Офіційний веб сайт

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)

р7

Представлено Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Автори: д.м.н. Фліс П.С., к.м.н. Леоненко Г.П., к.м.н. Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.

Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations: - К.: ВСВ "Медицина", 2015. - 176 с.

 Загальний тираж підручника складає 850 примірників.

Метою створення підручника  була необхідність детального висвітлення, узагальнення та структуризації інформації про аномалії та деформації зубощелепного апарату.

Питання інтеграції системи медичної освіти держави до європейських стандартів має досить високу актуальність. В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця впроваджена англомовна форма навчання, а іноземні громадяни після завершення університетів України отримують диплом міжнародного зразка.

При підготовці підручника автори спирались на сучасну типову навчальну програму вищих медичних навчальних закладів України для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр"стоматологічних факультетів.

 У підручнику висвітлюються питання етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій та деформацій, представлені власні конструкції ортодонтичних пристроїв та авторські модифікації вже існуючих. Текст підручника супроводжується ілюстраціями. Для перевірки рівня засвоєння знань після кожного розділу наведено тести, запитання й ситуаційні задачі.

 Практична значимість полягає не тільки в навчально-методичному аспекті цього видання, а і у можливості поділитися власними напрацюваннями та здобутками у методах діагностики та лікування з іноземними колегами з метою взаємообміну досвідом у вирішенні актуальних проблем ортодонтії в рамках інтеграції літературного інформаційного простору з європейськими закладами вищої освіти.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Я Тахмина ,врач ортодонт в городе Баку . Меня с этим учебником познакомила Нармин. Книга очень хорошо структурирована, актуальна. Тем кто желает повысить знания в профессиональном английском, изучая ортодонтию советую этот учебник ! Баку,Азербайджан

Алиева Н.Э., аспирант НМУ им Богомольца.

Хочу выразить благодарность авторам ,которые вложили большой труд в учебник.
Познавательная, развивающая и актуальная в наше время книга.
Всем кто ещё не успел прочесть советую ,потому что авторы заслуживают государственную премию Украины !

Ковель А.А., зав.сектор. библиотеки НМУ

Книга очень хорошая, пользуется популярностью у студентов. Знаю Петра Семёновича давно. Он и авторский коллектив заслуживают Государственную премию.

Катерина, лікар-ортодонт, м.Київ

Підручник під редакцією професора Фліса П.С. найкращий підручник для англомовних студентів в Україні на даний час. Матеріал викладений структуровано і доступно для навчання.

Чухрай Н. Л. ЛНМУ імені Данила Галицького

Підручник "Orthodontics Dentognathic Anomalies and Dеformations"за редакцією професора Фліса П.С. є сучасним посібником для вивчення ортодонтії не лише для студентами вищих медичних закладів, так і для практикуючих лікарів з метою підвищення кваліфікації. Підручник розкриває питання клініки, діагностики та лікування зубів сучасними методами та відповідає програмі ортодонтії для вищих навчальних медичних закладів зі спеціальності 221 Стоматологія.
Вдало підібрані ілюстрації у вигляді рисунків, фотографій та таблиць полегшують сприйняття теоретичного матеріалу, а подані тестові завдання до кожного розділу допомагають студентам перевірити свої знання. Надзвичайно потрібним та актуальним даний підручник є для студентів з англомовною формою. На мою думку, авторський колектив заслуговує визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

доцент Чухрай Наталія Львівна

Підручник "Orthodontics Dentognathic Anomalies and Dеformations"за редакцією професора Фліса П.С. є сучасним посібником для вивчення ортодонтії не лише для студентами вищих медичних закладів, так і для практикуючих лікарів з метою підвищення кваліфікації. Підручник розкриває питання клініки, діагностики та лікування зубів сучасними методами та відповідає програмі ортодонтії для вищих навчальних медичних закладів зі спеціальності 221 Стоматологія.
Вдало підібрані ілюстрації у вигляді рисунків, фотографій та таблиць полегшують сприйняття теоретичного матеріалу, а подані тестові завдання до кожного розділу допомагають студентам перевірити свої знання. Надзвичайно потрібним та актуальним даний підручник є для студентів з англомовною формою. На мою думку, авторський колектив заслуговує визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голляк Анастасія, НМУ їм. О.О.Богомольця

Дуже сподобався підручник: описані принципи ортодонтичних апаратів. З цього підручника треба починати вивчення ортондонтіі , доступна для студентів основна термінологія. Підручник ілюстрований та доступно викладений матеріал, приділено велику увагу діагностиці та лікуванню. Вважаю даний матеріал є актуальним і може бути корисним для студентів. Дякую авторському колективу!

