Офіційний веб сайт

Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору

р35

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., Першин М.О., к.т.н. Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

Авторами на основі теоретичних досліджень, експериментів та розробки засобів та методів енергоощадної системи електроживлення, надійного радіозв’язку та енергоефективного теплового режиму роботи електронних платформ обґрунтовані технології забезпечення довготривалого знаходження на орбітах Землі наносупутників “ПоліІТАН-1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat».

Створені наукові основи технології проектування,конструювання та виготовлення підсистем наносупутників“ПоліІТАН 1”та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat». Розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат, а також створені алгоритми побудови циклограм електроживлення, враховуючі енергоспоживання наносупутників одночасно на усіх відрізках часу їх знаходження на орбіті.

Запропоновано та впроваджено нові конструкційні матеріали – надлегкі, тепло- та радіаційно-захисні несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції космічного застосування, програмне забезпечення з енергоощадними алгоритмами та засоби контролю стану акумуляторних батарей та електронної платформи наносупутників. На орбіті Землі відпрацюванні вітчизняні підсистеми орієнтації та навігації з приймачем глобальних сигналів GPS\GLONASS з точністю знаходження по висоті до 3 м. В реальних умовах космосу підтверджені фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень плівкових нанокристалічних та монокристалічних пристроїв - фотоелектричних перетворювачів та датчиків кутових координат Сонця. Характеристики створених підсистем вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН 1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat» знаходяться на рівні світових аналогів, а деякі з них перевищують світові аналоги у даному класі. 

Кількість публікацій: 3 енциклопедії, навчальний посібник, 75 статей (6 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 26/5; Scopus – 39/5; Google Scholar – 137/6Отримано 3 патенти України на винахід та патент США на винахід.

     Громадське обговорення роботи відбулося 25 вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України за адресою:  м. Київ, пр. ак. Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната 209.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Інженерна академія України

Колективу авторів проекту «ПоліІТАН»
НТУУ «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

Щодо подання проекту створення
наносупутників «ПоліIТАН»
на Державну премію України
в галузі науки і техніки

Шановні колеги!

Інженерна академія України висловлює свою підтримку проекту № 35 «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «ПоліІТАН» для дослідження навколоземного простору», представленого Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на здобуття Державної премії.
Вважаємо, що цей проект заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки, оскільки розроблені інженерні рішення щодо оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників, запропоновані конструкційні матеріали для космічного застосування у поєднанні з програмним забезпеченням та ефективними засобами контролю засвідчують високу здатність наукового колективу вирішувати складні технічні і технологічні виклики сучасності. Технології українського проекту відповідають та перевищують кращі світові аналоги в даному класі, отримали широке визнання серед вчених і науковців та заслуговують на визнання на рівні держави.
Сподіваємося, що такі проекти стануть вагомим стимулом для молоді вивчати і розвивати інженерні науки в Україні та впроваджувати новітні розробки як для наукових потреб, так і комерційного застосування.

З повагою,

Президент
Інженерної академії України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
д.е.н., проф. Васильєв А.Й.

Прокоф’єв Олексій Миколайович

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «Поліітан» для дослідження навколоземного простору» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки з огляду на наступні чинники:
- роботу виконано в сфері розробки та виробництва космічної техніки – найбільш вибагливої та чутливої до параметрів вага-надійність-енергоефективність;
- тривалий строк роботи супутників на орбіті, який ще триває, є безперечним свідченням світового рівня роботи на усіх її етапах – від досліджень і розроблення до виробництва і експлуатації супутників;
- робота має великий потенціал з точки зору подальшого використання її результатів при розробці супутників, що забезпечують інтереси національної безпеки і оборони;
- робота має велике значення для розвитку космічної галузі України, оскільки практично довела можливість створення центрів розроблення космічної техніки, альтернативних єдиному вітчизняному розробнику.

Прокоф’єв Олексій Миколайович
Головний технолог
ДП «ВО Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова»

Центр космічних ініціатив

Шановні колеги!

Щодо подання проекту № 35 «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «ПоліІТАН» для дослідження навколоземного простору» НТУУ «КПІ» на Державну премію України в галузі науки і техніки

Щиро вітаємо науковий колектив проекту із успіхом та широким визнанням цього здобутку.

