Офіційний веб сайт

Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам

м49

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: к.б.н. Паренюк О.Ю.

У роботі досліджено вплив радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. Новітні аналітичні методики дозволили отримати унікальні дані на полігоні зони відчуження Чорнобильської АЕС та зсередини саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Результати, отримані в роботі, є прикладом реалізації сучасної мульдисциплінарної стратегії вивчення екосистем від дослідження біорізноманіття з використанням як класичних, так і новітніх методик, до визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини.

Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено склад функціональних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів протягом вегетативного сезону в умовах впливу хронічного опромінення. Доведено позитивну кореляцію між питомою активністю радіоцезію і кількістю бактерій-амоніфікаторів (R=0,65).

Встановлено, що окремі мікроорганізми модифікують коефіцієнт накопичення Cs137 із субстрату в рослини. Певні штами мікроорганізмів стимулювали у 1,5 рази вище перехід радіонукліду, навпаки інші штами знижували накопичення у 1,3 разів. Ці властивості бактерій корисні для корекції ремедіації ґрунтів. Вперше проаналізовано біорізноманіття мікрофлори всередині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС а також визначено її функції, що дозволило побудувати гіпотезу щодо формування протоекосистеми.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 20 статей (10 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 8 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2 та 12 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.

Надіслати коментар

Коментарі

Кисельов Дмитро Олександрович, к.с-г.н.

Представлена робота є узагальненням результатів експериментальних досліджень, проведених на забруднених радіонуклідами територіях, використаний сучасний мультидисциплінарний підхід для вивчення особливостей екосистем та визначення ступення опосередкованого переходу радіонуклідів з грунту в рослину. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених
Кисельов Д.О.
кандидат сільськогосподарських наук, докторант Інституту садівництва НААН
Лаурет Премії Президента України для молодих вчених (2012)

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.