія: - Київ: ВСВ "Медицина", 2015. – 208 с.

Загальний тираж підручника складає 1600 примірників.

Метою створення підручника було підвищення рівня професійної підготовки з педіатрії студентів-стоматологів за рахунок системності та компактності викладення сучасних уявлень про розвиток дитини, а також про найбільш поширену інфекційну та соматичну патологію дитячого віку.

У підручнику детально розглядаються питання педіатрії, що є базовими для лікаря-стоматолога; викладено сучасні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку, а також фізіології і патології дітей раннього віку. Важливим є представлення клініки та алгоритмів надання допомоги при невідкладних станах, що можуть виникнути під час надання стоматологічної допомоги дітям.  

Перевагою  підручника є викладення питань пропедевтичної педіатрії, що дає змогу лікарю-стоматологу опанувати питання діагностики та лікування основних захворювань дитячого віку, враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дитини. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами, відрізняється оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладеного, наочною ілюстрацією, високим поліграфічним рівнем видання. Це дозволяє за достатньо короткий час навчання засвоїти об'ємний і складний матеріал дисципліни.

Коментарі

Yaltahelp

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

Гість

Олена, лікар-стоматолог, Дніпро
Хоча закінчила навчання досить давно, періодично оновлюю свої знання не тільки з педіатрії.
Вважаю, що на теперішній час цей підручник є найбільш вдалим для вивчення педіатрії та для оновлення знань з цього предмету. Дякую авторам.

Марина

Підручник дуже сподобався, містить багато цінної інформації. Саме те , що потрібно студентам-стоматологам. Рекомендую.

Дмитрий, студент-стоматолог

Великолепная книга!

Анна, студент-стоматолог

Очень хорошая книга. Все изложено кратко и лаконично. В минимальном объёме максимальное количество информации. Всем рекомендую.

Валентин

В данном учебнике изложены все необходимые для систематизированного и структурированного изучения материалы. Информация подаётся простым для восприятия языком, большое количество таблиц и схем упрощает процесс обучения. Особенно стоит отметить алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи. Огромная благодарность авторам за проделанный труд, изучать предмет по современному учебнику одно удовольствие!

Анастасия - студент стомат ф-та

Вся информация изложена доступно , понятно . В учебнике нет ничего лишнего, вся информация имеет структуру , что очень облегчает изучение предмета . Учебник содержит необходимую базу для студентов стоматологов.
Рекомендую .

Вадим, студент-стоматолог

Хороший учебник, содержит много полезной информации.

Максим,студент стоматолог

Содержательный и полезный учебник.Рекомендую!

Юлія

Підручник відповідає учбовому плану,матеріал зрозумілий і доступний до сприйняття. Рекомендую

Настя

Очень информативно и доступно изложен материал. Спасибо за такую ценную книгу.

Виктория, студент стоматолог

Учебник очень хороший, содержательный, много полезной информации!! Спасибо авторам

Анастасия -студент стоматолог

Очень хороший учебник .Нарисан доступно и кратко ,при это изложена вся информация .Рекомендую.

Владислав. Студент-стоматолог

Спасибо авторам, качественный учебник, есть вся необходимая информация. Для студентов то, что нужно.

Алена

Очень хороший и содержательй учебник!!
Всё понятно и доступно.
Спасибо авторам.

Дарья,студент-стоматолог

Дуже хороша книга,викладена інформація на даний момент є актульною, спямованою саме на студентів-стоматологів.

Надежда, студент-стоматолог

Хороший учебник,локанично и понятно написан.

Наташа, студент стоматолог

Отличная книга , рекомендую

Валентина, студент стоматолог

Очень понравилась книга, рекомендую.

