Офіційний веб сайт

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)

р7

Представлено Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Автори: д.м.н. Фліс П.С., к.м.н. Леоненко Г.П., к.м.н. Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.

Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations: - К.: ВСВ "Медицина", 2015. - 176 с.

 Загальний тираж підручника складає 850 примірників.

Метою створення підручника  була необхідність детального висвітлення, узагальнення та структуризації інформації про аномалії та деформації зубощелепного апарату.

Питання інтеграції системи медичної освіти держави до європейських стандартів має досить високу актуальність. В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця впроваджена англомовна форма навчання, а іноземні громадяни після завершення університетів України отримують диплом міжнародного зразка.

При підготовці підручника автори спирались на сучасну типову навчальну програму вищих медичних навчальних закладів України для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр"стоматологічних факультетів.

 У підручнику висвітлюються питання етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій та деформацій, представлені власні конструкції ортодонтичних пристроїв та авторські модифікації вже існуючих. Текст підручника супроводжується ілюстраціями. Для перевірки рівня засвоєння знань після кожного розділу наведено тести, запитання й ситуаційні задачі.

 Практична значимість полягає не тільки в навчально-методичному аспекті цього видання, а і у можливості поділитися власними напрацюваннями та здобутками у методах діагностики та лікування з іноземними колегами з метою взаємообміну досвідом у вирішенні актуальних проблем ортодонтії в рамках інтеграції літературного інформаційного простору з європейськими закладами вищої освіти.

Коментарі

Фасхутдинова И.В. врач-стоматолог

Вважаю підручник доцільним та необхідним для підготовки майбутніх і діючих лікарів-стоматологів відповідно до сучасних стандартів . Важливо й те,що підручник видано англійською, адже це забезпечує можливість надавати іноземним студентам знання відповідного рівня, не поступаючись кращим світовим медичним ВУЗам.

Грибан А.М.

В предлагаемом врачам – стоматологам - ортодонтам, студентам и преподавателям стоматологических факультетов учебнике "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" изложены основные понятия и термины, отсутствующие в отечественной и широко употребляемые в современной мировой литературе по ортодонтии, даны современные методы исследования и лечения зубочелюстных аноманий. Поддерживаю профессора Флиса П.С. и коллектив авторов в присвоении Государственной премии Украины. Грыбан Александр Михайлович, доцент кафедры ортопедической стоматологии НМУ им. А.А. Богомольца

Грибан Олександр Михайлович

В предлагаемом врачам – стоматологам - ортодонтам, студентам и преподавателям стоматологических факультетов учебнике изложены основные понятия и термины, отсутствующие в отечественной и широко употребляемые в современной мировой литературе по ортодонтии, даны современные методы исследования и лечения зубочелюстных аномалий.

Лук'янчук І.В. ,лікар вищої категорії м . Київ

Щиро дякую,авторам підручника за чудову роботу,яка на разі всім стане корисною.

Гість

Я студентка медичного університету. Вивчивши підручник з ортодонтії я для себе винесла багато цікавої інформації. Матеріал доступно викладений і чудово сприймається
Дуже дякую за чудову книгу
Та турботу за майбутнім поколінням стоматологів ❤️

Федорова О.В.каф.орт.стом та ортодонтії пвнз КМУ

The textbook «Orthodontics Dentognathic Anomalies and Deformations» edited by P.S. Flis was prepared according to the modern standard curriculum of Ukraine`s medical educational institution of higher education.
It should be noted the form and methodology of the presentation of the material.
The textbook contains a significant number of qualitative illustrations: photo,charts and depictions.
To better understand and verify the assimilation of the material after each section there is an assignment.
I think the textbook is useful not only for foreign students studying in dentistry and it helps to enrich and improve the knowledge of domestic students, interns, postgraduate students and practicing doctors.
The collective of authors is worthy of the award.

