Офіційний веб сайт

Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору

р35

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., Першин М.О., к.т.н. Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

Авторами на основі теоретичних досліджень, експериментів та розробки засобів та методів енергоощадної системи електроживлення, надійного радіозв’язку та енергоефективного теплового режиму роботи електронних платформ обґрунтовані технології забезпечення довготривалого знаходження на орбітах Землі наносупутників “ПоліІТАН-1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat».

Створені наукові основи технології проектування,конструювання та виготовлення підсистем наносупутників“ПоліІТАН 1”та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat». Розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат, а також створені алгоритми побудови циклограм електроживлення, враховуючі енергоспоживання наносупутників одночасно на усіх відрізках часу їх знаходження на орбіті.

Запропоновано та впроваджено нові конструкційні матеріали – надлегкі, тепло- та радіаційно-захисні несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції космічного застосування, програмне забезпечення з енергоощадними алгоритмами та засоби контролю стану акумуляторних батарей та електронної платформи наносупутників. На орбіті Землі відпрацюванні вітчизняні підсистеми орієнтації та навігації з приймачем глобальних сигналів GPS\GLONASS з точністю знаходження по висоті до 3 м. В реальних умовах космосу підтверджені фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень плівкових нанокристалічних та монокристалічних пристроїв - фотоелектричних перетворювачів та датчиків кутових координат Сонця. Характеристики створених підсистем вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН 1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat» знаходяться на рівні світових аналогів, а деякі з них перевищують світові аналоги у даному класі. 

Кількість публікацій: 3 енциклопедії, навчальний посібник, 75 статей (6 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 48 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4 та 41 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 3 патенти України на винахід та патент США на винахід.

Надіслати коментар

Коментарі

Борис Атаманенко

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “PolyІТАN” для дослідження навколоземного простору» присвячена розробці та дослідженням українських наносупутників з довготривалим ресурсом знаходження на навколоземних орбітах для відпрацювання нових технологій та дослідження нижньої термосфери Землі.
Будучи першим для нашої країни наносупутником, “PolyІТАN-1” виконував роль тестової платформи, на якій було відпрацьовано всі основні його підсистеми в форматі CubeSat, а також продемонстровано надійність в експлуатації наноспутників України (майже 4 роки активності на сонячно-синхронній орбіті Землі на висоті 600 км).
У 2012 році стартував міжнародний проект QB50, в якому представником від України після відбору на конкурсі стала команда UA01 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» з наносупутником “PolyІТАN-2-SAU” формату CubeSat. Проект QB50 спрямований на одержання нових наукових та прикладних результатів при натурних вимірах параметрів нижньої термосфери Землі. Наносупутник “PolyІТАN-2-SAU” запущено 26 травня 2017 року з МКС та функціонує до теперішнього часу.
За результатами виконаних досліджень і розробок, на наносупутниках PolyІТАN створено та впроваджено електронні підсистеми, високоточний приймач GPS/GLONASS, датчик координат Сонця, сонячна батарея на сотопанельному каркасі для кубсатов, а також ПО для електронної платформи наносупутніка. Усі вони успішно пройшли апробацію в космосі.
З огляду на вищевказане, вважаю, що колектив авторів роботи «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАНОСУПУТНИКІВ “ПОЛІІТАН” ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТОРУ» заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Атаманенко Борис Анатолійович,
директор департаменту космічної політики та розвитку ДКА України,
канд. ф.-м. наук, ст. наук. співробітник, академік АТН,
почесний професор університету «Львівська політехніка»

Волох Костянтин

Підтримую цей дуже цікавий і перспективний проект - "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору", він безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки. Завдяки цьому проекту в Україні на базі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського утворилась альтернативна традиційній державній (ДКБ "Південне", Дніпро) науково-практична школа проектування і виготовлення супутників. Залучення до проекту молодих фахівців та їх плідна праця - найкращий приклад для інших відомих технічних вишів України на шляху до реальної участі в Загальнодержавній космічній програмі.
Костянтин Волох, перший заступник начальника НЦУВКЗ ДКА, Київ

Валерій Силенко

Достойний проект. А з погляду ефекту від викорастаних ресурсів - визначний. Команда співробітників що працювала має стати точкою кристалізації для більш потужної групи або навіть організації по проектуванню та виготовленню нано-супутників. Прикро, що такі видатні досягнення майже не висвітлюються в Українских масмедіа.