Лахтін Юрій, зав. кафедри стоматології Сумського ДУ

Змістовність підручника "Orthodontics.Dentognathic Anomalies and Deformations", написаного колективом вчених під керівництвом проф. Фліса П.С., сприяє набуттю фахових компетентностей майбутніх спеціалістів і дозволяє їм отримати задекларовані в проекті Стандарту програмні результати навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія. Виклад матеріалу доступний для англомовних читачів. Сигнальний екземпляр підручника користується популярністю в читальній залі бібліотеки університету. Вважаю, що автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хосам ельшанити

Очень понравился учебник: темы актуальные, хорошие иллюстрации

Учебник хорошо структурирован, достаточно илюстраций, много информации, которая подана в удобной форме. Прекрасный помощник иностранным студентам и желающим повысить знания в профессиональном английском, изучая ортодонтию.

Мороз Юлія

Сучасний підручник для студентів та лікарів як загальної практики стоматології, так і ортодонтів. Чітко та змістовно висвітлині актуальні теми сучасної ортодонтії. До того ж мова підручника - англійська - що відкриває можливості для вивчення дисципліни колегам із усього світу, а також дає можливість покращити фахові знання англійської мови вітчизняним студентам та лікарям - стоматологам. Вдячна авторам за їх кропітку працю!

Дорофєєва Світлана, лікар, ДУ " НІССХ ім.М.М. Амосова"

Хочу висловити велику вдячність авторам книги за їх працю, особливо в День ортодонта! Викладений в підручнику матеріал, цікавий, зрозумілий, якісно проілюстрований. В світі Евроінтеграції УкраЇни особливу актуальність відіграє мова викладання ( англійська), що дає підстави для ознайомлення та подальшого використання знань широкої аудіторії.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

професор Чулак Л.Д., кафедра загальної стоматології МГУОдеса

Підручник колективу авторів під керівництвом професора Фліса П.С. є сучасним, повним, актуальним керівництвом для вивчення ортодонтії як студентами медичних вузів, так практичними лікарями з метою підвищення кваліфікації. Підручник відповідає програмі ортодонтії для вищих навчальних медичних закладів зі спеціальності 221 Стоматологія.

Меркулова Поліна, студентка 5 курсу НМУ

Учебник хорошо структурирован, достаточно илюстраций, много информации, которая подана в удобной форме. Прекрасный помощник иностранным студентам и желающим повысить знания в профессиональном английском, изучая ортодонтию.

Леонід Черепов, науковий співробітник ДНУ"НПЦ ПКМ" ДУС

Актуальна робота, необхідна, в першу чергу, для студентів, аспірантів, фахівців стоматологічної галузі.

к.м.н.,доц.Кульгінський Є.А., каф.орт.стом та ортодонтії КМУ

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" представляє у скороченому, узагальненому, інтегрованому і концентрованому вигляді всі компоненти системи, відображення в основних методичних категоріях предмету «Ортодонтія».
Структура підручника включає в себе текст як головний компонент так і нетекстові допоміжні компоненти у вигляді фотографій і схем.
Систематичний виклад навчального матеріалу в підручнику здійснюється в єдності з методами пізнання. Підручник професора Фліса П.С. забезпечує цілісність наукових знань з предмета, систематизацію основних положень науки, органічний зв'язок теорії з практикою. Це є перший підручник, виданий з предмету «Ортодонтія» на англійській мові на території України. Рекомендую для використання іноземними студентами.

Омельчук М.А. НМУ імені О.О.Богомольця, доцент

Підручник пiд ред. проф. П.С.Флica "Orthodontics Dentognathic Anomalies and Dеformations" відповідає стандартам світової медичної освіти. Колектив авторів досить суттєво попрацював над проблемами вивчення ортодонтії та запропонував сучасні методи діагностики та лікування аномалій і деформацій дефектів зубів і зубних рядів.
Підручник забезпечить студентів, інтернів, лікарів-стоматологів знаннями, які значно вплинуть на якість лікування ортодонтичних хворих.
Навчання студентів на англійській мові популяризує вітчизняні стоматологічні та ортодонтичні досягнення в європейській та світовій медичній спільноті.
Рекомендую підручник «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations» за редакцією проф. Фліса П.С. до надання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шраменко Микола НМУ ім. О. О. Богомольця

Точно, лаконічно. Весь матеріал , який потребується для підготовки студентів аби стати кваліфікованими лікарями в своїй спеціалізації знаходиться тут

Орловская Ольга Викторовна, студентка 5 курса НМУ

Очень понравился учебник: темы актуальные, хорошие иллюстрации, отлично описаны принципы работы ортодонтических аппаратов. С этого пособия можно начинать изучение ортодонтии, дана вся основная терминология для углубленного изучения. Отлично подойдёт для системного повторения материала.
Спасибо авторам за прекрасное учебник.