Дехтяренко Михайло

Дуже корисна та наповнена важливою інформацією книга, як для ортодонтів, так і для суміжних фахівців, висвітлені сучасні підходи та методи лікування різних ортодонтичних патологій, книга написана англійською, що підкреслює те, що нарешті українська школа ортодонтії визнана світовою спільнотою, тому я вважаю що її автори гідні державної премії.

Волошина Вікторія Леонідівна,асистент кафедри,КМУ

Щиро вдячна колективу авторів підручника"Orthodontics.Dentognathic Anomalies and Deformations" за чудову книгу з ортодонтії!
Матеріал викладено доступною мовою,читається легко.Одразу можно перевірити ступінь засвоєння,відповідаючи на тестові завдання,що дуже зручно.
Вважаю,що необхідність видання підручника саме англійською мовою,назріла вже давно.До нашої країни приїздить багато іноземних студентів,яким потрібна сучасна,багатоілюстрована література для вивчення науки ортодонтії,яка динамічно розвивається.
Рівень цього посібника дуже високий,він не поступається підручникам для найкращих європейських університетів.Науковій спільноті,лікарям-ортодонтам інших країн буде цікаво та корисно прочитати про здобутки вітчизняної школи ортодонтії.Багато апаратів,що до сьогоднішнього часу використовується лікарями,зконструйовані саме нашими вченими.
Інтеграція української медицини до медичної галузі Європи неможлива без такої літератури.
Наукова праця колективу цілком заслуженно може претендувати на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Петрусь Вікторія Василівна

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса
підготовлений відповідно до нової програми викладання ортодонтії у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Представлені нове визначення ортодонтії як науки, методи дослідження, класифікації, етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, методи лікування і профілактика стійких аномалій і деформацій зубощелепного апарату.
Підручник стане у нагоді студентам англомовної форми навчання, лікарям-інтернам, практикуючим лікарям.
Бажаю авторському колективу присвоєння звання лауреата Державної премії за гідне наукове видання.

Германчук Сергій к. мед. н. доцент

Підручник “Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)" для студентів стоматологічних факультетів, за редакцією проф. П.С. Фліса є надзвичайно актуальним, доступним для вивчення та розумiння ортодонтії студентами. Навчальний матеріал викладено ґрунтовно та згідно з сучасними світовими даними. Книга дуже актуальна не лише для майбутніх спеціалістів, а й для практикуючих лікарів.

Махницький Денис Миколайович

Махницький Денис Миколайович, к.мед.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ "Київський медичний університет".
"Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса перший підручник з ортодонтії, в якому висвітлені питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, методів лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій та деформацій англійською мовою, який адаптований до учбової програми медичних закладів нашої країни. В ньому представлені сучасні авторські конструкції ортодонтичних апаратів та модифікації вже існуючих, що допомагає вчитися та засвоювати матеріал іноземним студентам з інших країн.
Весь матеріал викладений в доступній формі, з наведенням ілюстрацій та схем. Це дуже подобається не тільки студентам, а і викладачам.
Безумовно, авторський колектив повинен бути визнаний державною премією!

Мельник Ірина Василівна, к.мед.н, асистент кафедри КМУ

Висловлюю свою підтримку і подяку авторському колективу цього чудового підручника. Викладений матеріал дуже сподобався і допомагає в роботі. Теми аномалій та деформацій зубо-щелепного аппарату висвітлені на сучасному рівні. Важливим є надання можливості англомовним студентам вільного доступу до основних базових ортодонтичних знань та перевірки сприйняття поданого текстового матеріалу шляхом тестового опитування та вирішення ситуаційних завдань. Розглядаються методики лікування з використанням різноманітних авторських конструкцій ортодонтичних аппаратів. Підручник може бути корисним як для студентів, так і для практикуючих лікарів-ортодонтів. Вважаю, що П.С.Фліс та колектив авторів гідні бути нагородженими Державною премією Украіни з галузі науки і техніки.