Валерій Силенко
Ph.D. in Physics
Ottawa, ON, Canada

Davide Masutti

PolyITAN-2 is one of 28 CubeSats deployed from the International Space Station and member of the QB50 project. The PolyITAN-2 team join the QB50 project in 2012, since then they have been continuously collaborating in an international environment achieving all the milestones. We are extremely happy to see that the PolyITAN-2 team was able to reach such a remarkable success, their CubeSat is indeed active and operational a year from deployment. We are proud to support the development of a new series of PolyITAN CubeSats in the long-term based on the successful technological level already demostrated.
I will you all the best!

Dr. Davide Masutti
QB50 Project Manager
Von Karman Institute for Fluid Dynamics
Chaussée de Waterloo, 72
B-1640 Rhode-Saint-Genése, Belgium

Валерій Верховський

Дуже цікавий та важливий для становлення української космічної галузі проект. Видатні науковці та фантасти-провидці минулого сторіччя прогнозували розвиток техніки шляхом мініатюризації. У даному разі виконання задач новими засобами дозволяє не лише зменшити витрати на запуск супутника, а й поступово змінити сам підхід до космічних досліджень. Як письменник-фантаст, котрий пише про Космос, я радий побачити втілення того, про що не так давно фантасти могли лише мріяти!
Вважаю, що творці проекту заслуговують на отримання Державної премії з науки і техніки.
Валерій Верховський, письменник.

Владимир Сазонов

Создание в Украине наноспутников PolyITAN-1 и PolyITAN-2 - очень инновационная идея, которая в будущем может принести большую пользу Украине, и в частности является значительным вкладом в науку. Кроме того, нанотехнлологии также как и исследование космоса в современном мире является одними из наиболее приоритетных научных отраслей и для любой страны, которая желает быть успешной и инновационной в технологическом отношении в рамках столь быстро меняющегося и развивающегося мира, это просто необходимо. Бесспорно, у Украины есть все предпосылки быть страной, которая уже делает и будет делать в дальнейшем еще более значительные успехи и важные открытия в научной сфере, и в частности в области космических исследований и в сфере нанотехнологий, и т.д. Как мне кажется, создание первых украинских наноспутников - существенный вклад в науку, который имеет не только всеукраинское значение, но также весомо и в значительно более широком масштабе.

Владимир Сазонов, dr. phil.
аналитик аналитического центра "EURUS" (информационные войны)
Тарту, Эстония

Євген Букет, головний редактор газети "Культура і життя"

Із захопленням спостерігаю за розвитком проекту "Поліітан" з часу запуску першого супутника. Розвиток космічних технологій - надзвичайно важлива і несправедливо обділена увагою держави галузь науки. Але дуже добре, що в нашій країні є ентузіасти, такі, як команда молодих науковців з КПІ, що створили два супутники типу CubeSat. Про їхню подвижницьку працю була стаття в газеті "Культура і життя" ще 2014 року.
На моє глибоке переконання, держава однозначно повинна стимулювати подібні проекти, адже в них - престиж України та її майбутнє. Вважаю авторів роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» гідними номінантами на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Дудник Олексій Володимирович