Професор Няньковський С.Л., кафедра педіатрії №1 ЛНМУ

Національний підручник "Педіатрія" під редакцією проф. Крючко Т.А., Абатурова О.Е. і ін. відповідає актуальним потребам сьогодення, викладено українською мовою, доступно, у логічній послідовності з використанням алюстрацій. Він повністю відповідає встановленим до підручників та навчальних посібників вимогам, стиль викладу – науковий (науково-навчальний підстиль), ознаками якого є понятійність, предметність, об'єктивність, логічна послідовність викладу, узагальненість, точність, лаконічність. У ньому широко використовуються фахові терміни, що стосуються медицини та педіатрії. Ретельно підібраний матеріал до самопідготовки з контрольними тестами, ситуаційними задачами. Навчальний посібник «Педіатрія» призначено для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, але він також буде корисний студентам інших факультетів, викладачам, практикуючим лікарям та лікарям-інтернам за спеціальністю "стоматологія". Вважаю цей підручник сучасним, якісним та фундаментальним виданням, який заслуговує найвищої оцінки, а його автори достойні присудження нагороди - Державної Премії України.

Мокія-Сербіна С.О., професор кафедри педіатрії, сімейної мед

Підручник «Педіатрія» за редакцією проф. Крючко Т.О., проф. Абатурова О.Є. написаний для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації у відповідності до нормативів, з дотриманням принципів науковості, системності, послідовності у вивченні навчального матеріалу. Підручник містить матеріали профілактичної педіатрії, що представляє велике практичне значення в сучасних умовах функціонування медицини в Україні. Заслуга авторів полягає в тому, що вони підійшли до даної проблеми з точки зору лікаря-стоматолога. В підручнику представлена інформація про найбільш часту комор бідну патологію, яка зустрічається у стоматологічно хворих дітей (захворювання респіраторного тракту, травної та сечової системи, ВІЛ-інфекція). Наявність схем та таблиць, тестів для самоконтролю сприятимуть успішному набуттю практичних навичок та умінь. Матеріали підручника викладені доступною мовою, послідовно, стисло та грамотно, повністю відповідають навчальній програмі з педіатрії для студентів, які навчаються за фахом «Стоматологія». Вважаю, що підручник заслуговує найвищої оцінки, а його автори достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Білоокий В. В., декан стоматологічного факультету БДМУ

Авторам підручника вдалося подати роботу, яка в повній мірі відповідає світовим вимогам до сучасної навчальної літератури та програмі з педіатрії для студентів стоматологічного факультету. Підручник містить основи етіологогії, патогенезу, клініки, діагностики і профілактики захворювань дитячого віку, а також анатомо-фізіологічні особливості дітей, методики обстеження, питання вигодовування, харчування, вакцинопрфілактики в дитячому віці. Виклад матеріалу логічний, легко доступний для сприйняття. Автори заслуговують присудження державної премії України в галузі науки та техніки.

Черней Н.Я., асп. каф. педіатрії та медичної генетики, БДМУ

Підручник "Дитячі хвороби" для студентів стоматологічних факультетів, за редакцією проф. Крючко Т.О., Абатурова О.Е. та ін. є необхідним для навчального процесу. У представлених матеріалах освітлені основні нозологічні форми дитячого віку з метою покращення якості лікувальної роботи лікаря-стоматолога. Окрім того, приділена належна увага невідкладним станам, є алгоритми надання екстренної допомоги в таких випадках. Навчальний матеріал викладено ґрунтовно та згідно з сучасними світовими даними. Вважаю, що проведена робота колективу авторів є достойною найвищої оцінки та присвоєння високого звання лауреата Державної премії.

Професор Пипа Лариса Володимирівна, зав. кафедри педіатрії а

Підручник "Педіатрія" за редакцією проф. Крючко Т.А., проф. Абатурова О.Є. для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації є фундаментальною працею, в якому у лаконічній формі відображено саму сучасну інформацію з питань педіатрії та дитячої інфектології, включаючи пропедевтику і диспансеризацію за хворими дітьми. Національний підручник «Педіатрія» повністю відповідає критеріям, визначеним у Порядку висунення Міністерством освіти і науки України підручників на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, а автори без сумніву заслуговують на присудження державної премії України в галузі науки та техніки.