Саранчук Олеся Володимирівна, к.мед.н., доцент

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса відзначається широким та детальним висвітленням сучасних поглядів на питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, профілактики та прогресивних методів лікування зубощелепних аномалій та деформацій. У підручнику в достатній кількості представлені рисунки, схеми та фотографії для візуалізації, кращого сприйняття та легкого засвоєння матеріалу. Для можливості перевірки рівня засвоєння знань після кожного розділу наведено тести, запитання та ситуаційні задачі Слід відмітити актуальність представленої роботи в контексті інтеграції України до Європейського наукового світу. Підручник стане вичерпним джерелом інформації не лише для іноземних студентів стоматологічних факультетів, але й для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та практикуючих лікарів.
Вважаю, автори заслуговують на присудження звання лауреатів Державної премії України у галузі науки та техніки.

Любарець Світлана Федорівна

Любарець Світлана Федорівна, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О. О. Богомольця
На сьогодні рівень викладання в закладах вищої освіти в Україні відповідає європейському рівню і, відповідно, зростає частка студентів, які бажають навчатися англійською мовою. Підручник колективу авторів "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації) за редакцією професора П. С. Фліса, написаний англійською мовою, на сучасному рівні висвітлює особливості етіології, діагностики, клініки та ортодонтичного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями. Він стане у нагоді не тільки студентам і інтернам, а й лікарям-ортодонтам. Авторський колектив зазначеного підручника заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.

Палійчук Іван Васильович, Заслужений винахідник України

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса виданий на сучасному світовому рівні, оптимальний за об’ємом, супроводжується якісною ілюстрацією з демонстрацією власних конструкцій ортодонтичних апаратів та удосконалених існуючих, що сприяє легкому сприйняттю і засвоєнню матеріалу як для студентів, так і для практикуючих лікарів-стоматологів. Авторський колектив гідний присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Марія Розумна, студентка НМУ імені О.О. Богомольця

Дуже корисний підручник. Нічого зайвого, лише чудове поєднання необхідної інформації з ілюстраціями до кожного розділу для студентів та лікарів стоматологів.
Сподобалося, що в книзі приділено значну увагу лікуванню зубо-щелепних аномалій та деформацій. Великий плюс, що видання англомовне, сьогодні це дуже актуально. Дякую авторам за чудову роботу!

Jamila Edoub, Dentist

An excellent book for general practitioners and orthodontists. Thank you very much!

Нестеренко О.М.к.мед.н.Кафедра ортодонтії ВДНЗУ "УМСА"

Теми, що висвітлені у даному підручнику,є актуальними як для практикуючого лікаря ортодонта так і для студентства. Особливо це стосується адаптації міжнародних сучасних протоколів надання допомоги до наших реалій. Вважаю, що підручник зацікавить не лише ортодонтів але і щелепно-лицевих хірургів.
Висловлюю підтримку авторам, та сподіваюсь на визнання підручника.

Зіновій Ожоган, професор, Івано-Франківський національний му

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса на даний момент є сучасною навчальною основною літературою для забезпечення навчання студентів з спеціальності "Ортодонтія". Зважаючи на високу поширеність зубо-щелепних аномалій та високу потребу в ортодонтичному лікуванні дітей і дорослих даний підручник є необхідним і для лікарів-ортодонтів. Виданий на сучасному світовому рівні, відповідає всім критеріям, ілюстрований, корисний для стоматологічної спільноти України та світу. Вітаю автора з прекрасним виданням!

Ковтун Тетяна Олександрівна - стоматолог

Дуже вчасний підручник! Мені, як лікарю з багаторічним стажем, надзвичайно важливо було мати таку вичерпну та сучасну інформацію. Мова, якою написаний підручник, спонукає до самовдосконалення! ВВажаю, що авторський колектив гідний нагороди.