Невеликим колективом викладачів, студентів та фахівців Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського вперше в України розроблено, створено і випробувано сучасні високоінтегровані і високотехнологічні підсистеми електроживлення, орієнтації, навігації, терморегулювання та радіозв’язку для мініатюрних штучних супутників Землі, кожний з яких розміщується на долоні однієї руки. Вже вдруге за останні чверть століття саме з закладів Міністерства освіти і науки впроваджуються закінчені космічні вироби. Першою «ластівкою» був супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф, розробити й виготовити який наважився Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за підтримки Українського Науково-Технологічного Центру і колишнього Національного космічного агентства України. Але автори пропонованої роботи пішли ще далі - вперше в Україні створили комплекс стендів для проведення тепловакуумних випробувань мікро- та наносупутників та об’єктів космічної техніки вагою до 100 кг, що відповідають міжнародним стандартам ЕС55-70-02А, ЕС55-70-04А Європейської космічної агенції; виготовили апаратне забезпечення наземної радіостанції для управління наносупутником, прийому, дешифрування та збереження отриманої з наносупутника інформації, створивши таким чином завершену автономну наземно-космічну систему. Увесь перелічений авторами роботи комплекс піонерських робіт дозволить у найближчому майбутньому на базі наносупутників серії PolyITAN здійснювати дистанційне зондування Землі, екологічний моніторинг, вивчати динаміку радіаційних поясів Землі, сонячне рентгенівське випромінювання, здійснювати пошуки провісників землетрусів, тощо. Не менш важливим є соціальний аспект пропонованої роботи, а саме– залучення талановитих студентів і аспірантів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» до участі у розробках передових космічних технологій. Тривала робота двох перших наносупутників «PolyІТАN-1» і “PolyІТАN-2-SAU” у космосі надійно обґрунтовує доцільність присудження авторському колективу Державної Премії України у галузі науки і техніки 2018 року.

О.В. Дудник, доктор фізико-математичних наук
Головний конструктор приладу СТЕП-Ф
космічного апарату «КОРОНАС-ФОТОН»,
Лауреат премії Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій,
провідний науковий співробітник
Радіоастрономічного інституту НАН України

Василь Назаренко

Проведені авторами роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» наукові дослідження дозволили створити та удосконалити цілу низку сучасних технологій, що притаманні у світі тільки кільком розвинутим країнам. На зміну першим інтуїтивним уявленням про супутники, на основі даних робіт сформульвано значно глибше розуміння особливостей таких систем. Серед них, поряд із оригінальністю конструктивних рішень, новими є передача даних у нестійких каналах зв’язку, оптимізована система електроживлення, конструкції мініатюрних щілинних сенсорів кутових координат та багато іншого.
Важливим також є те, що в багатьох напрямках авторам вдалося пройти повний шлях від алгоритмів для розрахунку параметрів окремих модулів, від взаємодії між окремими модулями до створення реальних пристроїв, які вже кілька років бездоганно виконують свої функції на орбіті.
Загалом, можна зробити висновок, що представлені в цій роботі результати свідчать про наявність в Україні потужної високотехнологічної школи, пріорітетність результатів якої стала загальновідомою не тільки в межах України. Вважаю, що представлена робота та її автори цілком і повністю заслуговують на присудження Державної премії України.

Назаренко Василь Геннадійович
доктор фіз.-мат. наук, професор
Інститут фізики НАН України

Володимир Маслюк

Відомо, що космічна наука і техніка мають високий світовий пріоритет, а досягнуті в цій царині успіхи є свідченням рівня розвитку потенціалу країни. Представлений цикл досліджень «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» заявляє про безсумнівні здобутки по розробленню та впровадженню нової космічної техніки, отриманню результатів, які стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. В часи, коли в країні відбувається знищення науки та високих технологій, група молодих дослідників із КПІ ім. І. Сікорського зуміла відшукати та залучити всі ресурси, включаючи міжнародну кооперацію для успішної участі в програмі наносупутників «CubeSat». І заявити, що ми – найкращі! Мова йде не лише про 2-а супутники, що реально функціонують на орбіті з 2014 р, але й про автономну космічну систему НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по їх супроводу (управління, приймання/обробка інформації) на орбітах. Так народжуються вітчизняні Ілони Маски та успішні бізнеси, пов’язані із ними! Слід відзначити повне сприяння цьому проекту профільних організацій в Україні – від КБ Південного, до нашого Інституту, де була засвідчена висока радіаційна стійкість "Поліітан", див. презентацію. Висловлюю підтримку даної роботи, її автори заслуговують присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Володимир Маслюк, зав. відділом
фотоядерних процесів Інституту електронної
фізики НАН України, д.ф.-м.н., професор