К.мед.н., Ірха С.В., каф.орт.стом та ортодонтії КМУ

Tutorial "Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations "is a good guide for listeners, interns, orthodontists and specialists in other dental specialties.
The material is presented briefly, specifically. The tutorial is well illustrated and has advanced test tasks for each section.
Thank you to the author's team for their work!

к.м.н.,доц.Кульгінський Є.А., каф.орт.стом та ортодонтії КМУ

I completely agree!

Закалата Т.Р.

Пiдручник пiд ред. проф. П.С.Флica "Orthodontics Dentognathic Anomalies and Drformations" у повному обсязi вiдображає актуальну проблематику сучасної ортодонтiї та вказує на шляхи подолання iснуючих питань.
Актуальність проблеми підвищення якості ортодонтичної допомоги в Україні не підлягає сумніву. Для її поліпшення необхідна повноцінна підготовка кваліфікованих кадрів, які б володіли сучасними методиками лікування відповідно до світових стандартів. Для цього необхідне вивчення сучасних досягнень світової ортодонтії. Підручник написаний згідно вимог навчальної програми вищих медичних навчальних закладів VI рівня акредитації і призначений для студентів стоматологічного факультету. У підручнику лаконічно і зрозуміло подаються питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, профілактики і лікування аномалії окремих зубів, їх положення, а також патологічних прикусів в сагітальній, вертикальній та трансверзальній площинах. Матеріал ілюстровано великою кількістю рентгенограм, схем, малюнків та фотографій. Кольорові зображення ортодонтичних апаратів полегшують розуміння їх застосування.
Крім того, в підручнику після кожного розділу надаються тестові завдання для перевірки знань вивченого матеріалу.
Підручник містить в собі сучасну та актуальну інформацію щодо діагностики, профілактики та лікування зубощелепних аномалій і деформацій. В ньому висвітлені клінічні випадки з ілюстраціями та розкриваються в повному обсязі всі етапи лікування. Представлений матеріал на сьогодні є актуальним і інформативним, може бути корисним для студентів, інтернів, лікарів-ортодонтів та щелепно-лицьових хірургів.

Ходаковский Александр. Врач-стоматолог.

Прекрасный учебник, доступно, много иллюстраций. Горжусь однокурсником.

Коваленко В. В., д. мед. наук, доцент кафедри ЩЛХіС УВМА

Підручник «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations» - хороший посібник для слухачів, інтернів, лікарів-ортодонтів та фахівців інших стоматологічних спеціальностей. Матеріал викладено стисло, конкретно. Підручник добре ілюстрований та має сучасні тестові завдання за кожним розділом. Дякую авторському колективу за їх працю!

Моор Дэнис , НМУ им.Богомольца

Очень конструктивно и структурировано изложена информация в учебнике,что очень радует и способствует легкому и быстрому усваиванию материала. Безграничная благодарность авторам за такую возможность и помощь в обучении!

Бурлаков Павло НМУ ім.О.О.Богомольця

В підручнику «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations» є багато нової і актуальної інформації як і для студентів так і для практикуючих лікарів-ортодонтів , хотів би подякувати авторам , дуже сподобалась.

Хілько Мар’яна, НМУ ім. О.О.Богомольця

Підручник дуже інформативний! Ілюстрації та доступно викладений матеріал роблять підручний гідним уваги та нагород!

Ostrovska I.

This textbook is extremely relevant and useful for both students and professionals. It includes exellent illustrative and factual material with clear explanations which is a good learning experience.

Васильківська Нму О. О. Богомольця

Серед усіх підручників з ортодонтії, з якими мені доводилося працювати, на мій погляд є одним з найкращих! Дуже сподобалося, що в книзі приділено значну увагу діагностиці та лікуванні, що до речі, не так часто можна зустріти серед студентських підручників. Мені приємно, що викладений матеріал гідний здобути Державну премію!

Материнський Р.Г., викладач-методист

Колектив кафедри, очолюваної проф. Флісом П.С. веде велику дослідницьку,педагогічну та методичну діяльність, направлену на використання новітніх технологій в сучасній ортодонтії. Підтвердженням цьому є більш як 25 монографій та підручників написаних професором Флісом П.С.
Підручник "Orthodontics.Dentognathic Anomalies and Deformations" в доступній для англомовних читачів формі,розкриває найактуальніші питання клініки, діагностики та лікування зубів найсучаснішими методами. Тим самим цей підручник сприяє інтеграції української стоматології в світовий науково-педагогічний процес.

Дученко О.М.,провідний фахівец ПАТ

В світлі інтеграціі в Європейський науковий простір англомовний підручник, виданий в Україні, українськими фахівцями є досить важливим внеском в розвиток освіти.
Іноземні фахівці можуть ознайомитись з вітчизняним надбанням в сфері медицини.
Особливо слід підкреслити, що це перший в Україні підручник, написаний англійською мовою, а не переклад україномовного. На мою думку, авторський колектив заслуговує визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.