Єфименко Владислав Петрович

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" за редакцією проф. П.С. Фліса та колективу кафедри є важливою подією медичної освіти в нашій країні, особливо в світлі інтеграції її європейських стандартів. Те, що він створений англійською мовою ще більш розширює горизонти та можливості його користування не лише в Україні, а й за кордоном, тим пача, що сьогодні в нашому університеті займаються студенти з багатьох країн світу, для якиз англійська мова є об'єднуючою. Актуальність тематики підручника не підлягає сумніву, адже практично щодня ми бачимо та разом з нашими колегами-ортодонтами лікуємо дітей з різного роду аномаліями зубо-щелепної системи. Підручник відповідає навчальній програмі вищих медичних навчальних закладів України, має велике науково-практичне значення, містить яскравий ілюстративний матеріал підкріплений багаторічним власним досвідом роботи, що дає можливість поділитись з ним не лише з відчизняними професіоналами, а й з іноземними колегами. Впевнений, що така фундаментальна робота буде відмічена науковою спільнотою нашої країни, а авторський колектив гідний присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чехова Ірина, доц. кафедри дит.хір.стоматології НМУ

Актуальність підручника не являє сумнівів.Доступний як студентам, так і лікарям-практикам. Містить вичерпну інформацію щодо клінічних особливостей, діагностики та сучасних методів лікування. Текст читається та сприймається легко, матеріал гарно систематизований та ілюстрований. Вважаю, що авторський колектив гідний присвоєжння Державної премії України в галузі науки і техніки!

Шафета Олег, дитячий хірург-стоматолог

Підручник є актуальний в практичному і теоретичному аспекті не тільки ортодонтам, а і дитячим хірургам-стоматологам враховуючи постійний зв'язок хірург-ортодонт. Матеріал зрозумілий, змістовний і систематизований.
Вважаю, що авторський колектив гідний присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Галаган Крістіна, студентка 5 курсу, НМУ ім.О.О.Богомольця

Це дійсно фундаментальна праця, книга - унікальний практичний путівник не тільки для ортодонтів, а й стоматологів загального профілю, студентів стоматологічних факультетів.

Починок Ю.В., генеральний директор ТОВ ЮТІС

Доволі цікавий підручник. Мені, як приватному підприємцю приємно, що в Україні почали видавати подібні підручники. Українські студенти можуть не тільки оволодіти сучасними знаннями з медицини, а також підняти рівень англійської мови. Бажаю успіхів та натхнення авторам. Вони гідні високої відзники!

Данюк Руслана, 5 курс, НМУ їм. О.О. Богомольця

Чудова книга, яка висвітлює сучасні підходи та методи лікування. Достатньо інформативна як для лікарів так і студентів стоматологічних факультетів.

Бондар Вероніка, 5 курс, НМУ ім. О.О. Богомольця

Згідна з вищезазначеними коментарями. Дана книга у доступній, лаконічній формі розкриває основні аспекти лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій. Весь викладений текст супроводжується великою кількістю ілюстрацій. На мою думку дана книга дуже допоможе студентам в навчанні та стоматологам в їх практичній діяльності. Хочу подякувати авторам підручнику за їхню працю.

Паламарчук Олеся, 5 курс, НМУ ім. О.О.Богомольця

Дуже корисний підручник. Інформація викладена доступно, всі ключові моменти данної спеціальності зрозуміло написані. Велика кількість ілюстрації, які актуальні на даний час. Дякую авторам за виконану роботу.

Нікітіна Катерина, 5 курс, НМУ ім. О.О. Богомольця

Чудовий підручник, як для студентів, так і для практикуючих лікарів-стоматологів. Сподобалось, що інформація викладена ґрунтовно і доступно, багато ілюстрацій. Раджу для підготовки до занять та іспитів. Великий плюс, що видання англомовне, сьогодні це дійсно важливо. Дякую авторам!

Копчак Андрій Володимирович, д.мед.наук, професор

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" гармонійно поєднує досвід і здобутки Київської ортодонтичної школи із сучасними міжнародними протоколами та останніми науковими досягненнями в діагностиці і лікуванні аномалій і деформацій щелеп та зубних рядів. Висловлюю підтримку даної роботи та бажаю авторам нових наукових і творчих звершень.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.