Семенов Лев

Підтримую цю роботу як однин з сучасних напрямків в галузі дослідження та використання космічного простору.
Створення космічних апаратів типа наносупутників, до яких відноситься «ПоліІТАН-1» та «ПоліІТАН-2», було розпочато в творчих колективах провідних університетів. В основу напрямку були покладені останні досягнення в галузі проектування, створення конструкцій з композиційних матеріалів, сучасної мікроелектроніки, алгоритмічного та програмного забезпечення.
Творчий колектив НТТУ КПІ ім. І. Сікорського успішно інтегрувався в цій напрямок шляхом створення та запуску першого наносупутника «ПоліІТАН-1» та наступним запуском наносупутника «ПоліІТАН-2» у межах європейського проекту QB -50. На цьому шляху творчим колективом реалізовано повний цикл робіт від ідеї до створення космічного апарата та його запуску. Розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат, створені алгоритми побудови циклограм електроживлення, запропоновано та впроваджено нові конструкційні матеріали – надлегкі, тепло- та радіаційно-захисні несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції космічного застосування, програмне забезпечення з енергоощадними алгоритмами та засоби контролю стану акумуляторних батарей.
Важливим досягненням є реалізація проекту творчім колективом вчених, інженерів та студентів НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, що безумовно сприяло залученню молоді до космічної діяльності.
Враховуючі, що характеристики підсистем наносупутників «ПоліІТАН-1» та «ПоліІТАН-2» знаходяться на рівні сучасних аналогів, а робота вже получила добру оцінку у европейської програмі QB -50, вважаю що колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.
Семенов Лев Петрович
Старший науковий співробітник ІКД НАНУ-ДКАУ, кандидат технічних наук

Єщенко Олег Анатолійович

Робота справляє надзвичайно хороше враження. По-перше безсумнівною є наукова актуальність роботи, що стосується створення системи наносупутників для визначення параметрів найменш вивченої частини атмосфери Землі – термосфери, а також для дистанційного зондування Землі, екологічного моніторингу, прогнозу землетрусів, досліджень іоносфери та ін. По-друге, що надзвичайно важливо, результати роботи практично реалізовані – система наносупутників, розроблених авторами проекту, ефективно діє вже зараз. По-третє, результати роботи є результатом наукової кооперації у рамках міжнародного проекту QB50. І нарешті, до роботи у рамках проекту залучалось багато молоді, яка є майбутнім української науки і техніки.

Вважаю, що робота заслуговує на дуже високу оцінку, а її автори - на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Єщенко Олег Анатолійович
доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Березовська Наталія

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору», що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, робить гідний внесок в розвиток космічної галузі нашої країни. Результати роботи демонструють приклад успішної інтеграції вітчизняних наукових колективів в міжнародні наукові та прикладні програми. Зокрема, автори конкурсної роботи взяли участь в міжнародному проекті QB50 по дослідженню термосфери як найменш вивченого шару атмосфери Землі. Участь в подібній програмі на рівні з багатьма провідними світовими науковими установами вже є успіхом для колективу авторів, а отже, і для нашої країни. Досягнутий результат, а саме довготривалість функціонування перших вітчизняних наносупутників на орбіті, підтверджує правильність запропонованих авторами теоретичних моделей функціонування різних систем, відпрацювання орієнтації та навігації супутників, нових експериментальних технологічних розробок, що забезпечують ефективне електроживлення наносупутників. Значний науковий доробок авторів, а саме 75 наукових статей, а особливо - 3 патенти України на винахід та патент США на винахід, є підґрунтям успішної реалізації проекту.
Слід звернути увагу на ще одну важливу особливість цієї роботи - оскільки робота виконувалась на базі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, то до вирішення різних проблем залучалось багато молоді. Визнання цього проекту на державному рівні буде запорукою прагнення молодих науковців та студентів взяти в ньому участь. А отже, талановита молодь буде навчатись і працювати в Україні!
Зважаючи на високу якість результатів представленої науково-технічної роботи, вважаю, що вона заслуговує на високу оцінку, а колектив авторів - на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки і належну підтримку з боку нашої держави.
Березовська Н.І.,
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник НДЛ ЕОП фізичного ф-ту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир Чумаков