Окрім високого науково-технічного рівня та передового рішення розробленої технології, даний проект підтверджує гостру необхідність принципової зміни організації космічної діяльності в Україні. Космос перестав бути привілеєм великих державних підприємств-ветеранів галузі, а наявність державного фінансування не є однозначним критерієм успішної реалізації космічного проекту. Ефективна інноваційна космічна технологія може бути розроблена студентським колективом, невеликим стартапом чи науковцями міждисциплінарної робочої групи. Завдання держави – створити і підтримувати сприятливі умови для розвитку таких ініціатив, які в результаті винайдуть рішення світового рівня.

Впевнені, що цей проект заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки як такий, що відображає тенденції розвитку світового космосу та має прямий і визначальний вплив на прогрес усіх інших науково-технічних галузей України та підтверджує статус України як космічної держави!

З повагою і побажаннями успіхів,

Голова Спілки Юрій Алексєєв, Герой України, акад. Міжнародної академії астронавтики, Академії інженерних наук та Академії технологічних наук України

Член Правління Любомир Сабадош, канд.техн.наук, Голова ДКА 2015-2016 рр., акад. Інженерної академії України

Алексєєв Юрій Сергійович

Створення в Україні нано-супутників серії «ПоліІТАН», а також дослідно-виробничої бази для розробки та виготовлення компонентів таких супутників, виробництво, проведення повного циклу випробувань, пуску та управління польотом космічним апаратом нано-класу забезпечило зростання можливостей українських вузів у підготовці кваліфікованих кадрів для наукових установ та виробничих підприємств космічної галузі України.

Проведення повного циклу космічного експерименту від ідеї та до пошуку партнерів і далі – обробка отриманих від космічного апарату даних, доводить доцільність шляху диверсифікації космічної галузі України, а присудження колективу НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Державної премії України в галузі науки і техніки дозволить узагальнити та розповсюдити цей досвід не тільки у наукових та вищих навчальних закладах України, але й у космічній галузі в цілому.

Ю. С. Алексєєв, Герой України, Голова ДКА 2005-2009 та 2010-2014, акад. Міжнародної академії астронавтики, Академії інженерних наук та Академії технологічних наук України

Корепанов Валерій

Робота "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору" заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки передусім тому, що це перший вдалий приклад залучення інститутської молоді до сучасних космічних технологій в Україні. Більш того, КПІ вдалося запустити свій кубсат без допомоги і підтримки Космічного агентства України, а запущений кубсат на орбіті вже 51 місяць і досі функціонує, що є показником високої надійності застосованих рішень.

В.Є.Корепанов
Заст. директора Львівського центру Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік.

Алпатов Анатолій Петрович

Роботу № 35 «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «ПоліІТАН» для дослідження навколоземного простору» присвячено створенню наносупутників з довготривалим ресурсом знаходження на орбітах для перевірки нових технологій та досліджень навколоземного простору Землі.
Актуальність роботи обґрунтована участю України в міжнародному проекті QB50 (участь КПІ ім. Ігоря Сікорського, наносупутник “PolyІТАN-2-SAU формату CubeSat), спрямованого на одержання нових наукових та прикладних результатів при натурних вимірах параметрів нижньої термосфери Землі з метою підвищення ефективності та надійності в експлуатації наносупутників.
Проведені авторами дослідження дозволили розробити:
– ряд пристроїв – ДКС, БС, сотопанельну вуглепластикову конструкцію БС для наносупутників формату CubeSat, ПО для борта та ЦУП;
– методики та рекомендації, що не мають світових аналогів та використовуються на наносупутниках “PolyІТАN.
За результатами виконаних досліджень і розробок створено та впроваджено на наносупутниках“PolyІТАN новітні технології:
– для конструкцій наносупутників “PolyІТАN” – надлегкі та радіаційно захищені сотопанельні конструкції;
– відпрацьована методика наземної атестації (калібровкі) льотного зразка приймача глобальних сигналів GPS\GLONASS для розробленої підсистеми навігації наносупутника “PolyІТАN-2-SAU” формату CubeSat з точністю (похибки) параметрів визначення: швидкості – 0,05 м/с, часу – 40 нс, висоти – 3 м).
Підтримую цю роботу і її талановитих виконавців, тут інновації виступають як інструмент формування та розвитку інтелектуальних ресурсів України. Вважаю, що колектив авторів науково-технічної роботи (Р35) «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «ПоліІТАН» для дослідження навколоземного простору» заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Алпатов Анатолій Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу системного аналізу та проблем керування Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України