Ленченко А.В., к.мед.н.,асистент кафедри дитячих хвороб УжНУ

Національний підручник "Педіатрія", що виданий під редакцією проф. Крючко Т.А., Абатурова О.Е. і ін., на сьогоднішній день є вкрай необхідним і відповідає всім міжнародним вимогам до підручників. Підручник містить сучасну інформацію з найважливіших питань педіатрії. Висвітлено основні положення пропедевтичної педіатрії, сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку, а також алгоритм надання невідкланої допомоги дітям при станах, що можуть виникати під час проведення стоматологічних маніпуляцій. Лаконічно, чітко і логічно викладений матеріал дозволяє швидко засвоїти базові питання педіатрії та повністю відповідає навчальній програмі з педіатрії для студентів, які навчаються за фахом "Стоматологія". Підручник стане в нагоді не тільки майбутнім стоматологам, а й студентам інших факультетів, лікарям-інтернам і практикуючим лікарям. Безумовно, авторський колектив підручника заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дробова Н. М., асп. кафедри пропедевтики педіатрії №2, ХНМУ

Дуже змістовний підручник, який стане в нагоді як для студента, так і для викладача.

Знаменська Т.К., ДУ "ІПАГ НАМНУ", професор

Національний підручник "Педіатрія" під редакцією проф. Крючко Т.А., Абатурова О.Е. і ін. викладено українською мовою, доступно, у логічній послідовності з використанням рисунків, ілюстрацій, схем і алгоритмів. Він повністю відповідає встановленим до підручників та навчальних посібників вимогам, стиль викладу – науковий (науково-навчальний підстиль), ознаками якого є понятійність, предметність, об'єктивність, логічна послідовність викладу, узагальненість, точність, лаконічність. У ньому широко використовуються фахові терміни, що стосуються медицини та педіатрії. Ретельно підібраний матеріал до самопідготовки з контрольними тестами, ситуаційними задачами. Навчальний посібник «Педіатрія» призначено для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, але він також буде корисний студентам інших факультетів, викладачам, практикуючим лікарям та лікарям-інтернам за спеціальністю "стоматологія". Вважаю підручник сучасним, якісним та фундаментальним виданням, він заслуговує найвищої оцінки, а його автори достойні присудження нагороди - Державної Премії України.

Доц. Марченко Т.З., каф. пед. і неон. ФПДО Львівського НМУ

На сьогоднішній день Україна отримала унікальний підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів - національний підручник "Педіатрія" за ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є. Абатурова . За своєю структурою, наявністю ілюстрацій, малюнків із систематизацією педіатрії, передбаченому розділу самоперевірки засвоєних знань і вмінь, цей підручник значно підвищить якість підготовки стоматологів з педіатрії. Враховуючи мінімальну кількість годин на цю спеціальність, даний підручник дозволить студенту за короткий час засвоїти знання з різних розділів педіатрії. Не секрет, що педіатричні знання надзвичайно необхідні для стоматолога, адже ряд стоматологічних проблем є одним з проявів загальнопедіатричних проблем, тому, маючи педіатричні знання, покращиться і стоматологічна допомога дитячому населенню, і зв'язок стоматолога з педіатром для вирішення проблем здоров'я нашого молодого покоління.
Автори підручника "Педіатрія" за ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є. Абатурова заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.Личковська - зав.каф.проп.педіатрії ЛНМУ ім. Д.Галицького

Підручник "Педіатрія" за редакцією проф. Крючко Т.А., проф. Абатурова О.Є. для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації вигідно вирізняється винятково добре структурованим матеріалом, лаконічним та логічним викладом матеріалу, що значно полегшує засвоєння матеріалу студентами. Велика кількість схем, таблиць, алгоритмів добре сприймається студентами. Підручник заслуговує найвищої оцінки, а його автори достойні нагороди - Державної Премії України.

Професор Беш Леся Василівна, зав. кафедри педіатрії №2 ЛНМУ

Авторському колективу підручника вдалося створити зразкове видання, яке в досить стислій формі висвітлює весь обсяг педіатричних проблем, починаючи з пропедевтики та профілактики і закінчуючи лікуванням та диспансерним спостереженням за хворими дітьми. Підручник містить систематизовану найсучаснішу інформацію не лише про найпоширеніші соматичні, але й про інфекційні хвороби у дітей і є базовим джерелом формування знань про педіатричну науку у студента-стоматолога.
Національний підручник «Педіатрія» представляє собою фундаментальну працю, яка відповідає потребам студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів та практикуючих стоматологів і повністю відповідає критеріям, визначеним у Порядку висунення Міністерством освіти і науки України підручників на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.