Аерокосмічна галузь є невід'ємною ознакою країни, яка претендує на звання держави з передовим науковим розвитком. Існування в Україні наукового колективу, який працюює над розвитком науки та технологій, що відносяться до освоєння космічного простору,є позитивним факторм. Слід відзначити актуальність досліджень, спрямованих на створення саме малорозмірних космічних об'єктів, що відкриває перспективи "малого космосу" та дає можливість суттєво підвисити економічні характеристики космічного старту. Вважаю, що робота заслуговує високої позитивної оцінки, а її автори гідні присудження державної премії.
Доктор техн. наук, професор В.І. Чумаков
Харківський університет радіоелектроніки.

Панченко Олександр

Підтримую дану роботу, бо вона має наукову та практичну цінність, є поштовхом для подальшого розвитку новітніх технологій, а також є стимулом до залучення молоді у наукову та науково-технічну діяльність.
Робота заслуговує подальшого розвитку та підтримки.
Панченко О.Ю.,
докт. фіз.-мат. наук, професор,
зав. каф. ПЕЕА, ХНУРЕ.

Наталія Максимчук

Безсумнівно підтримую цей проект і його талановитих виконавців. Вже те, що в дуже складні дня Української науки часи вітчизняні наносупутники по характеристикам не тільки вийшли міжнародний рівень, а й перевершують світові аналоги, однозначно заслуговує на державну відзнаку. Не залишимо без підтримки цих ентузіастів і майстрів своєї справи!

Наталія Володимирівна Максимчук,
к.т.н., Інженер-програміст,
ТОВ "Бізнес Арт"

Ульянова Вероніка

Висловлюю підтримку роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» талановитих українських науковців. Розробка заслуговує визнання, оскільки має не лише унікальну для України і світу наукову цінність, а і вагомий практичний результат, що полягає у функціонуванні наносупутників до теперішнього часу на орбіті Землі.
У час стрімкого розвитку, зокрема, техніки та виготовлення новітньої продукції, термін коректної роботи якої є однією із фундаментальних перешкод, поява якісних вітчизняних розробок, впровадження яких не обмежується Земною поверхнею, беззаперечно заслуговує нагороди.
Оскільки предствники декількох випусків студентів проявляли неабияку цікавість та брали безпосередню участь при виконні даної розробки у рамках своїх випускних робіт, даний проект має соціальний та виховний вплив на українське суспільство, де молодь практично залишається осторонь вітчизняних науково-технічних подій.
На мою думку, колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Ульянова Вероніка Олександрівна
Кандидат технічних наук
Postdoctoral researcher Empa
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Switzerland

Ірина Бар'яхтар, Запрошений Професор, Boston College, США

Проект створення вітчизняних наносупутників "Поліітан", розроблений на базі КПІ, відповідає сучасним вимогам науки й техніки. Використання нових технологій із застосуванням нанооб'єктів, плівкових нанокристалічних і монокристалічних прістроїв - фотоелектричних перетворювачів - широко використовується у світовій практиці, наприклад у космічному проекті НАСА (NASA) в США. Відомо, що здійснення наймасштабніших високотехнологійних проектів неможливо без активної підтримки як міжнародних фінансових агенцій, що фінансують розвиток науки, так і самої держави. Вітальність таких проектів та їх успіх безпосередньо пов'язаний з увагою і підтримкою з боку держави. У зв'язку з цим рекомендую даний проект до Державної премії України в галузі науки і техніки і бажаю успіхів і подальших перспектив в його розвитку як на внутрішніх вітчизняних просторах, та також і у взаємозбагачуючих міжнародних проектах.