Фролов Геннадий Александрович

Мені довелося транспортувати на машині наносупутник до Києва з черговою конференції "SpaceUkraine", яка проходила в Одесі, і була доповідь з цього супутника. Конструкція супутника успішно перенесла дорогу, і він зберіг працездатність. Звідси випливає, що автори не тільки вирішили найскладніші завдання, які спровождают розробку космічної техніки, а й продумують навіть питання їх транспортування.
Особливо хочу відзначити, що в наш непростий час колектив НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» продовжує займатися розробкою і створенням наноспутників і навіть знаходить можливість їх виведення на орбіту.
Підтримую дану роботу, бо вона має наукову та практичну цінність, а також є стимулом до залучення молоді у наукову та науково-технічну діяльність.
Колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Фролов Геннадій Олександрович,
д.т.н., зав. відділу "Високотемпературних процесів та дослідження матеріалів ракетно-космічної техники" Інститута проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Смертенко Петро

Знайомий з роботами одного з співавторів роботи, поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки, протягом більше 15 років. Широка ерудиція та вміння вирішити практичні задачі для досягнення конкретної мети завжди визивали захоплення. Хоча робота не вражає високими показниками своїх публікацій, практичний результат - наносупутник у космосі - є видатним досягненням українських учених та інженерів. Авторський колектив роботи самоорганізувався та увібрав у собі необхідний та достаній набір компетенцій, що дозволило у короткий час пройти шлях від теоретичного обгрунтування можливості створення наносупутника, втілення у "залізі" та запуску на навколоземну орбіту. Наносупутники серії PolyITAN увібрали в себе багатофунціональні системи, які забезпечили їх життєдіяльність на орбіті протягом значного часу, який перевершив багато інших супутників. Ситеми живлення, орієнтації, теплозахисту та інші дозволили сформулювати вимоги та основні етапи технології виготовлення наносупутників і є основою подальшого розвитку цього перспективного напряму освоєння навколоземного простору, зокрема дистанційного зондування землі.

Видатний практичний результат роботи "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників PolyITAN для дослідження навколозмного простору" безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Петро Смертенко, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, НАН України, Національний координатор програми EUREKA з 1999 - по 2011 рр., лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки

Valentina Vassilenko, Prof. Univ. Nova de Lisboa, Portugal

With great pleasure I’m sending my congratulation to the team of the authors of the outstanding work "NEW TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC NANOSYUTNIKI" POLITYAN "FOR THE INVESTIGATION OF THE PERMANENT SPACE" devoted to the development and research of Ukrainian nanosatellites with a long-term resource in the near-Earth orbits for the development of new technologies and research of the lower thermosphere of the Earth.
As the first Ukrainian’s nanosatellite, PolyITAN-1 served as a test platform, which worked out all its main subsystems in the CubeSat format, and demonstrated the reliability of exploitation of Ukraine's nanosatellites.
According to the scientific level and the level of the results, the work meets the requirements for the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.

Буткевич Олександр Федотович

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «Поліітан» для дослідження навколоземного простору» має декілька вимірів, хоча науково-технічний вимір і залишається основним. Коротко сказати більше про цю роботу, ніж це зазначено в рефераті, презентації, довідках про творчий внесок авторів, очевидно, ніхто не зможе, та у цьому немає і потреби, адже рецензенти роботи матимуть можливість докладно ознайомитися з усіма наданими авторами матеріалами, щоб оцінити її науково-технічний рівень. Я хотів би звернути увагу усіх шановних читачів, зокрема і членів секції Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки на те, що ця робота є єдиною за останні роки, яка переконливо доводить світовій науковій спільноті (і не лише науковій), що Україна зберігає статус космічної держави. І йдеться не просто про розроблення наносупутників «PolyІТАN-1» та «PolyІТАN-2-SAU»: створено та відпрацьовано до набуття досконалості замкнений цикл виготовлення вітчизняних супутників з використанням новітніх технологій.
Колектив авторів – це співробітники різних факультетів та кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, це ентузіасти, об’єднані однією метою, що ведуть за собою і залучають до досліджень студентську молодь – свою надійну зміну і наукове майбутнє держави (робота виконувалася не один рік, тому окремі студенти за цей час вже стали кандидатами наук). Цей колектив не належить до окремої спеціалізованої «структурної одиниці» у складі університету, що має «космічний» напрямок досліджень і належне матеріальне забезпечення, але тим значущими, вагомішими є одержані результати. Колектив авторів має одержати всебічну підтримку, щоб далі розвиватися, адже практично довів, що здатний створювати технології та науково-технічні розробки світового рівня навіть у разі досить скромного матеріально-технічного забезпечення.
Вважаю, що робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «Поліітан» для дослідження навколоземного простору» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Буткевич Олександр Федотович,
головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України,
доктор техн. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Новський В.О.

