Офіційний веб сайт

Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні

р16

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

 

Автори: Мачужак М.І., Кривуля С.В., Лизанець А.В., Височанський І.В., Лагутін А.А., Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Бенько В.М.

 

Метою роботи є розроблення комплексу методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні.  Авторами запропооновано методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах. Методика дозволяє обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки.

Вперше розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків. Застосування методик у проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ дозволило виділити перспективні зони та ділянки для пошуків літологічних, стратиграфічних, диз’юнктивно екранованих та інших типів несклепінних пасток на всій території регіону.

Вперше розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці, яка базується на систематизації та раціональному комплексуванні геологічних та геолого-промислових критеріїв і дозволяє визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри.

Здійснено комплексування детальних геолого-гідродинамічних моделей з зонами концентрації залишкових запасів та значень поточного газоконденсатного фактора з урахуванням обводнених ділянок покладів з метою оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів, що дозволяє запропонувати оптимальне місцеположення вибоїв експлуатаційних свердловин.

Науково-практична значимість роботи підтверджена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2016 рік в об’ємі 283 734 тис.т умовного палива.

 

Кількість публікацій: 5 монографій, 300 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Пашова Н. Т., к.г.-м.н., Дійсний член УНГА

Україні належить унікальна нафтогазогеологічна структура – Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводневі ресурси якої не тільки не вичерпано, але будуть суттєво зростати при умові сучасних досліджень її глибинної будови та оптимізації методів пошуків, розвідки, розробки та систем експлуатації родовищ. Саме таким питанням присвячена багатопланова робота колективу авторів " Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні ", яка по інформаційній насиченості, обґрунтованості, теоретичних і практичних положень набуває значущості програми освоєння глибинного поверху нафтогазоносності ДДЗ і складає надійну основу оновлення "Енергетичної стратегії України". Авторами досліджено принципові складові, якими визначається глибинний вуглеводневий потенціал нафтогазогеологічної мегасистеми ДДЗ і пропонуються ефективні напрями його освоєння. Науково-практичне значення роботи підтверджено приростом видобувних запасів категорії С1+С2, прийнятих на баланс України за період 1998-2016 рр. в об’ємі 283734 тис т у.п., враховуючи відкриття 45 нових родовищ та 167 нових покладів, у тому числі великого Кобзівського родовища, що повністю компенсувало видобуток вуглеводнів (266722 тис. т у.п.) за цей період. Робота надзвичайної актуальності, широкого науково-практичного діапазону досліджень, спрямованих на вирішення задач державної значущості, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість

Чепіль Петро Михайлович, начальник відділу геології НАК "Нафтогаз України", к.г.-м.н., заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Авторський колектив понад 25 років успішно працює над забезпеченням енергобезпеки та енергонезалежності держави.Його науковими розробками обгрунтовуються перспективи нарощування мінерадбно-сировинної бази вуглеводнів Східного і Західного нафтогазоносних регіонів та забезпечується левова частка частка їх власного видобутку ПАТ "Укргазвидобування". Особливого значення набули авторські методики розробки з прогнозування новхз зон нафтогазонакопичення на великих глибинах, оскільки початкові потенційні ресурси вуглеводнів на глибинах до 3,5 км уже досягли високого ступеню освоєння і не забезпечують потреб нафтогазовидобувної галузі України.Практика геологорозвідувальних робіт на основі наукових розробок авторів підтвердила особливу їх важливість для держави.Колектив авторів заслуговує високих державних нагород, у тому числі і присудження дердавної премії України в галузі науки і техніки.

Зюзькевич М.П.

Колективна робота відомих фахівців "Науково-практичні геологічні засади для збільшення видобутку природного газу в Україні", виходячи із архігострої потреби в забезпеченні країни власним видобутком вуглеводневої сировини, представляє великий науковий і практичний інтерес. В ній чітко сформульовані значні досягнення щодо обсягів реальних приростів запасів газу за рахунок використання розробленого авторами комплексу методик геологічних досліджень, який склав 283 734 тис.т УП. Поряд з цим обгрунтовано майбутні перспективи нарощування запасів газу шляхом освоєння ресурсів глибоких горизонтів та несклепінних пасток, а також дорозвідки значних родовищ та оптимизації вилучення залишкових запасів вуглеводнів на окремих родовищах. В цілому нарощування перспективних ресурсів оцінено в 736 млрд.м3 і прогнозних-1трильон 271 млрд м3 газу.
В роботі,крім того,висвітлено науково-методичні розробки авторів,скеровані на цілеспрямоване виявлення і попередню оцінку несклепінних пасток,що дозволить забезпечити ефективне освоєння значної іх кількості у вперше виділених у Східному регіоні 22-х зонах нафтогазонакопичення.
Отримані результати досліджень авторів дають підставу стверджувати,що вищезазначена робота абсолютно обгрунтовано висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Гладун В.В. доктор геологічних наук

Національні інтереси України на теперішній час потребують максимального енерго-забезпечення власною вуглеводневою сировиною, особливо природним газом, тому стабілізація та подальше збільшення обсягів видобутку природного газу є надзвичайно актуальною проблемою для держави.
Нафтогазоносні надра України характеризуються високим ступенем розвіданості початкових запасів нафти і газу та різким скороченням фонду антиклінальних об'єктів.
Робота "Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні" спрямована на вирішення визначених в ній основних напрямків геологічних досліджень, реалізація яких забезпечить подальше збільшення видобутку природного газу.
Науково-практична значимість роботи підтверджена - за останні майже два десятиліття відкрито біля п'ятидесяти родовищ вуглеводнів та прирощено близько 300 млн. тонн умовного палива.
Враховуючи наведене вище , вважаю, що представлена робота має наукову новизну і є актуальною для сьогодення, а авторський колектив безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.