Бучнєв Олександр Степанович

Конкурсна робота "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору" є актуальною для розвитку державної космічної програми та однозначно потребує наступного кроку державної підтримки.

Автори роботи впровадили в розробку супутників унікальні створені ними плівкові нанокристалічні та монокристалічні пристрої - фотоелектричні перетворювачі та датчики кутових координат Сонця, які є кращими за світові аналоги, що підтвержено патентом США та 3 патентами України.

Запущені супутники "ПоліІТАН-1" та "ПоліІТАН-2" формату "CubeSat" вже довели розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії супутників при мінімізації енергетичних витрат та створені алгоритми побудови циклограм електроживлення на усіх відрізках часу їх знаходження на орбіті.

Однак для подальшого удосконалення та створення нових методів та технологій для дослідження навколоземного простору потрібна державна підтримка. Саме тому робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Бучнєв Олександр Степанович
Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр оптоелектроніки та центр фотонних метаматеріалів
Університет м. Саутгемптон
м. Саутгемптон, Велика Британія
SO171BJ

Юрій Матвєєв

Гідна робота, заслуговує на всіляку підтримку

Андрій Іванович

Теж хочу підтримати авторів проекту. Удачі вам шановні.

Яценко Тетяна

Підтримую колектив авторів роботи. Проведена масштабна і якісна робота по розробці і впровадженню ряду розробок для наносупутників 'ПоліІТАН', проведені випробування супутників. Одержані авторами патенти свідчать про унікальність розробок. Вважаю, що дана робота має бути відзначена.

Андрій Карп`юк

Повністю підтримую дану розробку, так як автори є справжніми фанатами своєї справи, що відображається в якості їх патентів. Прошу зауважити, що патенти не на корисну модель, а на винахід, і не тільки в Україні, але й у США. Про що це говорить? Напевне про високу якість роботи учасників проекту, які без мільярдів фінансування Ілона Маска, можуть створювати дійсно потрібні речі. Але без належного фінансування скоро й цього не матимемо.
Тому прошу підтримати даний проект. Дякую.

Андрій Карп'юк

Науковий співробітник
Лабораторія біосенсорики
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ

Михайло Двойненко

Я підтримую, бо авторам вдалось в українських умовах безгрошів'я на науково-технічні розробки зробити наносупутники, котрі працюють і працюють краще за інші подібні вироби. Про це свідчить хоча б те, що з усіх супутників запущенних разом з "ПоліІТАН 1" лише (!) їній продовжує працювати.

Михайло Двойненко

Зараз для нашої держави кожен успіх, як ковток свіжого повітря. Не дивлячись на те, що автори зробили внесок і в фундаментальну науку, я мав на увазі перш за все успіх в прикладних областях. Працюючі супутники - то успіх. Скільки наших супутників працює на орбіті? Є інші, окрім наносупутників? До того ж виготовити супутник вагою 1 кг не так вже і просто. Сподіваюсь, що автори будуть удостоєні премії, не дивлячись на те, є там дуже відомі люди чи нема. Премія має даватись за реальну справу, а не посади.

Михайло Михайлович Двойненко,
снс ІФН НАНУ,
Visiting Scholar at Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

Двойненко Ольга

Я хочу підтримати програму "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору", тому що в такі непрості для України часи люди створюють високотехнологічний продукт - супутник, який дозволяє досліджувати навколоземний простір. Інформація, що отримують наши супутники, дуже важлива і необхідна для сьогодення. Вражають малі розміри супутника і його достатньо потужні характеристики. Я вважаю, що автори заслуговують на державну відзнаку.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.