У представленій роботі вирішуються актуальні наукові, прикладні та освітні проблеми космічної галузі. Створений та доведений до практичного застосування новий для України клас космічних апаратів сучасного міжнародного рівня – наносупутники дозволяє вирішувати важливі наукові та прикладні питання вивчення космічного простору та космічних технологій. Слід підкреслити, що як наукові, так і дослідно – конструкторські розробки спираються на створений авторами вперше в Україні комплекс дослідницько-випробувальних стендів, які відповідають міжнародним стандартам, а повний цикл виробництва наносупутників виконується на власній виробничій базі.
Суттєвою перевагою даної роботи є також створений авторами центр спостереження та керування наносупутниками на орбіті. Слід також відзначити вклад авторів у навчально - дослідницький процес підготовки молодих спеціалістів у космічній галузі в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», а також участь авторів у міжнародних проектах, що підтверджує наукову та практичну значимість та завершеність роботи.
Таким чином, робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН” для дослідження навколоземного простору» підтримує міжнародний статус України як космічної держави та цілком заслуговує на присудження Державної премії України за 2018 рік в галузі науки та техніки.

Новський Володимир Олександрович, доктор техн. наук,
провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Борис Атаманенко

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “PolyІТАN” для дослідження навколоземного простору» присвячена розробці та дослідженням українських наносупутників з довготривалим ресурсом знаходження на навколоземних орбітах для відпрацювання нових технологій та дослідження нижньої термосфери Землі.
Будучи першим для нашої країни наносупутником, “PolyІТАN-1” виконував роль тестової платформи, на якій було відпрацьовано всі основні його підсистеми в форматі CubeSat, а також продемонстровано надійність в експлуатації наноспутників України (майже 4 роки активності на сонячно-синхронній орбіті Землі на висоті 600 км).
У 2012 році стартував міжнародний проект QB50, в якому представником від України після відбору на конкурсі стала команда UA01 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» з наносупутником “PolyІТАN-2-SAU” формату CubeSat. Проект QB50 спрямований на одержання нових наукових та прикладних результатів при натурних вимірах параметрів нижньої термосфери Землі. Наносупутник “PolyІТАN-2-SAU” запущено 26 травня 2017 року з МКС та функціонує до теперішнього часу.
За результатами виконаних досліджень і розробок, на наносупутниках PolyІТАN створено та впроваджено електронні підсистеми, високоточний приймач GPS/GLONASS, датчик координат Сонця, сонячна батарея на сотопанельному каркасі для кубсатов, а також ПО для електронної платформи наносупутніка. Усі вони успішно пройшли апробацію в космосі.
З огляду на вищевказане, вважаю, що колектив авторів роботи «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАНОСУПУТНИКІВ “ПОЛІІТАН” ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТОРУ» заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Атаманенко Борис Анатолійович,
директор департаменту космічної політики та розвитку ДКА України,
канд. ф.-м. наук, ст. наук. співробітник, академік АТН,
почесний професор університету «Львівська політехніка»

Волох Костянтин

Підтримую цей дуже цікавий і перспективний проект - "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору", він безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки. Завдяки цьому проекту в Україні на базі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського утворилась альтернативна традиційній державній (ДКБ "Південне", Дніпро) науково-практична школа проектування і виготовлення супутників. Залучення до проекту молодих фахівців та їх плідна праця - найкращий приклад для інших відомих технічних вишів України на шляху до реальної участі в Загальнодержавній космічній програмі.
Костянтин Волох, перший заступник начальника НЦУВКЗ ДКА, Київ

Валерій Силенко

Достойний проект. А з погляду ефекту від викорастаних ресурсів - визначний. Команда співробітників що працювала має стати точкою кристалізації для більш потужної групи або навіть організації по проектуванню та виготовленню нано-супутників. Прикро, що такі видатні досягнення майже не висвітлюються в Українских масмедіа.

Валерій Силенко
Ph.D. in Physics
Ottawa, ON, Canada

Davide Masutti

PolyITAN-2 is one of 28 CubeSats deployed from the International Space Station and member of the QB50 project. The PolyITAN-2 team join the QB50 project in 2012, since then they have been continuously collaborating in an international environment achieving all the milestones. We are extremely happy to see that the PolyITAN-2 team was able to reach such a remarkable success, their CubeSat is indeed active and operational a year from deployment. We are proud to support the development of a new series of PolyITAN CubeSats in the long-term based on the successful technological level already demostrated.
I will you all the best!

Dr. Davide Masutti
QB50 Project Manager
Von Karman Institute for Fluid Dynamics
Chaussée de Waterloo, 72
B-1640 Rhode-Saint-Genése, Belgium

Валерій Верховський

Дуже цікавий та важливий для становлення української космічної галузі проект. Видатні науковці та фантасти-провидці минулого сторіччя прогнозували розвиток техніки шляхом мініатюризації. У даному разі виконання задач новими засобами дозволяє не лише зменшити витрати на запуск супутника, а й поступово змінити сам підхід до космічних досліджень. Як письменник-фантаст, котрий пише про Космос, я радий побачити втілення того, про що не так давно фантасти могли лише мріяти!
Вважаю, що творці проекту заслуговують на отримання Державної премії з науки і техніки.
Валерій Верховський, письменник.

Владимир Сазонов

Создание в Украине наноспутников PolyITAN-1 и PolyITAN-2 - очень инновационная идея, которая в будущем может принести большую пользу Украине, и в частности является значительным вкладом в науку. Кроме того, нанотехнлологии также как и исследование космоса в современном мире является одними из наиболее приоритетных научных отраслей и для любой страны, которая желает быть успешной и инновационной в технологическом отношении в рамках столь быстро меняющегося и развивающегося мира, это просто необходимо. Бесспорно, у Украины есть все предпосылки быть страной, которая уже делает и будет делать в дальнейшем еще более значительные успехи и важные открытия в научной сфере, и в частности в области космических исследований и в сфере нанотехнологий, и т.д. Как мне кажется, создание первых украинских наноспутников - существенный вклад в науку, который имеет не только всеукраинское значение, но также весомо и в значительно более широком масштабе.

Владимир Сазонов, dr. phil.
аналитик аналитического центра "EURUS" (информационные войны)
Тарту, Эстония

Євген Букет, головний редактор газети "Культура і життя"

Із захопленням спостерігаю за розвитком проекту "Поліітан" з часу запуску першого супутника. Розвиток космічних технологій - надзвичайно важлива і несправедливо обділена увагою держави галузь науки. Але дуже добре, що в нашій країні є ентузіасти, такі, як команда молодих науковців з КПІ, що створили два супутники типу CubeSat. Про їхню подвижницьку працю була стаття в газеті "Культура і життя" ще 2014 року.
На моє глибоке переконання, держава однозначно повинна стимулювати подібні проекти, адже в них - престиж України та її майбутнє. Вважаю авторів роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» гідними номінантами на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Дудник Олексій Володимирович

Невеликим колективом викладачів, студентів та фахівців Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського вперше в України розроблено, створено і випробувано сучасні високоінтегровані і високотехнологічні підсистеми електроживлення, орієнтації, навігації, терморегулювання та радіозв’язку для мініатюрних штучних супутників Землі, кожний з яких розміщується на долоні однієї руки. Вже вдруге за останні чверть століття саме з закладів Міністерства освіти і науки впроваджуються закінчені космічні вироби. Першою «ластівкою» був супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф, розробити й виготовити який наважився Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за підтримки Українського Науково-Технологічного Центру і колишнього Національного космічного агентства України. Але автори пропонованої роботи пішли ще далі - вперше в Україні створили комплекс стендів для проведення тепловакуумних випробувань мікро- та наносупутників та об’єктів космічної техніки вагою до 100 кг, що відповідають міжнародним стандартам ЕС55-70-02А, ЕС55-70-04А Європейської космічної агенції; виготовили апаратне забезпечення наземної радіостанції для управління наносупутником, прийому, дешифрування та збереження отриманої з наносупутника інформації, створивши таким чином завершену автономну наземно-космічну систему. Увесь перелічений авторами роботи комплекс піонерських робіт дозволить у найближчому майбутньому на базі наносупутників серії PolyITAN здійснювати дистанційне зондування Землі, екологічний моніторинг, вивчати динаміку радіаційних поясів Землі, сонячне рентгенівське випромінювання, здійснювати пошуки провісників землетрусів, тощо. Не менш важливим є соціальний аспект пропонованої роботи, а саме– залучення талановитих студентів і аспірантів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» до участі у розробках передових космічних технологій. Тривала робота двох перших наносупутників «PolyІТАN-1» і “PolyІТАN-2-SAU” у космосі надійно обґрунтовує доцільність присудження авторському колективу Державної Премії України у галузі науки і техніки 2018 року.

О.В. Дудник, доктор фізико-математичних наук
Головний конструктор приладу СТЕП-Ф
космічного апарату «КОРОНАС-ФОТОН»,
Лауреат премії Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій,
провідний науковий співробітник
Радіоастрономічного інституту НАН України

Василь Назаренко

Проведені авторами роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» наукові дослідження дозволили створити та удосконалити цілу низку сучасних технологій, що притаманні у світі тільки кільком розвинутим країнам. На зміну першим інтуїтивним уявленням про супутники, на основі даних робіт сформульвано значно глибше розуміння особливостей таких систем. Серед них, поряд із оригінальністю конструктивних рішень, новими є передача даних у нестійких каналах зв’язку, оптимізована система електроживлення, конструкції мініатюрних щілинних сенсорів кутових координат та багато іншого.
Важливим також є те, що в багатьох напрямках авторам вдалося пройти повний шлях від алгоритмів для розрахунку параметрів окремих модулів, від взаємодії між окремими модулями до створення реальних пристроїв, які вже кілька років бездоганно виконують свої функції на орбіті.
Загалом, можна зробити висновок, що представлені в цій роботі результати свідчать про наявність в Україні потужної високотехнологічної школи, пріорітетність результатів якої стала загальновідомою не тільки в межах України. Вважаю, що представлена робота та її автори цілком і повністю заслуговують на присудження Державної премії України.

Назаренко Василь Геннадійович
доктор фіз.-мат. наук, професор
Інститут фізики НАН України

Володимир Маслюк

Відомо, що космічна наука і техніка мають високий світовий пріоритет, а досягнуті в цій царині успіхи є свідченням рівня розвитку потенціалу країни. Представлений цикл досліджень «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» заявляє про безсумнівні здобутки по розробленню та впровадженню нової космічної техніки, отриманню результатів, які стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. В часи, коли в країні відбувається знищення науки та високих технологій, група молодих дослідників із КПІ ім. І. Сікорського зуміла відшукати та залучити всі ресурси, включаючи міжнародну кооперацію для успішної участі в програмі наносупутників «CubeSat». І заявити, що ми – найкращі! Мова йде не лише про 2-а супутники, що реально функціонують на орбіті з 2014 р, але й про автономну космічну систему НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» по їх супроводу (управління, приймання/обробка інформації) на орбітах. Так народжуються вітчизняні Ілони Маски та успішні бізнеси, пов’язані із ними! Слід відзначити повне сприяння цьому проекту профільних організацій в Україні – від КБ Південного, до нашого Інституту, де була засвідчена висока радіаційна стійкість "Поліітан", див. презентацію. Висловлюю підтримку даної роботи, її автори заслуговують присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Володимир Маслюк, зав. відділом
фотоядерних процесів Інституту електронної
фізики НАН України, д.ф.-м.н., професор

Семенов Лев

Підтримую цю роботу як однин з сучасних напрямків в галузі дослідження та використання космічного простору.
Створення космічних апаратів типа наносупутників, до яких відноситься «ПоліІТАН-1» та «ПоліІТАН-2», було розпочато в творчих колективах провідних університетів. В основу напрямку були покладені останні досягнення в галузі проектування, створення конструкцій з композиційних матеріалів, сучасної мікроелектроніки, алгоритмічного та програмного забезпечення.
Творчий колектив НТТУ КПІ ім. І. Сікорського успішно інтегрувався в цій напрямок шляхом створення та запуску першого наносупутника «ПоліІТАН-1» та наступним запуском наносупутника «ПоліІТАН-2» у межах європейського проекту QB -50. На цьому шляху творчим колективом реалізовано повний цикл робіт від ідеї до створення космічного апарата та його запуску. Розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат, створені алгоритми побудови циклограм електроживлення, запропоновано та впроваджено нові конструкційні матеріали – надлегкі, тепло- та радіаційно-захисні несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції космічного застосування, програмне забезпечення з енергоощадними алгоритмами та засоби контролю стану акумуляторних батарей.
Важливим досягненням є реалізація проекту творчім колективом вчених, інженерів та студентів НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, що безумовно сприяло залученню молоді до космічної діяльності.
Враховуючі, що характеристики підсистем наносупутників «ПоліІТАН-1» та «ПоліІТАН-2» знаходяться на рівні сучасних аналогів, а робота вже получила добру оцінку у европейської програмі QB -50, вважаю що колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.
Семенов Лев Петрович
Старший науковий співробітник ІКД НАНУ-ДКАУ, кандидат технічних наук

Єщенко Олег Анатолійович

Робота справляє надзвичайно хороше враження. По-перше безсумнівною є наукова актуальність роботи, що стосується створення системи наносупутників для визначення параметрів найменш вивченої частини атмосфери Землі – термосфери, а також для дистанційного зондування Землі, екологічного моніторингу, прогнозу землетрусів, досліджень іоносфери та ін. По-друге, що надзвичайно важливо, результати роботи практично реалізовані – система наносупутників, розроблених авторами проекту, ефективно діє вже зараз. По-третє, результати роботи є результатом наукової кооперації у рамках міжнародного проекту QB50. І нарешті, до роботи у рамках проекту залучалось багато молоді, яка є майбутнім української науки і техніки.

Вважаю, що робота заслуговує на дуже високу оцінку, а її автори - на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Єщенко Олег Анатолійович
доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Березовська Наталія

Робота «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору», що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, робить гідний внесок в розвиток космічної галузі нашої країни. Результати роботи демонструють приклад успішної інтеграції вітчизняних наукових колективів в міжнародні наукові та прикладні програми. Зокрема, автори конкурсної роботи взяли участь в міжнародному проекті QB50 по дослідженню термосфери як найменш вивченого шару атмосфери Землі. Участь в подібній програмі на рівні з багатьма провідними світовими науковими установами вже є успіхом для колективу авторів, а отже, і для нашої країни. Досягнутий результат, а саме довготривалість функціонування перших вітчизняних наносупутників на орбіті, підтверджує правильність запропонованих авторами теоретичних моделей функціонування різних систем, відпрацювання орієнтації та навігації супутників, нових експериментальних технологічних розробок, що забезпечують ефективне електроживлення наносупутників. Значний науковий доробок авторів, а саме 75 наукових статей, а особливо - 3 патенти України на винахід та патент США на винахід, є підґрунтям успішної реалізації проекту.
Слід звернути увагу на ще одну важливу особливість цієї роботи - оскільки робота виконувалась на базі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, то до вирішення різних проблем залучалось багато молоді. Визнання цього проекту на державному рівні буде запорукою прагнення молодих науковців та студентів взяти в ньому участь. А отже, талановита молодь буде навчатись і працювати в Україні!
Зважаючи на високу якість результатів представленої науково-технічної роботи, вважаю, що вона заслуговує на високу оцінку, а колектив авторів - на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки і належну підтримку з боку нашої держави.
Березовська Н.І.,
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник НДЛ ЕОП фізичного ф-ту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир Чумаков

Аерокосмічна галузь є невід'ємною ознакою країни, яка претендує на звання держави з передовим науковим розвитком. Існування в Україні наукового колективу, який працюює над розвитком науки та технологій, що відносяться до освоєння космічного простору,є позитивним факторм. Слід відзначити актуальність досліджень, спрямованих на створення саме малорозмірних космічних об'єктів, що відкриває перспективи "малого космосу" та дає можливість суттєво підвисити економічні характеристики космічного старту. Вважаю, що робота заслуговує високої позитивної оцінки, а її автори гідні присудження державної премії.
Доктор техн. наук, професор В.І. Чумаков
Харківський університет радіоелектроніки.

Панченко Олександр

Підтримую дану роботу, бо вона має наукову та практичну цінність, є поштовхом для подальшого розвитку новітніх технологій, а також є стимулом до залучення молоді у наукову та науково-технічну діяльність.
Робота заслуговує подальшого розвитку та підтримки.
Панченко О.Ю.,
докт. фіз.-мат. наук, професор,
зав. каф. ПЕЕА, ХНУРЕ.

Наталія Максимчук

Безсумнівно підтримую цей проект і його талановитих виконавців. Вже те, що в дуже складні дня Української науки часи вітчизняні наносупутники по характеристикам не тільки вийшли міжнародний рівень, а й перевершують світові аналоги, однозначно заслуговує на державну відзнаку. Не залишимо без підтримки цих ентузіастів і майстрів своєї справи!

Наталія Володимирівна Максимчук,
к.т.н., Інженер-програміст,
ТОВ "Бізнес Арт"

Ульянова Вероніка

Висловлюю підтримку роботи «Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору» талановитих українських науковців. Розробка заслуговує визнання, оскільки має не лише унікальну для України і світу наукову цінність, а і вагомий практичний результат, що полягає у функціонуванні наносупутників до теперішнього часу на орбіті Землі.
У час стрімкого розвитку, зокрема, техніки та виготовлення новітньої продукції, термін коректної роботи якої є однією із фундаментальних перешкод, поява якісних вітчизняних розробок, впровадження яких не обмежується Земною поверхнею, беззаперечно заслуговує нагороди.
Оскільки предствники декількох випусків студентів проявляли неабияку цікавість та брали безпосередню участь при виконні даної розробки у рамках своїх випускних робіт, даний проект має соціальний та виховний вплив на українське суспільство, де молодь практично залишається осторонь вітчизняних науково-технічних подій.
На мою думку, колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Ульянова Вероніка Олександрівна
Кандидат технічних наук
Postdoctoral researcher Empa
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Switzerland

Ірина Бар'яхтар, Запрошений Професор, Boston College, США

Проект створення вітчизняних наносупутників "Поліітан", розроблений на базі КПІ, відповідає сучасним вимогам науки й техніки. Використання нових технологій із застосуванням нанооб'єктів, плівкових нанокристалічних і монокристалічних прістроїв - фотоелектричних перетворювачів - широко використовується у світовій практиці, наприклад у космічному проекті НАСА (NASA) в США. Відомо, що здійснення наймасштабніших високотехнологійних проектів неможливо без активної підтримки як міжнародних фінансових агенцій, що фінансують розвиток науки, так і самої держави. Вітальність таких проектів та їх успіх безпосередньо пов'язаний з увагою і підтримкою з боку держави. У зв'язку з цим рекомендую даний проект до Державної премії України в галузі науки і техніки і бажаю успіхів і подальших перспектив в його розвитку як на внутрішніх вітчизняних просторах, та також і у взаємозбагачуючих міжнародних проектах.

Бучнєв Олександр Степанович

Конкурсна робота "Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору" є актуальною для розвитку державної космічної програми та однозначно потребує наступного кроку державної підтримки.

Автори роботи впровадили в розробку супутників унікальні створені ними плівкові нанокристалічні та монокристалічні пристрої - фотоелектричні перетворювачі та датчики кутових координат Сонця, які є кращими за світові аналоги, що підтвержено патентом США та 3 патентами України.

Запущені супутники "ПоліІТАН-1" та "ПоліІТАН-2" формату "CubeSat" вже довели розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії супутників при мінімізації енергетичних витрат та створені алгоритми побудови циклограм електроживлення на усіх відрізках часу їх знаходження на орбіті.

Однак для подальшого удосконалення та створення нових методів та технологій для дослідження навколоземного простору потрібна державна підтримка. Саме тому робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки та техніки.

Бучнєв Олександр Степанович
Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр оптоелектроніки та центр фотонних метаматеріалів
Університет м. Саутгемптон
м. Саутгемптон, Велика Британія
SO171BJ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.